LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS ministras

 

ĮSAKYMAS

dėl Juridinių asmenų, siekiančių gauti ĮSTAIGOS asmens sveikatos priežiūros licenciją, SUTEIKIANČIĄ TEISĘ TEIKTI pagalbinio apvaisinimo paslaugAs, darbuotojų, kurie tiesiogiai dalyvauJA teikiant pagalbinio apvaisinimo paslaugas, mokymo kursų programos ir išklausytų kursų pripažinimo tvarkos

 

2016 m. gruodžio 9 d. Nr. V-1426

Vilnius

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos pagalbinio apvaisinimo įstatymo 4 straipsnio 3 dalimi:

1.       N u s t a t a u, kad:

1.1. Juridinių asmenų, siekiančių gauti įstaigos asmens sveikatos priežiūros licenciją, suteikiančią teisę teikti pagalbinio apvaisinimo paslaugas, darbuotojų, kurie tiesiogiai dalyvauja teikiant pagalbinio apvaisinimo paslaugas, nurodytų sveikatos apsaugos ministro patvirtintame Pagalbinio apvaisinimo paslaugų teikimo tvarkos apraše (toliau – darbuotojai), mokymo kursų programą (toliau – programa) turi sudaryti šios temos:

1.1.1. Lytinių ląstelių bankų veiklos organizavimas ir ją reguliuojantys Europos Sąjungos bei Lietuvos teisės aktai;

1.1.2. Reikalavimai lytinių ląstelių bankams (patalpos, personalas, įranga); saugaus darbo principai lytinių ląstelių bankuose;

1.1.3. Reikalavimai lytinių ląstelių donorams; donorų ištyrimas;

1.1.4. Lytinių ląstelių, audinių ir embrionų paėmimo, transportavimo, konservavimo, saugojimo, registravimo ir paskirstymo principai;

1.1.5. Pagalbinio apvaisinimo veiklos organizavimas ir ją reguliuojantys Europos Sąjungos bei Lietuvos teisės aktai;

1.1.6. Psichologinis poros konsultavimas ir parengimas pagalbiniam apvaisinimui; etiniai pagalbinio apvaisinimo aspektai;

1.1.7. Lytinis ciklas ir jo hormoninė reguliacija, moters nevaisingumo priežastys; laboratoriniai ir instrumentiniai moters nevaisingumo tyrimo metodai; ovuliacijos sutrikimų ir kiaušintakių patologijos korekcijos galimybės; neaiškios kilmės nevaisingumo problema;

1.1.8. Vyro reprodukcinė sistema, vyrų nevaisingumo priežastys, laboratoriniai ir instrumentiniai vyro nevaisingumo tyrimo metodai; vyrų nevaisingumo konservatyvaus gydymo galimybės;

1.1.9. Laboratorinės pagalbinio apvaisinimo technologijos – intrauterininė inseminacija, pagalbinis apvaisinimas ne moters kūne savaiminio apvaisinimo būdu  ir atliekant intracitoplazminę spermatozoido injekciją, embriono vystymasis ir implantacija, kriobiologijos procesai;

1.1.10. Paveldimų ligų prevencija, taikant pagalbinį apvaisinimą; preimplantacinė genetinė diagnostika;

1.1.11. Asmenų iš trečiųjų šalių lytinių ląstelių donorystė, sveikatos būklės, kai pagalbinio apvaisinimo metu naudojamos donoro lytinės ląstelės;

1.1.12. Pagalbinio apvaisinimo komplikacijos.

1.2. Programos trukmė turi būti ne mažiau kaip 16 val., iš kurių šio įsakymo 1.1.1–1.1.4 papunkčiuose nurodytų temų mokymo trukmė – ne mažiau kaip 4 val., šio įsakymo 1.1.5.–1.1.11 papunkčiuose nurodytų temų mokymo trukmė ne mažiau kaip 12 val.

1.3. Programos rengiamos vadovaujantis Sveikatos specialistų tobulinimo programų derinimo taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2011 m. birželio

28 d. įsakymu Nr. V-645 „Dėl Sveikatos specialistų tobulinimo programų derinimo taisyklių ir Tobulinimo programų vertinimo komisijos nuostatų patvirtinimo“.

1.4. Darbuotojų užsienio valstybėje išklausyti mokymo kursai pripažįstami Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2002 m. kovo 18 d. įsakymo Nr. 132 „Dėl Sveikatos priežiūros ir farmacijos specialistų profesinės kvalifikacijos tobulinimo ir jo finansavimo tvarkos“ nustatyta tvarka.

1.5. Šis įsakymas įsigalioja 2017 m. sausio 1 d.

2. P a v e d u įsakymo vykdymą kontroliuoti viceministrui pagal veiklos sritį.

 

 

 

 

Laikinai einantis ūkio ministro pareigas                                                                               Evaldas Gustas

laikinai einantis sveikatos apsaugos ministro pareigas