HERB21

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRAS

 

 

 

ĮSAKYMAS

 

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRO 2018 M. BALANDŽIO 19 D. ĮSAKYMO NR. D1-317 „DĖL BUVEINIŲ apsaugai svarbių teritorijų NUSTATYmo“ PAKEITIMO

 

2022 m. balandžio 29 d. Nr. D1-125

Vilnius

 

1. P a k e i č i u Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2018 m. balandžio 19 d. įsakymą Nr. D1-317 „Dėl Buveinių apsaugai svarbių teritorijų nustatymo“:

1.1. Pakeičiu nurodytu įsakymu patvirtintą Buveinių apsaugai svarbių teritorijų sąrašą:

1.1.1. Pakeičiu 94 punktą ir jį išdėstau taip:

„94

Gražutės regioninis parkas

 

LTZAR0024

 

Ignalinos r., Zarasų r.

Buveinių apsaugai svarbios teritorijos ribos ir gamtinių buveinių ribos pateiktos

94 priede

Išsaugoti palankią apsaugos būklę buveinei „3260, Upių sraunumos su kurklių bendrijomis“ ne mažesniame kaip 2 ha plote.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Išsaugoti palankią apsaugos būklę buveinei „3130, Mažai mineralizuoti ežerai su būdmainių augalų bendrijomis“ ne mažesniame kaip 0,9 ha plote.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atkurti palankią apsaugos būklę buveinei „3130, Mažai mineralizuoti ežerai su būdmainių augalų bendrijomis“ ne mažesniame kaip 433 ha plote.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Išsaugoti palankią apsaugos būklę buveinei „3140, Ežerai su menturdumblių bendrijomis“ ne mažesniame kaip 110 ha plote.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Išsaugoti palankią apsaugos būklę buveinei „3150, Natūralūs eutrofiniai ežerai su plūdžių arba aštrių bendrijomis“ ne mažesniame kaip 47 ha plote.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Išsaugoti palankią apsaugos būklę buveinei „3160, Natūralūs distrofiniai ežerai“ ne mažesniame kaip 18,2 ha plote.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atkurti palankią apsaugos būklę buveinei „3160, Natūralūs distrofiniai ežerai“ ne mažesniame kaip 9,8 ha plote.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Išsaugoti palankią apsaugos būklę buveinei „6120, Karbonatinių smėlynų pievos“ ne mažesniame kaip 12 ha plote.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atkurti palankią apsaugos būklę buveinei „6120, Karbonatinių smėlynų pievos“ ne mažesniame kaip 6 ha plote.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Išsaugoti palankią apsaugos būklę buveinei „6210, Stepinės pievos“ ne mažesniame kaip 13 ha plote.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Išsaugoti palankią apsaugos būklę buveinei „6270, Rūšių turtingi smilgynai“ ne mažesniame kaip 32 ha plote.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atkurti palankią apsaugos būklę buveinei „6410, Melvenynai“ ne mažesniame kaip 1 ha plote.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Išsaugoti palankią apsaugos būklę buveinei „6450, Aliuvinės pievos“ ne mažesniame kaip 2,5 ha plote.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Išsaugoti palankią apsaugos būklę buveinei „6510, Šienaujamos mezofitų pievos“ ne mažesniame kaip 5 ha plote.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atkurti palankią apsaugos būklę buveinei „6510, Šienaujamos mezofitų pievos“ ne mažesniame kaip 9 ha plote.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atkurti palankią apsaugos būklę buveinei „7110, Aktyvios aukštapelkės“ ne mažesniame kaip

