HERB21

LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRO 2016 M. KOVO 14 D. ĮSAKYMO NR. D1-182 „DĖL GAISRINĖS SAUGOS ASOCIACIJOS IR PRIEŠGAISRINĖS DARBŲ IR PASLAUGŲ ASOCIACIJOS STATYBOS TECHNINĖS VEIKLOS PAGRINDINIŲ SRIČIŲ VADOVŲ PROFESINIŲ ŽINIŲ VERTINIMO EGZAMINŲ PROGRAMŲ TVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2016 m. gegužės 6 d. Nr. D1-330

Vilnius

 

 

P a k e i č i u Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2016 m. kovo 14 d. įsakymą Nr. D1-182 „Dėl Gaisrinės saugos asociacijos ir Priešgaisrinės darbų ir paslaugų asociacijos statybos techninės veiklos pagrindinių sričių vadovų profesinių žinių vertinimo egzaminų programų tvirtinimo“:

1. Pakeičiu įsakymo antraštę ir ją išdėstau taip:

 

DĖL LIETUVOS GAISRINĖS SAUGOS ASOCIACIJOS, PROJEKTŲ EKSPERTIZĖS IR GAISRO SAUGOS ĮMONIŲ ASOCIACIJOS IR PRIEŠGAISRINIŲ DARBŲ IR PASLAUGŲ ASOCIACIJOS STATYBOS TECHNINĖS VEIKLOS PAGRINDINIŲ SRIČIŲ VADOVŲ PROFESINIŲ ŽINIŲ VERTINIMO EGZAMINŲ PROGRAMŲ TVIRTINIMO

2. Pakeičiu 1 punktą ir jį išdėstau taip:

1. T v i r t i n u Lietuvos gaisrinės saugos asociacijos, Projektų ekspertizės ir gaisro saugos įmonių asociacijos ir Priešgaisrinių darbų ir paslaugų asociacijos statybos techninės veiklos pagrindinių sričių vadovų profesinių žinių vertinimo egzaminų programas E-146-15-LGSA/PDPA/PEGSIA ir E-147-15-LGSA/PDPA/PEGSIA (pridedama)“.

 

 

 

Aplinkos ministras                                                                                                 Kęstutis Trečiokas