valstybinio studijų fondo

direktorius

 

ĮSAKYMAS

Dėl Asmenų, kuriems siūloma kompensuoti už studijas sumokėtą kainą, sąrašo ir prašymo išmokėti už studijas sumokėtos kainos kompensaciją formos patvirtinimo

 

2018 m. spalio 8 d. Nr. V1-62

Vilnius

 

 

Vadovaudamasis Už studijas sumokėtos kainos kompensavimo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2017 m. kovo 1 d. nutarimu Nr. 149 „Dėl Lietuvos Respublikos mokslo ir studijų įstatymo įgyvendinimo“, 15 ir 22 punktais:

1. Tvirtinu Asmenų, kuriems siūloma kompensuoti už studijas sumokėtą kainą, sąrašo formą (pridedama).

2. Tvirtinu Prašymo išmokėti už studijas sumokėtos kainos kompensaciją formą (pridedama).

 

 

 

Direktorius                                                                                                         Ernestas Jasaitis