3 ha plote. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pasiekti buveinės „7110, Aktyvios aukštapelkės“ susiformavimą iš buveinės „7120, Degradavusios aukštapelkės“ ne mažesniame kaip 54 ha plote.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Išsaugoti palankią apsaugos būklę buveinei „7140, Tarpinės pelkės ir liūnai“ ne mažesniame kaip 45 ha plote.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atkurti palankią apsaugos būklę buveinei „7140, Tarpinės pelkės ir liūnai“ ne mažesniame kaip 36 ha plote.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Išsaugoti palankią apsaugos būklę buveinei „7150, Plikų durpių saidrynai“ ne mažesniame kaip 0,2 ha plote.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Išsaugoti palankią apsaugos būklę buveinei „7160, Nekalkingi šaltiniai ir šaltiniuotos pelkės“ ne mažesniame kaip 2,2 ha plote.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Išsaugoti palankią apsaugos būklę buveinei „7230, Šarmingos žemapelkės“ ne mažesniame kaip 4 ha plote. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Išsaugoti palankią apsaugos būklę buveinei „9010, Vakarų taiga“ ne mažesniame kaip 294 ha plote. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atkurti palankią apsaugos būklę buveinei „9010, Vakarų taiga“ ne mažesniame kaip 283 ha plote.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pasiekti buveinės „9010, Vakarų taiga“ susiformavimą ne mažesniame kaip

220 ha plote.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Išsaugoti palankią apsaugos būklę buveinei „9020, Plačialapiai ir mišrūs miškai“ ne mažesniame kaip 62 ha plote.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Išsaugoti palankią apsaugos būklę buveinei „9050, Žolių turtingi eglynai“ ne mažesniame kaip 44 ha plote.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atkurti palankią apsaugos būklę buveinei „9050, Žolių turtingi eglynai“ ne mažesniame kaip 6 ha plote.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Išsaugoti palankią apsaugos būklę buveinei „9060, Spygliuočiai miškai ant fluvioglacialinių ozų“ ne mažesniame kaip

11 ha plote.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Išsaugoti palankią apsaugos būklę buveinei „9080, Pelkėti lapuočių miškai“ ne mažesniame kaip

435 ha plote.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Išsaugoti palankią apsaugos būklę buveinei „9180, Griovų ir šlaitų miškai“ ne mažesniame kaip 11 ha plote.

 

 

 

 

 

 

Pasiekti buveinės „9180, Griovų ir šlaitų miškai“ susiformavimą ne mažesniame kaip 0,5 ha plote.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Išsaugoti palankią apsaugos būklę buveinei „91D0, Pelkiniai miškai“ ne mažesniame kaip

404 ha plote.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atkurti palankią apsaugos būklę buveinei „91D0, Pelkiniai miškai“ ne mažesniame kaip 49,7 ha plote.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Išsaugoti palankią apsaugos būklę buveinei „91E0, Aliuviniai miškai“ ne mažesniame kaip 89 ha plote.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Išsaugoti palankią apsaugos būklę buveinei „91T0, Kerpiniai pušynai“ ne mažesniame kaip 3 ha plote.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Išsaugoti palankią apsaugos būklę didžiajam auksinukui tinkamai buveinei ne mažesniame kaip 2 ha plote, kuriame reguliariai aptinkami didžiojo auksinuko individai.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atkurti palankią apsaugos būklę didžiajam auksinukui tinkamose buveinėse ne mažesniame kaip 10 ha plote, kuriame būtų reguliariai aptinkama didžiojo auksinuko individų.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Išsaugoti palankią apsaugos būklę dvijuostei nendriadusei tinkamoms buveinėms ne mažesniame kaip 25 ha plote, kuriame būtų reguliariai aptinkami dvijuostės nendriadusės individai.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Išsaugoti palankią apsaugos būklę dvilapiam purvuoliui tinkamoms buveinėms ne mažesniame kaip 24 ha plote, kuriame būtų reguliariai aptinkama ne mažiau kaip 60 dvilapio purvuolio individų.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Išsaugoti palankią apsaugos būklę kūdriniam pelėausiui tinkamoms buveinėms ne mažesniame kaip

