LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO

2012 M. LIEPOS 5 D. ĮSAKYMO NR. V-698 „DĖL PRIVALOMOJO SVEIKATOS DRAUDIMO FONDO BIUDŽETO LĖŠOMIS KOMPENSUOJAMŲ ORTOPEDIJOS TECHNINIŲ PRIEMONIŲ IR JŲ BAZINIŲ KAINŲ SĄRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2020 m. liepos 24 d. Nr. V-1708

Vilnius

 

 

P a k e i č i u Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto lėšomis kompensuojamų ortopedijos techninių priemonių ir jų bazinių kainų sąrašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2012 m. liepos 5 d. įsakymu Nr. V-698 „Dėl Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto lėšomis kompensuojamų ortopedijos techninių priemonių ir jų bazinių kainų sąrašo patvirtinimo“:

1.   Pakeičiu 46 punktą ir jį išdėstau taip:

 

„46

 

Pagal užsakymą pagaminta ortopedinė avalynė

 

AD5-1 (suaugusiesiems ir vaikams, kai avalynės dydis didesnis nei 36)

 

127,63 (basutė), 129,19 (pusbatis), 139,29 (batukas), 151,66 (aulinukas)

G81.0 Vangioji hemiplegija

 

Gydytojai: ortopedas traumatologas, neurologas / vaikų neurologas, fizinės medicinos ir reabilitacijos gydytojas

 

100

G81.1 Spazminė hemiplegija

G82.0 Vangioji paraplegija

G82.1 Spazminė paraplegija

G82.3 Vangioji tetraplegija

G82.4 Spazminė tetraplegija

M21.87 Kitos įgytos galūnių deformacijos (patikslintos), čiurna ir pėda. Skiriama, jei yra visos šios sąlygos: 1. deformacijos patvirtinamos rentgenologiniu būdu;

2. dėl ligų, žymimų toliau nurodytais 3–4 kodais pagal TLK-10-AM: M20.1 Į išorinę pusę iškrypęs kojos nykštys (hallux valgus) – III, IV laipsnio deformacija; M21.4 Plokščia pėda (pes planus) (įgyta) – jeigu deformacija išlieka po operacijų arba esant rigidiškai II, III, IV laipsnio deformacijai; M21.07 Iškrypimas į išorę (valgus), čiurna ir pėda arba M21.17 Iškrypimas į vidų (varus), čiurna ir pėda – jeigu deformacija išlieka po operacijos arba gydytojų konsiliumo sprendimu

 

Gydytojai: ortopedas traumatologas, reumatologas, fizinės medicinos ir reabilitacijos gydytojas

M06.07 Seronegatyvus reumatoidinis artritas, čiurna ir pėda – patvirtintas radiologiniu būdu; skiriama, jei pėdos deformacija atsiranda dėl reumatinių ligų

M06.87 Kitas patikslintas reumatoidinis artritas, čiurna ir pėda – patvirtintas radiologiniu būdu; skiriama, jei pėdos deformacija atsiranda dėl reumatinių ligų

G80.0 Spazminis cerebrinis paralyžius

 

Gydytojai: ortopedas traumatologas, neurologas / vaikų neurologas, fizinės medicinos ir reabilitacijos gydytojas, vaikų chirurgas

 

1003“

G80.3 Diskinezinis cerebrinis paralyžius

G80.4 Ataksinis cerebrinis paralyžius

G80.8 Kitoks cerebrinis paralyžius

G82.2 Paraplegija, nepatikslinta

 

2.   Pakeičiu 71 punktą ir jį išdėstau taip:

 

„71

 

Skaitmeniniai klausos aparatai

 

KLA-2-1 (tik suaugusiesiems)

 

148

H65.2 Lėtinis serozinis vidurinis otitas

 

