herbas2

MOLĖTŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

SPRENDIMAS

Dėl molėtų rajono savivaldybės tarybos 2011 m. rugpjūčio 11 d. sprendimo Nr. B1-172 "Dėl Molėtų rajono alantos senelių globos namų ilgalaikės ir trumpalaikės socialinės globos paslaugų kainų nustatymo" pakeitimo

 

2014 m. spalio 30 d. Nr. B1-167

Molėtai

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 18 straipsnio 1 dalimi, Lietuvos Respublikos euro įvedimo Lietuvos Respublikoje įstatymo 7 straipsnio 1 ir 2 dalimis bei 32 straipsnio 2 dalimi, Nacionalinio euro įvedimo plano, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2013 m. birželio 26 d. nutarimu Nr. 604, IV skyriumi ir atsižvelgdama į Alantos senelių globos namų 2014 m. spalio 20 d. raštą Nr. S1-26 „Dėl socialinės globos kainos patvirtinimo eurais“,

Molėtų rajono savivaldybės taryba nusprendžia:

1. Pakeisti Molėtų rajono savivaldybės tarybos 2011 m. rugpjūčio  11 d. sprendimą Nr. B1-172 „Dėl Molėtų rajono Alantos senelių globos namų ilgalaikės ir trumpalaikės socialinės globos paslaugų kainų nustatymo“ ir išdėstyti jį taip:

„Molėtų rajono savivaldybės taryba nusprendžia nustatyti Molėtų rajono Alantos senelių globos namų:

1. ilgalaikės ir trumpalaikės socialinės globos senyvo amžiaus asmenims ir suaugusiems asmenims su negalia paslaugos kainą - 495,84 Eur per mėnesį;

2. ilgalaikės ir trumpalaikės socialinės globos asmenims su sunkia negalia paslaugos kainą - 515,31 Eur per mėnesį.“

2. Nustatyti, kad šis sprendimas įsigalioja euro įvedimo Lietuvos Respublikoje dieną.

 

 

 

Savivaldybės meras                                                                                              Stasys Žvinys