6 ha plote, kuriame būtų reguliariai aptinkami kūdrinio pelėausio individai.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Išsaugoti palankią apsaugos būklę ovaliajai geldutei tinkamoms buveinėms ne mažesniame kaip

6 ha plote, kuriame būtų reguliariai aptinkama ne mažiau kaip 100 ovaliosios geldutės individų.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Išsaugoti palankią apsaugos būklę pelkinei uolaskėlei tinkamoms buveinėms ne mažesniame kaip 5 ha plote, kuriame būtų aptinkama ne mažiau kaip 100 pelkinės uolaskėlės individų.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Išsaugoti palankią apsaugos būklę plačiajai dusiai tinkamoms buveinėms ne mažesniame kaip

20 ha plote, kuriame būtų reguliariai aptinkami plačiosios dusios individai.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Išsaugoti palankią apsaugos būklę pleištinei skėtei tinkamoms buveinėms ne mažesniame kaip

26 ha plote, kuriame būtų reguliariai aptinkami pleištinės skėtės individai.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atkurti palankią apsaugos būklę plikažiedžiam linlapiui tinkamoms buveinėms ne mažesniame kaip

1,8 ha plote, kuriame būtų reguliariai aptinkama ne mažiau kaip 1000 plikažiedžio linlapio individų.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Išsaugoti palankią apsaugos būklę raudonpilvei kūmutei tinkamoms buveinėms ne mažesniame kaip

15 ha plote, kuriame būtų reguliariai aptinkami raudonpilvės kūmutės individai.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Išsaugoti palankią apsaugos būklę skiauterėtajam tritonui tinkamoms buveinėms ne mažesniame kaip

4 ha plote, kuriame būtų reguliariai aptinkami skiauterėtojo tritono individai.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Išsaugoti palankią apsaugos būklę šarvuotajai skėtei tinkamoms buveinėms ne mažesniame kaip

57 ha plote, kuriame būtų reguliariai aptinkami šarvuotosios skėtės individai.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Išsaugoti palankią apsaugos būklę ūdrai tinkamoms buveinėms ne mažesniame kaip 170 ha plote, kuriame būtų reguliariai aptinkami ūdros individai.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Išsaugoti palankią apsaugos būklę vėjalandei šilagėlei tinkamoms buveinėms ne mažesniame kaip

8 ha plote, kuriame būtų reguliariai aptinkama ne mažiau kaip 400 vėjalandės šilagėlės individų.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Išsaugoti palankią apsaugos būklę lanksčiajam plukeniui tinkamoms buveinėms ne mažesniame kaip 498 ha plote, kuriame būtų reguliariai aptinkama ne mažiau kaip 100 lanksčiojo plukenio individų.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Išsaugoti palankią apsaugos būklę šneiderio kirmvabalio buveinėms ne mažesniame kaip 22 ha plote, kur būtų reguliariai aptinkami šneiderio kirmvabalio individai.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Išsaugoti palankią apsaugos būklę manerheimo grybinukui tinkamoms buveinėms ne mažesniame kaip

10 ha plote, kuriame būtų reguliariai aptinkami manerheimo grybinuko individai.

 

 

 

 

 

 

Išsaugoti palankią apsaugos būklę žaliajai dvyndantei tinkamoms buveinėms ne mažesniame kaip 39 ha plote, kuriame būtų aptinkama ne mažiau kaip 15 žaliosios dvyndantės individų.“

 

 

1.1.2. Pakeičiu 121 punktą ir jį išdėstau taip:

„121

Nevėžio upės slėnis ties Šventy-brasčiu

LTKED0003

Kėdai-

nių r.

Buveinių apsaugai svarbios teritorijos ribos ir gamtinių buveinių ribos pateiktos

121 priede

Bendras buveinės „6430, Eutrofiniai aukštieji žolynai“ apsaugos tikslo plotas yra 0,5 ha: išsaugoti gerą būklę ne mažesniame kaip

0,5 ha plote.