Gydytojas otorinolaringologas

100“

H66.1 Lėtinis pūlingas tubotimpaninis vidurinis otitas*

H66.2 Lėtinis pūlingas atikoantralinis vidurinis otitas*

H66.4 Pūlingas vidurinis otitas, nepatikslintas*

H66.9 Vidurinis otitas, nepatikslintas*

H74.0 Timpanosklerozė

H74.1 Sąauginė vidurinės ausies liga

H80.0 Otosklerozė, apimanti ovalųjį langą, neobliteruojanti

H80.9 Otosklerozė, nepatikslinta

H81.0 Menjero (Meniere) liga

H90.0 Kondukcinis prikurtimas, abipusis

H90.3 Neurosensorinis prikurtimas, abipusis

H90.6 Mišrus kondukcinis ir neurosensorinis prikurtimas, abipusis

H91.9 Prikurtimas, nepatikslintas

H91.3 Kurčnebylumas, neklasifikuojamas kitur

D14.0 Vidurinės ausies, nosies ertmės ir prienosinių ančių gerybinis navikas*

D23.2 Ausies ir išorinės ausies landos odos gerybinis navikas*

D36.1 Periferinių nervų ir autonominės nervų sistemos gerybinis navikas*

D36.9 Nepatikslintos lokalizacijos gerybinis navikas*

C30.1 Vidurinės ausies piktybinis navikas*

C44.2 Ausies ir išorinės ausies landos odos piktybinis navikas*

 

3.   Pakeičiu 72 punktą ir jį išdėstau taip:

 

„72

 

Skaitmeniniai klausos aparatai

 

KLA-2-2 (tik suaugusiesiems)

 

209

H65.2 Lėtinis serozinis vidurinis otitas

 

Gydytojas otorinolaringologas

100“

H66.1 Lėtinis pūlingas tubotimpaninis vidurinis otitas*

H66.2 Lėtinis pūlingas atikoantralinis vidurinis otitas*

H66.4 Pūlingas vidurinis otitas, nepatikslintas*

H66.9 Vidurinis otitas, nepatikslintas*

H74.0 Timpanosklerozė

H74.1 Sąauginė vidurinės ausies liga

H80.0 Otosklerozė, apimanti ovalųjį langą, neobliteruojanti

H80.9 Otosklerozė, nepatikslinta

H81.0 Menjero (Meniere) liga

H90.0 Kondukcinis prikurtimas, abipusis

H90.3 Neurosensorinis prikurtimas, abipusis

H90.6 Mišrus kondukcinis ir neurosensorinis prikurtimas, abipusis

H91.9 Prikurtimas, nepatikslintas

H91.3 Kurčnebylumas, neklasifikuojamas kitur

D14.0 Vidurinės ausies, nosies ertmės ir prienosinių ančių gerybinis navikas*

D23.2 Ausies ir išorinės ausies landos odos gerybinis navikas*

D36.1 Periferinių nervų ir autonominės nervų sistemos gerybinis navikas*

D36.9 Nepatikslintos lokalizacijos gerybinis navikas*

C30.1 Vidurinės ausies piktybinis navikas*

C44.2 Ausies ir išorinės ausies landos odos piktybinis navikas*

 

4.   Pakeičiu 73 punktą ir jį išdėstau taip:

 

„73

 

Skaitmeniniai klausos aparatai

 

KLA-2-3 (tik suaugusiesiems)

 

209

H65.2 Lėtinis serozinis vidurinis otitas

 

Gydytojas otorinolaringologas

 

100“

H66.1 Lėtinis pūlingas tubotimpaninis vidurinis otitas*

H66.2 Lėtinis pūlingas atikoantralinis vidurinis otitas*

H66.4 Pūlingas vidurinis otitas, nepatikslintas*

H66.9 Vidurinis otitas, nepatikslintas*

H74.0 Timpanosklerozė

H74.1 Sąauginė vidurinės ausies liga

H80.0 Otosklerozė, apimanti ovalųjį langą, neobliteruojanti

H80.9 Otosklerozė, nepatikslinta

H81.0 Menjero (Meniere) liga

H90.0 Kondukcinis prikurtimas, abipusis

H90.3 Neurosensorinis prikurtimas, abipusis

H90.6 Mišrus kondukcinis ir neurosensorinis prikurtimas, abipusis

H91.9 Prikurtimas, nepatikslintas

H91.3 Kurčnebylumas, neklasifikuojamas kitur

D14.0 Vidurinės ausies, nosies ertmės ir prienosinių ančių gerybinis navikas*

D23.2 Ausies ir išorinės ausies landos odos gerybinis navikas*

D36.1 Periferinių nervų ir autonominės nervų sistemos gerybinis navikas*

D36.9 Nepatikslintos lokalizacijos gerybinis navikas*

C30.1 Vidurinės ausies piktybinis navikas*

C44.2 Ausies ir išorinės ausies landos odos piktybinis navikas*

 

 

 

Susisiekimo ministras,

pavaduojantis sveikatos apsaugos ministrą                                                                 Jaroslav Narkevič