Nacionalinės žemės tarnybos

PRIE žemės ūkio ministerijos

DIREKTORIUS

 

ĮSAKYMAS

DĖL VALSTYBINĖS ŽEMĖS SKLYPŲ PERDAVIMO VALDYTI, NAUDOTI IR DISPONUOTI JAIS PATIKĖJIMO TEISE ŠILUTĖS RAJONO SAVIVALDYBEI 

 

2021 m. gegužės 28 d. Nr.    1P-120-(1.3 E.)

Vilnius

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos žemės įstatymo 7 straipsnio 2 dalies 1 punkto a ir c papunkčiais, Valstybinės žemės perdavimo neatlygintinai naudotis taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1995 m. lapkričio 13 d. nutarimu Nr. 1428 „Dėl Valstybinės žemės perdavimo neatlygintinai naudotis taisyklių patvirtinimo“, 15 punktu, Valstybinės žemės sklypų perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti jais patikėjimo teise savivaldybėms taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. rugsėjo 10 d. nutarimu Nr. 1418 „Dėl Valstybinės žemės sklypų perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti jais patikėjimo teise savivaldybėms taisyklių patvirtinimo“, ir atsižvelgdamas į Šilutės rajono savivaldybės tarybos
2021 m. sausio 28 d. sprendimą Nr. T1-571 „Dėl prašymo Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos perduoti Šilutės rajono savivaldybei valstybinės žemės sklypus valdyti, naudoti ir disponuoti jais patikėjimo teise“ ir Šilutės rajono savivaldybės administracijos 2021 m. vasario 3 d. raštą Nr. R3-(4.1.11)-509 „Dėl Valstybinės žemės sklypų perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti jais patikėjimo teise“:

1. Perduodu Šilutės rajono savivaldybei Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos patikėjimo teise valdomus šiuos valstybinės žemės sklypus valdyti, naudoti ir disponuoti jais patikėjimo teise:

1.1. 0,0761 ha ploto žemės sklypą (unikalus Nr. 4400-4905-3096, kadastro
Nr. 8867/0015:23;
pagrindinė žemės naudojimo paskirtis – kita, naudojimo būdas – susisiekimo ir inžinerinių tinklų koridorių teritorijos), esantį Šilutėje (gatvėms ir vietiniams keliams; pėsčiųjų ir dviračių takui (unikalus Nr. 4400-5319-9876) eksploatuoti);

1.2. 0,3253 ha ploto žemės sklypą (unikalus Nr. 4400-4929-4515, kadastro
Nr. 8867/0015:25;
pagrindinė žemės naudojimo paskirtis – kita, naudojimo būdas – bendrojo naudojimo (miestų, miestelių ir kaimų ar savivaldybių bendrojo naudojimo) teritorijos), esantį Šilutėje (viešosios paskirties rekreacijai ir poilsiui; pėsčiųjų ir dviračių takui (unikalus Nr. 4400-5319-9854) eksploatuoti);

1.3. 0,1013 ha ploto žemės sklypą (unikalus Nr. 4400-4671-9690, kadastro Nr. 8867/0012:98; pagrindinė žemės naudojimo paskirtis – kita, naudojimo būdas – susisiekimo ir inžinerinių tinklų koridorių teritorijos), esantį Šilutėje (gatvėms ir vietiniams keliams; Turgaus gatvei eksploatuoti);

1.4. 0,1662 ha ploto žemės sklypą (unikalus Nr. 4400-4672-0545, kadastro
Nr. 8867/0012:99;
pagrindinė žemės naudojimo paskirtis – kita, naudojimo būdas – susisiekimo ir inžinerinių tinklų koridorių teritorijos), esantį Šilutėje (gatvėms ir vietiniams keliams; automobilių stovėjimo aikštelei eksploatuoti);

1.5. 0,3262 ha ploto žemės sklypą (unikalus Nr. 4400-4672-1218, kadastro
Nr. 8867/0012:104;
pagrindinė žemės naudojimo paskirtis – kita, naudojimo būdas – susisiekimo ir inžinerinių tinklų koridorių teritorijos), esantį Šilutėje (gatvėms ir vietiniams keliams; automobilių stovėjimo aikštelei eksploatuoti);