 

Taikomos visos GAB rinkinio kriterijų tikslinės vertės, kai kurioms jų taikant šias specifikacijas:

6430.2. gerų struktūros ir funkcijų buveinių plotas yra stabilus.

6430.7. svetimžemių augalų rūšių projekcinis padengimas yra <5 proc.

 

 

 

 

 

Bendras buveinės „9180, Griovų ir šlaitų miškai“ apsaugos tikslo plotas yra

5,4 ha: išsaugoti gerą būklę ne mažesniame kaip 2 ha plote ir atkurti gerą būklę ne mažesniame kaip

3,4 ha plote.

Taikomos visos GAB rinkinio kriterijų tikslinės vertės, kai kurioms jų taikant šias specifikacijas:

9180.1. bendras buveinių užimamas plotas yra stabilus arba didėja.

9180.4. stambių negyvų medžių kiekis yra >10 m3/ha.

9180.5. pirmame arde >50 proc. medžių sudaro tipinės rūšys.

9180.8. indikatorinių rūšių skaičius yra >3.“

 

1.1.3. Pakeičiu 125 punktą ir jį išdėstau taip:

„125

Grūžių miškas

LTPAS0005

Pasva-

lio r.

Buveinių apsaugai svarbios teritorijos ribos ir gamtinių buveinių ribos pateiktos

125 priede

Bendras buveinės „9020, Plačialapių ir mišrūs miškai“ apsaugos tikslo plotas yra 37,5 ha: išsaugoti gerą būklę ne mažesniame kaip

37,5 ha

Taikomos visos GAB rinkinio kriterijų tikslinės vertės, kai kurioms jų taikant šias specifikacijas:

9020.5. negyvos medienos kiekis yra >15 m3/ha.

9020.6. indikatorinių rūšių skaičius yra >2.

 

 

 

 

 

 

Bendras buveinės „9050, Žolių turtingi eglynai“ apsaugos tikslo plotas yra

1,8 ha: išsaugoti gerą būklę ne mažesniame kaip 1,8 ha plote

Taikomos visos GAB rinkinio kriterijų tikslinės vertės, kai kurioms jų – šios specifikacijos:

9050.4. eglės ardų skaičius – 2.

9050.5. negyvos medienos kiekis yra >15 m3/ha.

9050.9. invazinių augalų padengimas yra <3 proc.

 

 

 

 

 

Bendras buveinės „9080, Pelkėti lapuočių miškai“ apsaugos tikslo plotas yra 1 ha: pasiekti buveinės susiformavimą ne mažesniame kaip 1 ha plote.

Taikomos visos GAB rinkinio kriterijų tikslinės vertės, kai kurioms jų – šios specifikacijos:

9080.4. negyvos medienos kiekis yra >10 m3/ha.

9080.5. indikatorinių rūšių skaičius yra >3.

9020.6. svetimžemių augalų padengimas yra

<3 proc.

 

 

 

 

 

Bendras buveinės „91E0, Aliuviniai miškai“ apsaugos tikslo plotas yra 1 ha: atkurti gerą būklę ne mažesniame kaip 1 ha plote.

Paplitęs „91E0a, Aliuviniai alksnių ir uosių miškai“ potipis.

Taikomos visos GAB rinkinio kriterijų tikslinės vertės, kai kurioms jų taikant šias specifikacijas:

91E0a4. negyvos medienos kiekis yra

>15 m3/ha.

91E0.7. yra nedidelį poveikį turinčių griovių.

91E0.8 svetimžemių augalų padengimas yra

<3 proc.“

 

1.1.4. Pakeičiu 198 punktą ir jį išdėstau taip:

„198

Gubiškių miškas

LTTRA0029

Trakų r.

Buveinių apsaugai svarbios teritorijos ribos ir gamtinių buveinių ribos pateiktos

198 priede

Atkurti palankią apsaugos būklę buveinei „9050, Žolių turtingi eglynai“ ne mažesniame kaip

1,3 ha plote.

