HERB21

LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRO 2009 M. BALANDŽIO 22 D. ĮSAKYMO NR. D1-210 „DĖL VIETOVIŲ, ATITINKANČIŲ GAMTINIŲ BUVEINIŲ APSAUGAI SVARBIŲ TERITORIJŲ ATRANKOS KRITERIJUS, SĄRAŠO, SKIRTO PATEIKTI EUROPOS KOMISIJAI, PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2018 m. gruodžio 21 d. Nr. D1-1103

Vilnius

 

 

Pakeičiu Vietovių, atitinkančių gamtinių buveinių apsaugai svarbių teritorijų atrankos kriterijus, sąrašą, skirtą pateikti Europos Komisijai, patvirtintą Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2009 m. balandžio 22 d. įsakymu Nr. D1-210 „Dėl Vietovių, atitinkančių gamtinių buveinių apsaugai svarbių teritorijų atrankos kriterijus, sąrašo, skirto pateikti Europos Komisijai, patvirtinimo“:

1.1. pripažįstu netekusiu galios 6, 7 punktus;

1.2. pripažįstu netekusiu galios 10, 11, 12 punktus;

1.3. pripažįstu netekusiu galios 16 punktą;

1.4. pripažįstu netekusiu galios 19 punktą;

1.5. pripažįstu netekusiu galios 31 punktą;

1.6. pripažįstu netekusiu galios 34 punktą;

1.7. pripažįstu netekusiu galios 54, 55 punktus;

1.8. pripažįstu netekusiu galios 63 punktą;

1.9. pripažįstu netekusiu galios 67 punktą;

1.10. pripažįstu netekusiu galios 70 punktą;

1.11. pripažįstu netekusiu galios 75 punktą;

1.12. pripažįstu netekusiu galios 82, 83 punktus;

1.13. pripažįstu netekusiu galios 94 punktą;

1.14. pripažįstu netekusiu galios 105 punktą;

1.15. pripažįstu netekusiu galios 112 punktą;

1.16. pripažįstu netekusiu galios 120 punktą;

1.17. pripažįstu netekusiu galios 125 punktą;

1.18. pripažįstu netekusiu galios 128, 129 punktus;

1.19. pripažįstu netekusiu galios 135 punktą;

1.20. pripažįstu netekusiu galios 139 punktą;

1.21. pripažįstu netekusiu galios 157 punktą;

1.22. pripažįstu netekusiu galios 159 punktą;

1.23. pripažįstu netekusiu galios 162 punktą;

1.24. pripažįstu netekusiu galios 166 punktą;

1.25. pripažįstu netekusiu galios 171, 172 punktus;

1.26. pripažįstu netekusiu galios 181 punktą;

1.27. pripažįstu netekusiu galios 190, 191 punktus;

1.28. pripažįstu netekusiu galios 193 punktą;

1.29. pripažįstu netekusiu galios 198 punktą;

1.30. pakeičiu 199 punktą ir jį išdėstau taip:

„199

Senosios Įpilties apylinkės

97,8

 

Kretingos r.

Preliminarios ribos nustatomos pagal pridedamą planą (123 priedas)

6430, Eutrofiniai aukštieji žolynai

17,4

 

 

 

 

 

 

6450, Aliuvinės pievos

9,38

 

 

 

 

 

 

6510, Šienaujamos mezofitų pievos

7,9

 

 

 

 

 

Skiauterėtasis tritonas

 

 

1.31. pripažįstu netekusiu galios 203 punktą;

1.32. pripažįstu netekusiu galios 208, 209 punktus;

1.33. pripažįstu netekusiu galios 211 punktą;

1.34. pripažįstu netekusiu galios 224 punktą;

1.35. pakeičiu 231 punktą ir jį išdėstau taip:

„231

Šereitlaukio miškas

1481

Pagėgių

Preliminarios ribos nustatomos pagal pridedamą planą (145 priedas)

9010, Vakarų taiga

30,0

 

 

 

 

 

9020, Plačialapių ir mišrūs miškai

100,0

 

 

 

 

 

9080, Pelkėti lapuočių miškai

70,0

 

 

 

 

 

9160, Skroblynai

40,0

 

 

 

 

 

9180, Griovų ir šlaitų miškai

15,0

 

 

 

 

 

9190, Sausieji ąžuolynai

4,0

 

 

 

 

 

91D0, Pelkiniai miškai

5,0

 

 

 

 

 

91E0, Aliuviniai miškai

15,0

 

 

 

 

 

Šneiderio kirmvabalis

 

 

 

 

 

 

Plikažiedis linlapis“

 

 

1.36. pripažįstu netekusiu galios 232 punktą;

1.37. pripažįstu netekusiu galios 245 punktą;

1.38. pakeičiu 252 punktą ir jį išdėstau taip:

„252

Ūlos upė

434,24

Varėnos r.

