LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMAS

 

 

NUTARIMAS

DĖL JONO MAKAUSKO SKYRIMO VALSTYBINĖS KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJOS NARIU

 

2016 m. gruodžio 8 d. Nr. XIII-74

Vilnius

 

 

 

 

Lietuvos Respublikos Seimas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos energetikos įstatymo 8 straipsnio 3 dalimi ir atsižvelgdamas į Lietuvos Respublikos Prezidento 2016 m. lapkričio 29 d. dekretą Nr. 1K-805 „Dėl teikimo Lietuvos Respublikos Seimui skirti Joną Makauską Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos nariu“, n u t a r i a:

 

1 straipsnis.

Skirti Joną Makauską Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos nariu penkeriems metams.

 

2 straipsnis.

Šis nutarimas įsigalioja 2017 m. sausio 3 d.

 

 

 

Seimo Pirmininkas                                                                                              Viktoras Pranckietis