 

 

 

 

 

 

Išsaugoti palankią apsaugos būklę buveinei „9080, Pelkėti lapuočių miškai“ ne mažesniame kaip 4 ha plote.

 

 

 

 

 

 

Atkurti palankią apsaugos būklę buveinei „9080, Pelkėti lapuočių miškai“ ne mažesniame kaip 2 ha plote.

 

 

 

 

 

 

Pasiekti buveinės „9080, Pelkėti lapuočių miškai“ susiformavimą ne mažesniame kaip 3 ha plote.

 

 

 

 

 

 

Išsaugoti palankią apsaugos būklę buveinei „9160, Skroblynai“ ne mažesniame kaip

36 ha plote.

 

 

 

 

 

 

Atkurti palankią apsaugos būklę buveinei „9160, Skroblynai“ ne mažesniame kaip

45 ha plote.

 

 

 

 

 

 

Pasiekti buveinės „9160, Skroblynai“ susiformavimą ne mažesniame kaip

25 ha plote.

 

 

 

 

 

 

Išsaugoti palankią apsaugos būklę buveinei „91D0, Pelkiniai miškai“ ne mažesniame kaip

1,5 ha plote.

 

 

 

 

 

 

Atkurti palankią apsaugos būklę buveinei „91E0, Aliuviniai miškai“ ne mažesniame kaip

1,2 ha plote.

 

 

 

 

 

 

Išsaugoti palankią apsaugos būklę purpuriniam plokščiavabaliui tinkamoms buveinėms ne mažesniame kaip

35 ha plote, kuriame būtų reguliariai aptinkami purpurinio plokščiavabalio individai.

 

 

 

 

 

 

Atkurti palankią apsaugos būklę purpuriniam plokščiavabaliui tinkamai buveinei ne mažesniame kaip

60 ha plote, kuriame būtų reguliariai aptinkami purpurinio plokščiavabalio individai.“

 

 

1.1.5. Papildau 281–300 punktais:

„281

Šilinės apylinkės

LTJUR0003

Jurbarko r.

Buveinių apsaugai svarbios teritorijos ribos ir gamtinių buveinių ribos pateiktos

281 priede

Atkurti palankią apsaugos būklę buveinei „6210, Stepinės pievos“ ne mažesniame kaip

0,02 ha plote.

 

 

 

 

 

 

Pasiekti buveinės „9010, Vakarų taiga“ susiformavimą ne mažesniame kaip

1,3 ha plote

 

 

 

 

 

 

Atkurti palankią apsaugos būklę buveinei „9070, Medžiais apaugusios ganyklos“ ne mažesniame kaip

5,4 ha plote.

 

 

 

 

 

 

Išsaugoti palankią apsaugos būklę buveinei „9160, Skroblynai“ ne mažesniame kaip

9,7 ha plote.

 

282

Geiduko-nių pelkė

LTVAR0018

Varėnos r.

Buveinių apsaugai svarbios teritorijos ribos ir gamtinių buveinių ribos pateiktos 282 priede

Bendras buveinės „3160, Natūralūs distrofiniai ežerai“ apsaugos tikslo plotas yra 3,5 ha, kuriame reikia atkurti buveinės gerą būklę.

Taikomos visos GAB rinkinio kriterijų tikslinės vertės, kai kurioms jų – šios specifikacijos:

3160.1. plotas išlieka stabilus.

3160.4. visi buveinę sausinę grioviai yra užtvenkti.

 

 

 

 

 

Bendras buveinės „7120, Degradavusios aukštapelkės“ apsaugos tikslo plotas yra 28 ha, kuriame reikia pasiekti buveinės „7110, Aktyvios aukštapelkės“ susiformavimą.

Taikomos visos GAB rinkinio kriterijų tikslinės vertės, kai kurioms jų – šios specifikacijos:

7120.3. indikatorinių rūšių augalų užimamas plotas yra 80 proc.