1.6. 0,9010 ha ploto žemės sklypą (unikalus Nr. 4400-4672-3137, kadastro
Nr. 8867/0012:103;
pagrindinė žemės naudojimo paskirtis – kita, naudojimo būdas – bendrojo naudojimo (miestų, miestelių ir kaimų ar savivaldybių bendrojo naudojimo) teritorijos), esantį Šilutėje (viešosios paskirties rekreacijai ir poilsiui; pėsčiųjų takui eksploatuoti);

1.7. 0,6196 ha ploto žemės sklypą (unikalus Nr. 4400-4674-7551, kadastro
Nr. 8867/0012:105;
pagrindinė žemės naudojimo paskirtis – kita, naudojimo būdas – bendrojo naudojimo (miestų, miestelių ir kaimų ar savivaldybių bendrojo naudojimo) teritorijos), esantį Šilutėje (viešosios paskirties rekreacijai ir poilsiui; pėsčiųjų takui eksploatuoti);

1.8. 0,3240 ha ploto žemės sklypą (unikalus Nr. 4400-4672-2334, kadastro
Nr. 8867/0012:102;
pagrindinė žemės naudojimo paskirtis – kita, naudojimo būdas – bendrojo naudojimo (miestų, miestelių ir kaimų ar savivaldybių bendrojo naudojimo) teritorijos), esantį Šilutėje (viešosios paskirties rekreacijai ir poilsiui; pėsčiųjų takui eksploatuoti);

1.9. 1,1166 ha ploto žemės sklypą (unikalus Nr. 4400-4672-2429, kadastro
Nr. 8867/0012:101;
pagrindinė žemės naudojimo paskirtis – kita, naudojimo būdas – bendrojo naudojimo (miestų, miestelių ir kaimų ar savivaldybių bendrojo naudojimo) teritorijos), esantį Šilutėje (viešosios paskirties rekreacijai ir poilsiui; pėsčiųjų takui eksploatuoti).

1.10. 0,3578 ha ploto žemės sklypą (unikalus Nr. 4400-5106-2478, kadastro
Nr. 8867/0014:68;
pagrindinė žemės naudojimo paskirtis – kita, naudojimo būdas – bendrojo naudojimo (miestų, miestelių ir kaimų ar savivaldybių bendrojo naudojimo) teritorijos), esantį Šilutėje, Laisvės al. (viešosios paskirties rekreacijai; vaikų žaidimo aikštelei, želdynams tvarkyti ir prižiūrėti);

1.11. 1,3062 ha ploto žemės sklypą (unikalus Nr. 4400-4672-0423, kadastro
Nr. 8867/0016:41;
pagrindinė žemės naudojimo paskirtis – kita, naudojimo būdas – bendrojo naudojimo (miestų, miestelių ir kaimų ar savivaldybių bendrojo naudojimo) teritorijos), esantį Šilutėje (viešosios paskirties rekreacijai ir poilsiui; vaikų žaidimo aikštelei, želdynams tvarkyti ir prižiūrėti);

1.12. 0,7464 ha ploto žemės sklypą (unikalus Nr. 4400-5308-7902, kadastro
Nr. 8867/0019:186;
pagrindinė žemės naudojimo paskirtis – kita, naudojimo būdas – susisiekimo ir inžinerinių tinklų koridorių teritorijos), esantį Šilutėje (gatvėms ir vietiniams keliams; Rytų gatvei eksploatuoti);

1.13. 0,3664 ha ploto žemės sklypą (unikalus Nr. 4400-5160-8189, kadastro
Nr. 8867/0019:183;
pagrindinė žemės naudojimo paskirtis – kita, naudojimo būdas – susisiekimo ir inžinerinių tinklų koridorių teritorijos), esantį Šilutėje (gatvėms ir vietiniams keliams; Sekunų gatvei (unikalus Nr. 4400-5418-4266) eksploatuoti);

1.14. 0,2683 ha ploto žemės sklypą (unikalus Nr. 4400-5160-4978, kadastro
Nr. 8867/0019:182;
pagrindinė žemės naudojimo paskirtis – kita, naudojimo būdas – susisiekimo ir inžinerinių tinklų koridorių teritorijos), esantį Šilutėje (gatvėms ir vietiniams keliams; Štalių gatvei (unikalus Nr. 4400-5418-4277) eksploatuoti);

