Herbas 

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS PREZIDENTAS

 

DEKRETAS

Dėl VALSTYBĖS APDOVANOJIMŲ TARYBOS NARIŲ SKYRIMO

 

2018 m. kovo 30 d. Nr. 1K-1258

Vilnius

 

1 straipsnis.

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Konstitucijos 77 straipsniu, Lietuvos Respublikos valstybės apdovanojimų įstatymo 9 straipsnio 2 dalimi:

s k i r i u Valstybės apdovanojimų tarybos nariais trejiems metams šiuos  asmenis – Lietuvos valstybės ordinų kavalieres:

Lolitą JABLONSKIENĘ;

Zitą KELMICKAITĘ;

Astą SKAISGIRYTĘ.

 

 

 

Respublikos Prezidentė                                                                          Dalia Grybauskaitė