LIETUVOS RESPUBLIKOS

ĮSTATYMAS

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS IR UKRAINOS SUSITARIMO DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS IR UKRAINOS SUTARTIES DĖL SOCIALINĖS APSAUGOS PAKEITIMŲ IR PAPILDYMŲ RATIFIKAVIMO

 

2018 m. gegužės 24 d. Nr. XIII-1195

Vilnius

 

 

 

 

1 straipsnis. Susitarimo ratifikavimas

Lietuvos Respublikos Seimas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Konstitucijos 67 straipsnio 16 punktu, 138 straipsnio antrąja dalimi, Lietuvos Respublikos tarptautinių sutarčių įstatymo 7 straipsnio 1 dalies 8 punktu ir atsižvelgdamas į Lietuvos Respublikos Prezidento 2018 m. kovo 27 d. dekretą Nr. 1K-1252, ratifikuoja 2017 m. gruodžio 8 d. Vilniuje pasirašytą Lietuvos Respublikos ir Ukrainos susitarimą dėl Lietuvos Respublikos ir Ukrainos sutarties dėl socialinės apsaugos pakeitimų ir papildymų.

 

Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą.

 

 

 

Respublikos Prezidentė                                                                                        Dalia Grybauskaitė