LIETUVOS RESPUBLIKOS

SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTRO

2019 M. RUGSĖJO 9 D. ĮSAKYMO NR. A1-513 „DĖL VAIKŲ DIENOS CENTRŲ VEIKLOS PROJEKTŲ ATRANKOS KONKURSO 20202021 METAIS NUOSTATŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2020 m. spalio 1 d. Nr. A1-911

Vilnius

 

 

Pakeičiu Vaikų dienos centrų veiklos projektų atrankos konkurso 20202021 metais nuostatus, patvirtintus Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2019 m. rugsėjo 9 d. įsakymu Nr. A1-513 „Dėl Vaikų dienos centrų veiklos projektų atrankos konkurso 2020–2021 metais nuostatų patvirtinimo“, ir pripažįstu netekusiu galios VIII skyrių.

 

 

 

Socialinės apsaugos ir darbo ministras                                                                      Linas Kukuraitis