Preliminarios ribos nustatomos pagal pridedamą planą (158 priedas)

3260, Upių sraunumos su kurklių bendrijomis

287,0

 

 

 

 

 

3150, Natūralūs eutrofiniai ežerai su plūdžių arba aštrių bendrijomis

11,2

 

 

 

 

 

Didysis auksinukas

 

 

 

 

 

 

Mažoji nėgė

 

 

 

 

 

 

Paprastasis kūjagalvis

 

 

 

 

 

 

Ūdra

 

 

 

 

 

 

Ovalioji geldutė

 

 

1.39. pripažįstu netekusiu galios 253 punktą;

1.40. pripažįstu netekusiu galios 255 punktą;

1.41. pripažįstu netekusiu galios 260 punktą;

1.42. pripažįstu netekusiu galios 263 punktą;

1.43. pripažįstu netekusiu galios 267 punktą;

1.44. pripažįstu netekusiu galios 272 punktą;

1.45. pripažįstu netekusiu galios 281 punktą;

1.46. pripažįstu netekusiu galios 286 punktą;

1.47. pripažįstu netekusiu galios 309 punktą;

1.48. pripažįstu netekusiu galios 323 punktą;

1.49. pripažįstu netekusiu galios 335 punktą;

1.50. pripažįstu netekusiu galios 358 punktą;

1.51. pripažįstu netekusiais galios 366, 367, 368 punktus;

1.52. pakeičiu 374 punktą ir jį išdėstau taip:

„374

Strošiūnų šilas

272,1

 

Elektrėnų

Dalis teritorijos patenka į  Strošiūnų valstybinį kraštovaizdžio draustinį (dalis draustinio). Preliminarios ribos nustatomos pagal pridedamą planą (246 priedas)

Raudonpilvė kūmutė

 

 

 

 

 

 

Skiauterėtasis tritonas

 

 

 

 

 

 

Šarvuotoji skėtė

 

 

 

 

 

 

6120, Karbonatinių smėlynų pievos

0,9

 

 

 

 

 

9010, Vakarų taiga

61,8

 

 

 

 

 

9020, Plačialapių ir mišrūs miškai

 

68,3

 

 

 

 

 

9080, Pelkėti lapuočių miškai

6,6

 

1.53. pripažįstu netekusiu galios 375 punktą;

1.54. pripažįstu netekusiu galios 383 punktą;

1.55. pripažįstu netekusiu galios 402 punktą;

1.56. pripažįstu netekusiu galios 406 punktą;

1.57. pripažįstu netekusiu galios 422 punktą;

1.58. pripažįstu netekusiu galios 425 punktą;

1.59. pripažįstu netekusiu galios 429 punktą;

1.60. pripažįstu netekusiu galios 437 punktą;

1.61. pripažįstu netekusiu galios 440 punktą;

1.62. pripažįstu netekusiu galios 448 punktą;

1.63. papildau 481 punktu:

„481

Kruonio Gojaus miškas

4

Kaišiadorių r.

Preliminarios ribos nustatomos pagal pridedamą planą (301 priedas)

Plikažiedis linlapis

 

 

1.64. papildau 482 punktu:

„482

Vievio apylinkės

0,67

Elektrėnų

Preliminarios ribos nustatomos pagal pridedamą planą (302 priedas)

Plikažiedis linlapis

 

 

1.65. papildau 483 punktu:

„483

Didžiosios girios (Aukštojo tyro) pelkė

58.66

Rietavo

Preliminarios ribos nustatomos pagal pridedamą planą (303 priedas)

7110, Aktyvios aukštapelkės

8,3

 

 

 

 

 

9010, Vakarų taiga

10,1

 

 

 

 

 

9080, Pelkėti lapuočių miškai

2,2

 

 

 

 

 

91D0, Pelkiniai miškai

16,4

 

1.66. pakeičiu 123 priedą ir jį išdėstau nauja redakcija (pridedama);

1.67. pakeičiu 158 priedą ir jį išdėstau nauja redakcija (pridedama);

1.68 . pakeičiu 246 priedą ir jį išdėstau nauja redakcija (pridedama).

2. P a v e d u Valstybinei saugomų teritorijų tarnybai prie Aplinkos ministerijos per 1 mėnesį nuo įsakymo įsigaliojimo atnaujinti Europos ekologinio tinklo „Natura 2000“ standartines formas per Europos Aplinkos agentūros centrinę duomenų saugyklą (EIONET Central Data Repository).

 

 

 

Energetikos ministras, laikinai einantis

aplinkos ministro pareigas                                                                                 Žygimantas Vaičiūnas