1.15. 0,1725 ha ploto žemės sklypą (unikalus Nr. 4400-5161-9593, kadastro
Nr. 8867/0019:181;
pagrindinė žemės naudojimo paskirtis – kita, naudojimo būdas – susisiekimo ir inžinerinių tinklų koridorių teritorijos), esantį Šilutėje (gatvėms ir vietiniams keliams; Štalių gatvei eksploatuoti);

1.16. 0,1259 ha ploto žemės sklypą (unikalus Nr. 4400-5308-6992, kadastro
Nr. 8867/0019:192;
pagrindinė žemės naudojimo paskirtis – kita, naudojimo būdas – bendrojo naudojimo (miestų, miestelių ir kaimų ar savivaldybių bendrojo naudojimo) teritorijos), esantį Šilutėje (viešosios paskirties rekreacijai ir poilsiui; želdynams tvarkyti ir prižiūrėti);

1.17. 0,7014 ha ploto žemės sklypą (unikalus Nr. 4400-5315-9169, kadastro
Nr. 8867/0019:193;
pagrindinė žemės naudojimo paskirtis – kita, naudojimo būdas – bendrojo naudojimo (miestų, miestelių ir kaimų ar savivaldybių bendrojo naudojimo) teritorijos), esantį Šilutėje (viešosios paskirties rekreacijai ir poilsiui; želdynams tvarkyti ir prižiūrėti);

1.18. 0,1661 ha ploto žemės sklypą (unikalus Nr. 4400-5308-0465, kadastro
Nr. 8867/0019:195;
pagrindinė žemės naudojimo paskirtis – kita, naudojimo būdas – bendrojo naudojimo (miestų, miestelių ir kaimų ar savivaldybių bendrojo naudojimo) teritorijos), esantį Šilutėje (viešosios paskirties rekreacijai ir poilsiui; želdynams tvarkyti ir prižiūrėti);

1.19. 0,1658 ha ploto žemės sklypą (unikalus Nr. 4400-5308-7780, kadastro
Nr. 8867/0019:188;
pagrindinė žemės naudojimo paskirtis – kita, naudojimo būdas – bendrojo naudojimo (miestų, miestelių ir kaimų ar savivaldybių bendrojo naudojimo) teritorijos), esantį Šilutėje (viešosios paskirties rekreacijai ir poilsiui; želdynams tvarkyti ir prižiūrėti).

1.20. 0,4582 ha ploto žemės sklypą (unikalus Nr. 4400-4920-7350, kadastro
Nr. 8867/0013:81;
pagrindinė žemės naudojimo paskirtis – kita, naudojimo būdas – bendrojo naudojimo (miestų, miestelių ir kaimų ar savivaldybių bendrojo naudojimo) teritorijos), esantį Šilutėje (viešosios paskirties rekreacijai; želdynams tvarkyti ir prižiūrėti, pėsčiųjų takams eksploatuoti);

1.21. 0,1854 ha ploto žemės sklypą (unikalus Nr. 4400-4920-6620, kadastro
Nr. 8867/0013:82;
pagrindinė žemės naudojimo paskirtis – kita, naudojimo būdas – bendrojo naudojimo (miestų, miestelių ir kaimų ar savivaldybių bendrojo naudojimo) teritorijos), esantį Šilutėje, K. Kalinausko g. (viešosios paskirties rekreacijai ir poilsiui; želdynams tvarkyti ir prižiūrėti, pėsčiųjų takui (unikalus Nr. 4400-5457-6002) eksploatuoti);

1.22. 0,1244 ha ploto žemės sklypą (unikalus Nr. 4400-4924-6639, kadastro
Nr. 8867/0015:42;
pagrindinė žemės naudojimo paskirtis – kita, naudojimo būdas – bendrojo naudojimo (miestų, miestelių ir kaimų ar savivaldybių bendrojo naudojimo) teritorijos), esantį Šilutėje (viešosios paskirties rekreacijai ir poilsiui; aikštelei (unikalus Nr. 4400-5319-9621) eksploatuoti, želdynams tvarkyti ir prižiūrėti);