7120.4. sausinimo indikatorinių rūšių užimamas plotas yra <10 proc.

7120.8. hidrologinės sąlygos 95 proc. ploto yra palankios aukštapelkių, tarpinių pelkių ir liūnų augalijai.

 

 

 

 

 

Bendras buveinės „7140, Tarpinės pelkės ir liūnai“ apsaugos tikslo plotas yra 0,2 ha, kuriame reikia atkurti gerą buveinės būklę.

Taikomos visos GAB rinkinio kriterijų tikslinės vertės, kai kurioms jų – šios specifikacijos:

7140.6. medžių ir krūmų projekcinis padengimas yra 0 proc.

 

 

 

 

 

Bendras buveinės „91D0, Pelkiniai miškai“ apsaugos tikslo plotas yra

0,4 ha, kuriame reikia atkurti gerą buveinės būklę.

Taikomos visos GAB rinkinio kriterijų tikslinės vertės, kai kurioms jų – šios specifikacijos:

91D0.6. indikatorinių rūšių skaičius yra >4.

91D0a.8. sausėjimą rodančių augalų padengimas yra 0.

91D0.9. visi buveinę sausinę grioviai yra užtvenkti.

 

 

 

 

 

Bendras šarvuotajai skėtei tinkamų buveinių apsaugos tikslo plotas yra

0,35 ha, kuriame reikia išsaugoti gerą buveinių būklę.

Taikomos visos GAB rinkinio kriterijų tikslinės vertės, kai kurioms jų – šios specifikacijos:

1042.3. tinkamų buveinių plotas stabilus.

1042.5. vandens ir pakrantės juostos apšvietimas, stebimo ploto dalis yra >50 proc.

2283

Norūnų miškas

LTALY0002

Alytaus r.

Buveinių apsaugai svarbios teritorijos ribos ir gamtinių buveinių ribos pateiktos

283 priede

Išsaugoti palankią apsaugos būklę buveinei „3150, Natūralūs eutrofiniai ežerai su plūdžių arba aštrių bendrijomis“ ne mažesniame kaip

0,15 ha plote.

 

 

 

 

 

 

Išsaugoti palankią apsaugos būklę buveinei „9010, Vakarų taiga“ ne mažesniame kaip

4,5 ha plote.

 

 

 

 

 

 

Pasiekti buveinės „9010, Vakarų taiga“ susiformavimą ne mažesniame kaip

118 ha plote.

 

 

 

 

 

 

Išsaugoti palankią apsaugos būklę buveinei „9050, Žolių turtingi eglynai“ ne mažesniame kaip

8,6 ha plote.

 

 

 

 

 

 

Išsaugoti palankią apsaugos būklę buveinei „91E0, Aliuviniai miškai“ ne mažesniame kaip

4,2 ha plote.

 

 

 

 

 

 

Išsaugoti palankią apsaugos būklę vėjalandei šilagėlei tinkamai buveinei ne mažesniame kaip

0,03 ha plote, kuriame būtų reguliariai aptinkami vėjalandės šilagėlės individai.

 

 

 

 

 

 

Atkurti palankią apsaugos būklę vėjalandei šilagėlei tinkamai buveinei ne mažesniame kaip

1,6 ha plote, kuriame būtų reguliariai aptinkami vėjalandės šilagėlės individai.

 

 

 

 

 

 

Išsaugoti palankią apsaugos būklę plikažiedžiam linlapiui tinkamai buveinei ne mažesniame kaip

0,3 ha plote, kuriame būtų reguliariai aptinkami plikažiedžio linlapio individai.

 

 

 

 

 

 

Išsaugoti palankią apsaugos būklę ūdrai tinkamai buveinei ne mažesniame kaip 5 ha plote, kuriame būtų reguliariai aptinkami ūdros individai.

 

284

Armenos atodangos

LTJUR0005

Jurbarko r.

