herbas_jb_sm.jpg

 

Joniškio rajono savivaldybės
Administracijos direktorius

 

Įsakymas

 

DĖL PRIEMONIŲ KORONAVIRUSO PLITIMUI STABDYTI

 

2020 m. kovo 13 d. Nr. A-277

Joniškis

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 29 straipsnio 8 dalies 2 punktu, Lietuvos Respublikos žmonių užkrečiamųjų ligų profilaktikos ir kontrolės įstatymo 22 straipsnio 2 dalimi, 25 straipsnio 3 dalimi, atsižvelgdama į Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro – valstybės lygio ekstremalios situacijos valstybės operacijų vadovo sprendimus „Dėl koronaviruso (COVID-19) valdymo priemonių“ ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės rekomendacijas:

1. Į s a k a u:

1.1. stabdyti visų ugdymo įstaigų (darželių, mokyklų, profesinio mokymo mokyklų) ir neformaliojo ugdymo (būrelių), neformalaus švietimo veiklą nuo 2020 m. kovo 16 d. iki 2020 m. kovo 27 d.;

1.2. nuo 2020 m. kovo 16 d.:

1.2.1. stabdyti visus renginius uždarose ir atvirose vietose;

1.2.2. stabdyti rajono teritorijoje viešose kultūros, poilsio ir pramogų vietose (muziejai, renginių salės, bibliotekos, sporto klubai ir kitos panašios veiklos erdvės) vykdomą veiklą;

1.2.3. stabdyti dienos užimtumo centrų veiklą ir neįgaliųjų reabilitacijos projektuose numatytas veiklas.

2. N u s t a t a u, kad prekybos įmonių (vietų) veikla nestabdoma.

3. R e k o m e n d u o j u:

3.1. prekybos įmonių savininkams imtis visų būtinų priemonių dėl efektyvaus patalpų dezinfekavimo, vėdinimo ir užtikrinti, kad būtų išvengta žmonių būriavimosi. Gyventojams tokiose vietose lankytis tik dėl būtinų pirkinių;

3.2. Joniškio rajono savivaldybės teritorijoje veikiančioms įmonėms, teikiančioms viešojo transporto paslaugas, atsisakyti komercinių kelionių, dažniau dezinfekuoti, vėdinti keleiviams skirtas patalpas ir keleivių vežimui skirtas transporto priemones, keleiviams rekomenduojama laikytis atstumo vienas nuo kito;

3.3. visoms Joniškio rajono savivaldybės teritorijoje veikiančioms įstaigoms ir įmonėms atšaukti visas komandiruotes, kiek įmanoma darbą perkelti iš biurų į namus, atsisakyti nereikalingų susitikimų arba juos perkelti į virtualią erdvę;

3.4. sveikatos ir socialinių paslaugų teikimo įstaigoms laikytis standartinių ligos plitimą mažinančių priemonių.

4. N u r o d a u Joniškio rajono savivaldybės administracijai, įstaigoms ir įmonėms nuo 2020 m. kovo 16 d. gyventojus aptarnauti vieno langelio principu ar nuotoliniu būdu (el. paštu ir telefonu), vengiant tiesioginio kontakto.

 

 

 

Administracijos direktorė                                                                                   Valė Kulvinskienė