1.23. 1,1203 ha ploto žemės sklypą (unikalus Nr. 4400-5133-0160, kadastro
Nr. 8867/0020:212;
pagrindinė žemės naudojimo paskirtis – kita, naudojimo būdas – susisiekimo ir inžinerinių tinklų koridorių teritorijos), esantį Šilutėje (gatvėms ir vietiniams keliams; Mažosios Lietuvos gatvei eksploatuoti);

1.24. 1,5159 ha ploto žemės sklypą (unikalus Nr. 4400-5132-7198, kadastro
Nr. 8867/0020:211;
pagrindinė žemės naudojimo paskirtis – kita, naudojimo būdas – susisiekimo ir inžinerinių tinklų koridorių teritorijos), esantį Šilutėje (gatvėms ir vietiniams keliams; Mikelio Hofmano gatvei eksploatuoti);

1.25. 0,5120 ha ploto žemės sklypą (unikalus Nr. 4400-5138-8508, kadastro
Nr. 8867/0020:210;
pagrindinė žemės naudojimo paskirtis – kita, naudojimo būdas – susisiekimo ir inžinerinių tinklų koridorių teritorijos), esantį Šilutėje (gatvėms ir vietiniams keliams; Fridricho Bajoraičio gatvei eksploatuoti);

1.26. 0,9910 ha ploto žemės sklypą (unikalus Nr. 4400-5138-8095, kadastro
Nr. 8867/0020:209;
pagrindinė žemės naudojimo paskirtis – kita, naudojimo būdas – susisiekimo ir inžinerinių tinklų koridorių teritorijos), esantį Šilutėje (gatvėms ir vietiniams keliams; Emericho gatvei eksploatuoti);

1.27. 1,5557 ha ploto žemės sklypą (unikalus Nr. 4400-5129-5828, kadastro
Nr. 8867/0020:204;
pagrindinė žemės naudojimo paskirtis – kita, naudojimo būdas – susisiekimo ir inžinerinių tinklų koridorių teritorijos), esantį Šilutėje (gatvėms ir vietiniams keliams; Tulpių gatvei (unikalus Nr. 4400-5463-9859) eksploatuoti);

1.28. 1,7759 ha ploto žemės sklypą (unikalus Nr. 4400-5129-7333, kadastro
Nr. 8867/0020:213;
pagrindinė žemės naudojimo paskirtis – kita, naudojimo būdas – susisiekimo ir inžinerinių tinklų koridorių teritorijos), esantį Šilutėje (gatvėms ir vietiniams keliams; Stadiono gatvei (unikalus Nr. 4400-5233-7556) eksploatuoti).

1.29. 0,6790 ha ploto žemės sklypą (unikalus Nr. 4400-5218-0777, kadastro
Nr. 8867/0015:32;
pagrindinė žemės naudojimo paskirtis – kita, naudojimo būdas – rekreacinės teritorijos; bendrojo naudojimo (miestų, miestelių ir kaimų ar savivaldybių bendrojo naudojimo) teritorijos), esantį Šilutėje (viešosios paskirties rekreacijai; želdynams tvarkyti ir prižiūrėti);

1.30. 0,1794 ha ploto žemės sklypą (unikalus Nr. 4400-5127-4227, kadastro
Nr. 8867/0016:63;
pagrindinė žemės naudojimo paskirtis – kita, naudojimo būdas – bendrojo naudojimo (miestų, miestelių ir kaimų ar savivaldybių bendrojo naudojimo) teritorijos), esantį Šilutėje (viešosios paskirties rekreacijai ir poilsiui; želdynams tvarkyti ir prižiūrėti, pėsčiųjų takams eksploatuoti);

1.31. 0,2145 ha ploto žemės sklypą (unikalus Nr. 4400-5285-4692, kadastro
Nr. 8867/0013:90;
pagrindinė žemės naudojimo paskirtis – kita, naudojimo būdas – susisiekimo ir inžinerinių koridorių teritorijos), esantį Šilutėje (gatvėms ir vietiniams keliams; K. Kalinausko gatvei (unikalus Nr. 4400-5049-1668) eksploatuoti);

1.32. 0,4055 ha ploto žemės sklypą (unikalus Nr. 4400-5317-1950, kadastro
Nr. 8867/0013:91;
pagrindinė žemės naudojimo paskirtis – kita, naudojimo būdas – susisiekimo ir inžinerinių tinklų koridorių teritorijos), esantį Šilutėje (gatvėms ir vietiniams keliams; K. Kalinausko gatvei (unikalus Nr. 4400-5210-1581) eksploatuoti);