Buveinių apsaugai svarbios teritorijos ribos ir gamtinių buveinių ribos pateiktos

284 priede

Išsaugoti palankią apsaugos būklę buveinei „6210, Stepinės pievos“ ne mažesniame kaip

0,4 ha plote.

 

 

 

 

 

 

Atkurti palankią apsaugos būklę buveinei „8220, Silikatinių uolienų atodangos“ ne mažesniame kaip 2 ha plote.

 

 

 

 

 

 

Išsaugoti palankią apsaugos būklę buveinei „9050, Rūšių turtingi eglynai“ ne mažesniame kaip

10 ha plote.

 

 

 

 

 

 

Išsaugoti palankią apsaugos būklę buveinei „9160, Skroblynai“ ne mažesniame kaip

6,9 ha plote.

 

 

 

 

 

 

Išsaugoti palankią apsaugos būklę buveinei „9180, Griovų ir šlaitų miškai“ ne mažesniame kaip

43,6 ha plote.

 

 

 

 

 

 

Išsaugoti palankią apsaugos būklę buveinei „91E0, Aliuviniai miškai“ ne mažesniame kaip

8 ha plote.

 

 

 

 

 

 

Išsaugoti palankią apsaugos būklę buveinei „91F0, Paupių guobynai“ ne mažesniame kaip

0,6 ha plote.

 

 

 

 

 

 

Išsaugoti palankią apsaugos būklę didžiajam auksinukui tinkamoms buveinėms ne mažesniame kaip

0,6 ha plote, kuriame būtų reguliariai aptinkami didžiojo auksinuko individai.

 

285

Liubelio miškas

LTLAZ0015

Lazdijų r.

Buveinių apsaugai svarbios teritorijos ribos ir gamtinių buveinių ribos pateiktos

285 priede

Išsaugoti palankią apsaugos būklę buveinei „3150, Natūralūs eutrofiniai ežerai su plūdžių arba aštrių bendrijomis“ ne mažesniame kaip

1,8 ha plote.

 

 

 

 

 

 

Atkurti palankią apsaugos būklę buveinei „7140, Tarpinės pelkės ir liūnai“ ne mažesniame kaip 0,8 ha plote.

 

 

 

 

 

 

Išsaugoti palankią apsaugos būklę buveinei „7210, Žemapelkės su šakotąja ratainyte“ ne mažesniame kaip

0,2 ha plote.

 

 

 

 

 

 

Atkurti palankią apsaugos būklę buveinei „7230, Šarmingos žemapelkės“ ne mažesniame kaip

1,4 ha plote.

 

 

 

 

 

 

Pasiekti buveinės „9010, Vakarų taiga“ susiformavimą ne mažesniame kaip

82,8 ha plote.

 

 

 

 

 

 

Išsaugoti palankią apsaugos būklę buveinei „9080, Pelkėti lapuočių miškai“ ne mažesniame kaip

2,2 ha plote.

 

 

 

 

 

 

Atkurti palankią apsaugos būklę buveinei „9080, Pelkėti lapuočių miškai“ ne mažesniame kaip

3,6 ha plote.

 

 

 

 

 

 

Pasiekti buveinės „9080, Pelkėti lapuočių miškai“ susiformavimą ne mažesniame kaip

0,8 ha plote.

 

 

 

 

 

 

Atkurti palankią apsaugos būklę buveinei „91E0, Aliuviniai miškai“ ne mažesniame kaip

2,7 ha plote.

 

 

 

 

 

 

Pasiekti buveinės „91E0, Aliuviniai miškai“ susiformavimą ne mažesniame kaip

9,2 ha plote.

 

286

 

Perdalės ežeras

LTKEL0025

Kelmės r.

Buveinių apsaugai svarbios teritorijos ribos ir gamtinių buveinių ribos pateiktos

286 priede

 

Bendras buveinės „3140, Ežerai su menturdumblių bendrijomis“ apsaugos tikslo plotas yra

3,8 ha, kuriame reikia išsaugoti gerą buveinės būklę.

