LIETUVOS RESPUBLIKOS

BAUDŽIAMOJO KODEKSO PAPILDYMO 3062 STRAIPSNIU

ĮSTATYMAS

 

2015 m. spalio 20 d. Nr. XII-1987

Vilnius

 

 

1 straipsnis. Kodekso papildymas 3062 straipsniu

Papildyti Kodeksą 3062 straipsniu:

3062 straipsnis. Transporto priemonės ridos suklastojimas

1. Tas, kas suklastojo transporto priemonės ridą,

baudžiamas bauda arba areštu, arba laisvės atėmimu iki dvejų metų.

2. Už šiame straipsnyje numatytą veiką atsako ir juridinis asmuo.“

 

Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą.

 

 

 

Respublikos Prezidentė                                                                                        Dalia Grybauskaitė