1.33. 0,0928 ha ploto žemės sklypą (unikalus Nr. 4400-4939-5619, kadastro
Nr. 8867/0015:26;
pagrindinė žemės naudojimo paskirtis – kita, naudojimo būdas – bendrojo naudojimo (miestų, miestelių ir kaimų ar savivaldybių bendrojo naudojimo) teritorijos), esantį Šilutėje, Lietuvininkų g. (viešosios paskirties rekreacijai ir poilsiui; kiemo aikštelei (unikalus Nr. 4400-5319-9754) , pėsčiųjų takams eksploatuoti);

1.34. 0,6212 ha ploto žemės sklypą (unikalus Nr. 4400-2086-9990, kadastro
Nr. 8867/0016:210;
pagrindinė žemės naudojimo paskirtis – kita, naudojimo būdas – bendrojo naudojimo (miestų, miestelių ir kaimų ar savivaldybių bendrojo naudojimo) teritorijos), esantį Šilutėje, Parko g. 3 (viešosios paskirties rekreacijai ir poilsiui; želdynams tvarkyti ir prižiūrėti);

1.35. 0,5008 ha ploto žemės sklypą (unikalus Nr. 4400-4357-7722, kadastro
Nr. 8867/0012:91;
pagrindinė žemės naudojimo paskirtis – kita, naudojimo būdas – susisiekimo ir inžinerinių tinklų koridorių teritorijos), esantį Šilutėje, Rusnės g. (gatvėms ir vietiniams keliams; automobilių stovėjimo aikštelei (unikalus Nr. 4400-3993-0744) eksploatuoti);

1.36. 0,1192 ha ploto žemės sklypą (unikalus Nr. 4400-5319-8546, kadastro
Nr. 8867/0016:70;
pagrindinė žemės naudojimo paskirtis – kita, naudojimo būdas – susisiekimo ir inžinerinių tinklų koridorių teritorijos), esantį Šilutėje (gatvėms ir vietiniams keliams; Eglių gatvei (unikalus Nr. 4400-3910-5256) eksploatuoti);

1.37. 0,4789 ha ploto žemės sklypą (unikalus Nr. 4400-5536-4491, kadastro
Nr. 8867/0021:32;
pagrindinė žemės naudojimo paskirtis – kita, naudojimo būdas – atskirųjų želdynų teritorijos), esantį Šilutėje (viešosios paskirties rekreacijai ir poilsiui; želdynams tvarkyti ir prižiūrėti);

1.38. 2,8707 ha ploto žemės sklypą (unikalus Nr. 4400-5536-2331, kadastro
Nr. 8867/0021:31;
pagrindinė žemės naudojimo paskirtis – kita, naudojimo būdas – atskirųjų želdynų teritorijos), esantį Šilutėje (viešosios paskirties rekreacijai ir poilsiui; želdynams tvarkyti ir prižiūrėti);

1.39. 0,4800 ha ploto žemės sklypą (unikalus Nr. 4400-0382-3309, kadastro
Nr. 8827/0003:482;
pagrindinė žemės naudojimo paskirtis – kita, naudojimo būdas – inžinerinės infrastruktūros teritorijos), esantį Šilutės r. sav., Kintų sen., Ventės k., Marių g. 20 (gatvėms ir vietiniams keliams; automobilių stovėjimo, poilsio aikštelei (unikalus Nr. 4400-2353-8236) eksploatuoti).

2. L a i k a u pasibaigusiomis:

2.1. 2018 m. sausio 23 d. panaudos sutartį Nr. 17SUN-8-(14.17.56.);

2.2. 2018 m. vasario 13 d. panaudos sutartį Nr. 17SUN-29-(14.17.56.);

2.3. 2017 m. rugpjūčio 10 d. panaudos sutartį Nr. 17SUN-39-(14.17.56.);

2.4. 2017 m. rugpjūčio 10 d. panaudos sutartį Nr. 17SUN-40-(14.17.56.);

2.5. 2017 m. rugsėjo 19 d. panaudos sutartį Nr. 17SUN-52-(14.17.56.)/R5-(4.1.5.)-631;

