LIETUVOS RESPUBLIKOS ŠVIETIMO, MOKSLO IR SPORTO MINISTRAS

 

 

 

ĮSAKYMAS

DĖL ŠVIETIMO, MOKSLO IR SPORTO MINISTRO 2019 M. VASARIO 8 D. ĮSAKYMO NR. V-103 „DĖL KVALIFIKACINIŲ KATEGORIJŲ VALSTYBĖS AR SAVIVALDYBIŲ BIUDŽETINĖSE ĮSTAIGOSE PAGAL DARBO SUTARTIS DIRBANTIEMS TRENERIAMS SUTEIKIMO IR PANAIKINIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2022 m. kovo 17 d. Nr. V-400

Vilnius

 

 

Pakeičiu Kvalifikacinių kategorijų valstybės ar savivaldybių biudžetinėse įstaigose pagal darbo sutartis dirbantiems treneriams suteikimo ir panaikinimo tvarkos aprašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro 2019 m. vasario 8 d. įsakymu Nr. V-103 „Dėl Kvalifikacinių kategorijų valstybės ar savivaldybių biudžetinėse įstaigose pagal darbo sutartis dirbantiems treneriams suteikimo ir panaikinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“:

1.  Pakeičiu 10.1 papunkčio pirmąją pastraipą ir ją išdėstau taip:

10.1. aprašo priedo 30–39 punktuose nurodytose sporto varžybose, įtrauktose į atitinkamos sporto šakos federacijos ar regos, klausos, intelekto ar judėjimo negalias turinčių asmenų sporto judėjimams Lietuvoje vadovaujančių nevyriausybinių organizacijų varžybų kalendorių, jeigu atitinkamos amžiaus grupės sportininko atstovaujamos olimpinės ar paralimpinės sporto šakos į olimpinių, paralimpinių, kurčiųjų ar specialiosios olimpiados žaidynių programas įtrauktoje rungtyje varžėsi ne mažiau kaip 6 sportininkai arba komandos, o olimpinių ar paralimpinių sporto šakų į olimpinių, paralimpinių, kurčiųjų ar specialiosios olimpiados žaidynių programas neįtrauktoje rungtyje ar neolimpinių sporto šakų rungtyje varžėsi ne mažiau kaip 8 sportininkai arba komandos, ir trenerio treniruojamas sportininkas įvykdė vieną iš šių reikalavimų:“.

2.  Pakeičiu 10.1.2 papunktį ir jį išdėstau taip:

10.1.2. komandinių žaidimų sporto šakų sporto varžybose sportininko atstovaujama komanda aplenkė ne mažiau kaip 75 proc. varžovų, regos, klausos, intelekto ar judėjimo negalias turinčių asmenų sporto judėjimams Lietuvoje vadovaujančių nevyriausybinių organizacijų varžybose, komandinių žaidimų sporto šakų sportininko atstovaujama komanda aplenkė ne mažiau kaip 50 proc. varžovų;“.

3.  Pakeičiu 10.1.3 papunktį ir jį išdėstau taip:

10.1.3. dvikovos sporto šakų sporto varžybose sportininkas aplenkė ne mažiau kaip 75 proc. rungties varžovų, regos, klausos, intelekto ar judėjimo negalias turinčių asmenų sporto judėjimams Lietuvoje vadovaujančių nevyriausybinių organizacijų varžybose, dvikovos sporto šakų sportininkas aplenkė ne mažiau kaip 50 proc. rungties varžovų;“.

 

 

 

Švietimo, mokslo ir sporto ministrė                                                                Jurgita Šiugždinienė