VALSTYBINĖS KALBOS INSPEKCIJOS VIRŠININKAS

 

 

ĮSAKYMAS

DĖL 2017 M. SPECIALIŲJŲ TIKSLINIŲ DOTACIJŲ

VALSTYBĖS PERDUOTAI SAVIVALDYBĖMS FUNKCIJAI ATLIKTI PERVEDIMO SAVIVALDYBĖMS SĄRAŠO PATVIRTINIMO

 

2017 m. sausio 16 d. Nr. V-3
Vilnius

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos 2016 metų valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymo (TAR, 2015-12-21, Nr. 20134)  4 str. 1 dalimi, 12 str. 2 dalimi ir 4 priedu:

1.     T v i r t i n u 2017 m. specialiųjų tikslinių dotacijų valstybės perduotai savivaldybėms funkcijai atlikti pervedimo savivaldybėms sąrašą (pridedama).

2.     Į p a r e i g o j u Valstybinės kalbos inspekcijos Bendrųjų reikalų ir finansų skyriaus vedėją Ireną Makūnienę kas ketvirtį iki einamojo ketvirčio pirmo mėnesio 15 dienos lygiomis dalimis pervesti dotacijas savivaldybėms.

 

 

 

Inspekcijos viršininkas                                                                                                 Donatas Smalinskas


 

 

PATVIRTINTA

Valstybinės kalbos inspekcijos

viršininko 2017 m. sausio 16 d. įsakymu Nr.V-3

 

 

2017 M. SPECIALIŲJŲ TIKSLINIŲ DOTACIJŲ VALSTYBĖS PERDUOTAI SAVIVALDYBĖMS VALSTYBINĖS KALBOS VARTOJIMO IR TAISYKLINGUMO KONTROLĖS FUNKCIJAI ATLIKTI PASKIRSTYMAS

 

 

 

(Eur)

Eil.Nr.

Savivaldybės pavadinimas

DOTACIJOS PASKIRSTYMAS

IŠ VISO

IŠ JŲ KETVIRČIAIS

I

II

III

IV

1.

Akmenės r. savivaldybė                      

7800

1950

1950

1950

1950

2.

Alytaus m. savivaldybė                        

9200

2300

2300

2300

2300

3.

Alytaus r. savivaldybė                        

8000

2000

2000

2000

2000

4.

Anykščių r. savivaldybė                     

7800

1950

1950

1950

1950

5.

Birštono savivaldybė                            

7800

1950

1950

1950

1950

6.

Biržų r. savivaldybė                            

7800

1950

1950

1950

1950

7.

Druskininkų savivaldybė                      

7200

1800

1800

1800

1800

8.

Elektrėnų savivaldybė                         

7200

1800

1800

1800

1800

9.

Ignalinos r. savivaldybė                      

9600

2400

2400

2400

2400

10.

Jonavos r. savivaldybė                        

8000

2000

2000

2000

2000

11.

Joniškio r. savivaldybė                       

7600

1900

1900

1900

1900

12.

Jurbarko r. savivaldybė                       

8000

2000

2000

2000

2000

13.

Kaišiadorių r. savivaldybė                  

7800

1950

1950

1950

1950

14.

Kalvarijos savivaldybė                       

6800

1700

1700

1700

1700

15.

Kauno m. savivaldybė                          

20000

5000

5000

5000

5000

16.

Kauno r. savivaldybė                          

7800

1950

1950

1950

1950

17.

Kazlų Rūdos savivaldybė                 

8000

2000

2000

2000

2000

18.

Kelmės r. savivaldybė                        

7600

1900

1900

1900

1900

19.

Kėdainių r. savivaldybė                      

8800

2200

2200

2200

2200

20.

Klaipėdos m. savivaldybė                    

9800

2450

2450

2450

2450

21.

Klaipėdos r. savivaldybė                    

9000

2250

2250

2250

2250

22.

Kretingos r. savivaldybė                     

8800

2200

2200

2200

2200

23.

Kupiškio r. savivaldybė                      

7600

1900

1900

1900

1900

24.