2.6. 2017 m. rugsėjo 19 d. panaudos sutartį Nr. 17SUN-53-(14.17.56.);

2.7. 2017 m. rugpjūčio 10 d. panaudos sutartį Nr. 17SUN-45-(14.17.56.);

2.8. 2017 m. rugpjūčio 10 d. panaudos sutartį Nr. 17SUN-43-(14.17.56.);

2.9. 2017 m. rugpjūčio 10 d. panaudos sutartį Nr. 17SUN-44-(14.17.56.);

2.10. 2018 m. gruodžio 10 d. panaudos sutartį Nr. 17SUN-71-(14.17.56.);

2.11. 2017 m. spalio 30 d. panaudos sutartį Nr. 17SUN-60-(14.17.56.);

2.12. 2019 m. gruodžio 3 d. panaudos sutartį Nr. 17SUN-79-(14.17.56.);

2.13. 2019 m. liepos 1 d. panaudos sutartį Nr. 17SUN-34-(14.17.56.);

2.14. 2019 m. liepos 1 d. panaudos sutartį Nr. 17SUN-35-(14.17.56.);

2.15. 2019 m. liepos 1 d. panaudos sutartį Nr. 17SUN-36-(14.17.56.);

2.16. 2019 m. gruodžio 3 d. panaudos sutartį Nr. 17SUN-65-(14.17.56.);

2.17. 2019 m. gruodžio 3 d. panaudos sutartį Nr. 17SUN-69-(14.17.56.);

2.18. 2019 m. gruodžio 3 d. panaudos sutartį Nr. 17SUN-68-(14.17.56.);

2.19. 2019 m. gruodžio 3 d. panaudos sutartį Nr. 17SUN-66-(14.17.56.);

2.20. 2018 m. vasario 9 d. panaudos sutartį Nr. 17SUN-10-(14.17.56.);

2.21. 2018 m. vasario 9 d. panaudos sutartį Nr. 17SUN-12-(14.17.56.);

2.22. 2018 m. vasario 9 d. panaudos sutartį Nr. 17SUN-9-(14.17.56.);

2.23. 2019 m. vasario 25 d. panaudos sutartį Nr. 17SUN-8-(14.17.56.);

2.24. 2019 m. vasario 25 d. panaudos sutartį Nr. 17SUN-7-(14.17.56.);

2.25. 2019 m. vasario 25 d. panaudos sutartį Nr. 17SUN-5-(14.17.56.);

2.26. 2019 m. vasario 25 d. panaudos sutartį Nr. 17SUN-6-(14.17.56.);

2.27. 2018 m. gruodžio 17 d. panaudos sutartį Nr. 17SUN-84-(14.17.56.);

2.28. 2019 m. vasario 25 d. panaudos sutartį Nr. 17SUN-9-(14.17.56.);

2.29. 2019 m. birželio 26 d. panaudos sutartį Nr. 17SUN-28-(14.17.56.);

2.30. 2019 m. birželio 26 d. panaudos sutartį Nr. 17SUN-14-(14.17.56.);

2.31. 2019 m. spalio 1 d. panaudos sutartį Nr. 17SUN-54-(14.17.56.);

2.32. 2020 m. sausio 2 d. panaudos sutartį Nr. 17SUN-8-(14.17.56.);

2.33. 2018 m. kovo 15 d. panaudos sutartį Nr. 17SUN-32-(14.17.56.);

2.34. 2011 m. vasario 14 d. panaudos sutartį Nr. 17SUN-(14.17.59.)-6;

2.35. 2017 m. sausio 30 d. panaudos sutartį Nr. 17SUN-4-(14.17.56.);

2.36. 2005 m. rugpjūčio 26 d. panaudos sutartį Nr. P 88/2005-24.

3. Į g a l i o j u Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Šilutės skyriaus vedėją pasirašyti Šilutės rajono savivaldybės parengtus valstybinės žemės sklypų, nurodytų šio įsakymo 1 punkte, perdavimo ir priėmimo aktus.

4. P a v e d u Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Šilutės skyriui prižiūrėti, kad Šilutės rajono savivaldybė tinkamai vykdytų šio įsakymo nuostatas.

Šis įsakymas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka ir terminais.

 

 

 

Direktorius                                                                                                                     Laimonas Čiakas