ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS

DIREKTORIUS

 

ĮSAKYMAS

DĖL ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS 2016 M. GEGUŽĖS 30 D. ĮSAKYMO NR. A-675 „DĖL VIETINIO REGULIARAUS SUSISIEKIMO MARŠRUTŲ NUSTATYMO“ PAKEITIMO

 

2018 m. birželio 13 d. Nr. A-789

Šiauliai

 

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 18 straipsnio 1 dalimi, 29 straipsnio 8 dalies 2 punktu ir atsižvelgdamas į Šiaulių rajono savivaldybės autobusų maršrutų koordinavimo komisijos 2018-06-08 protokolą Nr. L11-6:

1. P a k e i č i u Šiaulių rajono savivaldybės vietinio reguliaraus susisiekimo maršrutų eismo tvarkaraščių, nustatytų Šiaulių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2016 m. gegužės 30 d. įsakymu Nr. A-675 „Dėl vietinio reguliaraus susisiekimo maršrutų nustatymo“, 16 priedą ir išdėstau jį nauja redakcija (pridedama).

2. N u s t a t a u, kad šis įsakymas įsigalioja nuo 2018 m. liepos 1 d.

Šis įsakymas skelbiamas Teisės aktų registre ir gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

 

 

 

Administracijos direktorius                                                                                    Gipoldas Karklelis

 

Šiaulių rajono savivaldybės administracijos

direktoriaus 2016 m. gegužės 30 d.

įsakymo Nr. A-675

16 priedas

(Šiaulių rajono savivaldybės administracijos

direktoriaus 2018 m. birželio 13 d. įsakymo

Nr. A-789 redakcija)

 

 

KURŠĖNŲ MIESTO MARŠRUTO EISMO TVARKARAŠČIAI

 

 

DARBO DIENŲ EISMO TVARKARAŠTIS

 

Stotelės

Išvykimo laikas (val. min.)

Pavenčiai

-

6.30

6.20

7.00

-

-

7.05

7.55

-

-

8.00

8.50

8.55

9.40

9.45

10.28

Micaičiai

5.45

6.35

-

-

6.50

7.35

7.10

-

7.40

8.25

8.05

-

-

-

-

10.23

Centras

5.57

6.18

6.32

6.48

7.02

7.23

7.22

7.43

7.52

8.13

8.17

8.38

9.07

9.28

9.57

10.13

Daugėliai

6.05

6.10

6.40

6.40

7.10

7.15

7.30

7.35

8.00

8.05

8.25

8.30

9.15

9.20

10.05

10.05

Stotelės

Išvykimo laikas (val. min.)

Pavenčiai

10.40

11.55

12.35

13.30

-

14.25

14.40

15.35

15.55

16.50

17.05

17.40

17.45

18.20

18.20

19.10

Micaičiai

10.44

-

12.40

-

13.35

14.20

-

15.30

16.00

-

-

17.35

-

-

18.25

19.05

Centras

10.52

11.38

12.52

13.13

13.47

14.08

14.57

15.18

16.12

16.33

17.12

17.28

17.50

18.08

18.37

18.53

Daugėliai

11.00

11.30

13.00

13.05

13.55

14.00

15.05

15.10

16.20

16.25

17.20

17.20

17.58

18.00

18.45

18.45

Stotelės

Išvykimo laikas (val. min.)

Pavenčiai

19.10

19.55

20.00

20.45

21.10

22.05

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Micaičiai

-

-

-

-

-

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Centras

19.22

19.43

20.12

20.33

21.22

21.53

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Daugėliai

19.30

19.35

20.20

20.25

21.30

21.45

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Reguliaraus vietinio susisiekimo Kuršėnų miesto maršrutų trasos ilgis per dieną  301,80 km.

 

 

 

ŠEŠTADIENIO, SEKMADIENIO IR ŠVENČIŲ DIENŲ EISMO TVARKARAŠTIS

 

Stotelės

Išvykimo laikas (val. min.)

Pavenčiai

5.45

6.35

7.10

7.55

8.05

8.55

9.00

9.40

9.45

10.25

10.40

11.50

12.10

12.55

13.05

13.50

Micaičiai

-

-

-

-

8.10

-

-

9.36

-

-

10.44

-

-

-

-

-

Centras

5.57

6.18

7.22

7.43

8.22

8.43

9.12

9.28

9.57

10.13

10.52

11.38

12.22

12.43

13.17

13.38

Daugėliai

6.05

6.10

7.30

7.35

8.30

8.35

9.20

9.20

10.05

10.05

11.00

11.30

12.30

12.35

13.25

13.30

Stotelės

Išvykimo laikas (val. min.)

Pavenčiai

14.45

15.30

16.05

16.50

17.45

19.05

20.00

20.45

 

 

 

 

 

 

 

 

Micaičiai

-

-

-

-

-

-

-

-

 

 

 

 

 

 

 

 

Centras

14.57

15.18

16.17

16.38

17.57

18.53

20.12

20.33

 

 

 

 

 

 

 

 

Daugėliai

15.05

15.10

16.25

16.30

18.05

18.45

20.20

20.25

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Reguliaraus vietinio susisiekimo Kuršėnų miesto maršrutų trasos ilgis per dieną  176,40  km.

 

 

_____________________