VALSTYBINĖs DUOMENŲ APSAUGOS INSPEKCIJos

DIREKTORIUS

 

ĮSAKYMAS

DĖL VALSTYBINĖs DUOMENŲ APSAUGOS INSPEKCIJos DIREKTORIAUS

2013 m. LIEPOS 25 d. įsakymo Nr. 1T-32(1.12.)DĖL GAIRIŲ DĖL SLAPUKŲ IR PANAŠIŲ PRIEMONIŲ NAUDOJIMO PATVIRTINIMO“ PRIPAŽINIMO NETEKUSIU GALIOS

 

2018 m. liepos 27 d. Nr. 1T-71(1.12.E)

Vilnius

 

 

Pripažįstu netekusiu galios Valstybinės duomenų apsaugos inspekcijos direktoriaus 2013 m. liepos 25 d. įsakymą Nr. 1T-32(1.12.)Dėl Gairių dėl slapukų ir panašių priemonių naudojimo patvirtinimo.

 

 

 

Direktorius                                                                                          Raimondas Andrijauskas