LIETUVOS RESPUBLIKOS

VYRIAUSIOSIOS TARNYBINĖS ETIKOS KOMISIJOS ĮSTATYMO NR. X-1666 6 STRAIPSNIO PAKEITIMO

ĮSTATYMAS

 

2019 m. liepos 23 d. Nr. XIII-2391

Vilnius

 

 

 

 

1 straipsnis. 6 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 6 straipsnio 2 dalį ir ją išdėstyti taip:

2. Po vieną kandidatą į VTEK narius Seimui teikia Respublikos Prezidentas, Seimo Pirmininkas, Ministras Pirmininkas, Lietuvos teisininkų draugija ir Nacionalinė nevyriausybinių organizacijų taryba. VTEK nario kandidatūrą teikiantis subjektas privalo ne vėliau kaip prieš tris mėnesius iki atitinkamo Komisijos nario kadencijos pabaigos pateikti Seimui naują VTEK nario kandidatūrą. Atitinkamo Komisijos nario įgaliojimams pasibaigus šio įstatymo 14 straipsnio 2–5 punktuose nurodytais pagrindais, VTEK nario kandidatūrą teikiantis subjektas naują VTEK nario kandidatūrą privalo pateikti Seimui ne vėliau kaip per tris mėnesius nuo atitinkamo Komisijos nario įgaliojimų pabaigos dienos.“

 

2 straipsnis. Įstatymo taikymas

Iki šio įstatymo įsigaliojimo paskirti Vyriausiosios tarnybinės etikos komisijos nariai pareigas eina tol, kol jų įgaliojimai pasibaigia Lietuvos Respublikos Vyriausiosios tarnybinės etikos komisijos įstatymo 14 straipsnyje nustatytais pagrindais. Pasibaigus Vyriausiosios tarnybinės etikos komisijos nario, kurio kandidatūrą teikė Lietuvos savivaldybių asociacijos prezidentas, įgaliojimams, naujas Vyriausiosios tarnybinės etikos komisijos narys skiriamas Nacionalinės nevyriausybinių organizacijų tarybos teikimu.

 

Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą.

 

 

 

Respublikos Prezidentas                                                                                          Gitanas Nausėda