LIETUVOS RESPUBLIKOS KULTŪROS MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL kolektyvinio administravimo asociacijų, atsakingų už audiovizualinių kūrinių ar fonogramose įrašytų kūrinių atgaminimo asmeniniais tikslais administravimą, paskyrimo

 

2014 m. birželio 11 d. Nr. ĮV-443

Vilnius

 

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos autorių teisių ir gretutinių teisių įstatymo 20 straipsnio 8 dalimi bei atsižvelgdamas į kolektyvinio autorių teisių ir gretutinių teisių administravimo asociacijų pateiktus prašymus:

1. T v i r t i n u šias autorių teisių ir gretutinių teisių kolektyvinio administravimo asociacijas, atsakingas už audiovizualinių kūrinių ar fonogramose įrašytų kūrinių atgaminimo asmeniniais tikslais administravimą:

1.1. Lietuvos gretutinių teisių asociaciją (AGATA) – atsakinga surinkti kompensacinį atlyginimą už audiovizualinių kūrinių ar fonogramose įrašytų kūrinių atgaminimą asmeniniais tikslais ir paskirstyti kolektyvinio administravimo asociacijoms, atstovaujančioms autorių teisių ir gretutinių teisių subjektams;

1.2. Asociaciją LATGA – atsakinga paskirstyti ir išmokėti kompensacinį atlyginimą atstovaujamiems muzikos kūrinių autoriams ir audiovizualinių kūrinių autoriams;

1.3. Lietuvos gretutinių teisių asociaciją (AGATA) – atsakinga paskirstyti ir išmokėti kompensacinį atlyginimą atlikėjams ir fonogramų gamintojams;

1.4. Muzikos kūrinių autorių teisių asociaciją (NATA) – atsakinga paskirstyti ir išmokėti kompensacinį atlyginimą atstovaujamiems muzikos kūrinių autoriams;

1.5. Audiovizualinių kūrinių autorių teisių asociaciją (AVAKA) – atsakinga paskirstyti ir išmokėti kompensacinį atlyginimą audiovizualinių kūrinių gamintojams ir atstovaujamiems audiovizualinių kūrinių autoriams.

2. P r i p a ž į s t u netekusiu galios Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2012 m. vasario 29 d. įsakymą Nr. ĮV-153 „Dėl kolektyvinio administravimo asociacijų, atsakingų už audiovizualinių kūrinių ar fonogramose įrašytų kūrinių atgaminimo asmeniniais tikslais administravimą, paskyrimo“ su visais pakeitimais ir papildymais.

 

 

 

Kultūros ministras                                                       Šarūnas Birutis