Lazdijų r. savivaldybė                         

7800

1950

1950

1950

1950

25.

Marijampolės savivaldybė                    

8400

2100

2100

2100

2100

26.

Mažeikių r. savivaldybė                      

7800

1950

1950

1950

1950

27.

Molėtų r. savivaldybė                         

8000

2000

2000

2000

2000

28.

Neringos savivaldybė                           

2700

675

675

675

675

29.

Pagėgių savivaldybė                           

7200

1800

1800

1800

1800

30.

Pakruojo r. savivaldybė                     

7800

1950

1950

1950

1950

31.

Palangos m. savivaldybė                      

7800

1950

1950

1950

1950

32.

Panevėžio m. savivaldybė                   

14800

3700

3700

3700

3700

33.

Panevėžio r. savivaldybė                    

8000

2000

2000

2000

2000

34.

Pasvalio r. savivaldybė                       

8000

2000

2000

2000

2000

35.

Plungės r. savivaldybė                        

8000

2000

2000

2000

2000

36.

Prienų r. savivaldybė                                  

7500

1875

1875

1875

1875

37.

Radviliškio r. savivaldybė                  

7800

1950

1950

1950

1950

38.

Raseinių r. savivaldybė                       

7500

1875

1875

1875

1875

39.

Rietavo savivaldybė                            

7600

1900

1900

1900

1900

40.

Rokiškio r. savivaldybė                      

8800

2200

2200

2200

2200

41.

Skuodo r. savivaldybė                        

7800

1950

1950

1950

1950

42.

Šakių r. savivaldybė                           

7800

1950

1950

1950

1950

43.

Šalčininkų r. savivaldybė                    

10500

2625

2625

2625

2625

44.

Šiaulių m. savivaldybė                        

12800

3200

3200

3200

3200

45.

Šiaulių r. savivaldybė                         

8400

2100

2100

2100

2100

46.

Šilalės r. savivaldybė                          

8200

2050

2050

2050

2050

47.

Šilutės r. savivaldybė                          

8000

2000

2000

2000

2000

48.

Širvintų r. savivaldybė                        

8000

2000

2000

2000

2000

49.

Švenčionių r. savivaldybė                   

8000

2000

2000

2000

2000

50.

Tauragės r. savivaldybė                       

8000

2000

2000

2000

2000

51.

Telšių r. savivaldybė                           

8000

2000

2000

2000

2000

52.

Trakų r. savivaldybė                           

7800

1950

1950

1950

1950

53.

Ukmergės r. savivaldybė                    

8000

2000

2000

2000

2000

54.

Utenos r. savivaldybė                         

7800

1950

1950

1950

1950

55.

Varėnos r. savivaldybė                       

7800

1950

1950

1950

1950

56.

Vilkaviškio r. savivaldybė                  

7800

1950

1950

1950

1950

57.

Vilniaus m. savivaldybė                       

25600

6400

6400

6400

6400

58.

Vilniaus r. savivaldybė                        

16800

4200

4200

4200

4200

59.

Visagino m. savivaldybė                    

29400

7350

7350

7350

7350

60.

Zarasų r. savivaldybė                          

8000

2000

2000

2000

2000

 

Iš viso

548000

137000

137000

137000

137000

 

Pastaba.

Lėšos pervedamos pagal Lietuvos Respublikos kultūros ministerijos programą „Lietuvos kultūros paveldo išsaugojimas, aktualizavimas ir populiarinimas, valstybinės kalbos apsauga“ (kodas 02.004. 04. 01. 01).

Veiklos plano priemonės „Valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms vykdyti“ (kodas 02. 004. 04. 01. 01), finansavimo šaltinis „Specialios tikslinės dotacijos, numatytos atitinkamų metų valstybės biudžeto įstatymu“ (kodas 1.7.1.1.1.).

Valstybės funkcija „Kitos jokiai grupei nepriskirtos bendros valstybės paslaugos. Valstybinės kalbos priežiūra“ (kodas 01.06.01.02.).

Šios dotacijos skirtos einamiesiems tikslams.

 

______________________