Taikomos visos GAB rinkinio kriterijų tikslinės vertės.

 

 

 

 

 

 

Bendras buveinės „7140, Tarpinės pelkės ir liūnai“ apsaugos tikslo plotas yra 0,5 ha, kuriame reikia atkurti gerą buveinės būklę.

Taikomos visos GAB rinkinio kriterijų tikslinės vertės.

 

287

Baltasa-manės pelkė

LTSVE0003

Švenčio-nių r.

Buveinių apsaugai svarbios teritorijos ribos ir gamtinių buveinių ribos pateiktos

287 priede

Bendras buveinės „7110, Aktyvios aukštapelkės“ apsaugos tikslo plotas yra 9 ha, kuriame reikia atkurti gerą buveinės būklę.

Taikomos visos GAB rinkinio kriterijų tikslinės vertės, kai kurioms jų – šios specifikacijos:

7110.2. gerų struktūros ir funkcijų buveinių plotas yra stabilus arba didėjantis.

7110.5. nebūdingų medžių projekcinis padengimas yra

<1 proc.

7110.7. griovių nėra arba jie užžėlę ir nefunkcionuoja, arba hidrologinės sąlygos atkurtos.

 

 

 

 

 

Bendras buveinės „7140, Tarpinės pelkės ir liūnai“ apsaugos tikslo plotas yra 0,15 ha, kuriame reikia išsaugoti gerą buveinės būklę.

 

Paplitęs buveinės „7140a, Kimininės tarpinės pelkės ir liūnai“ potipis.

Taikomos visos GAB rinkinio kriterijų tikslinės vertės, kai kurioms jų – šios specifikacijos:

7140.2. gerų struktūros ir funkcijų buveinių plotas yra stabilus arba didėjantis.

7140a.3. vandens lygis vegetacijos laikotarpiu yra netoli pelkės paviršiaus.

7140a.6. buveinei nebūdingų krūmų ir medžių projekcinis padengimas yra

<1 proc.

 

 

 

 

 

Bendras buveinės „91D0, Pelkiniai miškai“ apsaugos tikslo plotas yra

549 ha, kuriame reikia atkurti gerą buveinės būklę.

Paplitęs buveinės „91D0a, Gailiniai pušynai“ potipis.

Taikomos visos GAB rinkinio kriterijų tikslinės vertės, kai kurioms jų – šios specifikacijos:

91D0a.5. negyvos medienos kiekis yra

>5 m3/ha.

91D0.9. yra nedidelį poveikį turintys grioviai.

288

Medinin-kų pievos

LTVIN0003

Vilniaus r.

Buveinių apsaugai svarbios teritorijos ribos ir gamtinių buveinių ribos pateiktos

288 priede

Bendras buveinės „6230, Rūšių turtingi briedgaurynai“ apsaugos tikslo plotas yra 0,05 ha, kuriame reikia atkurti gerą buveinės būklę.

 

Taikomos visos GAB rinkinio kriterijų tikslinės vertės, kai kurioms jų – šios specifikacijos:

6230.1. plotas išlieka stabilus ar didėja.

6230.6. apleidimą ir per intensyvų naudojimą rodančių žolinių augalų rūšių padengimas yra <5 proc.

6210.7. medžių ir krūmų projekcinis padengimas yra <10 proc.

 

 

 

 

 

Bendras buveinės „6410, Melvenynai“ apsaugos tikslo plotas yra 2,4 ha, kuriame reikia atkurti gerą buveinės būklę.

 

Taikomos visos GAB rinkinio kriterijų tikslinės vertės, kai kurioms jų – šios specifikacijos:

6410.2. gerų struktūros ir funkcijų buveinių plotas stabilus arba didėjantis.

6410.6. medžių ir krūmų projekcinis padengimas yra

<10 proc.

6410.7. apleidimą rodančių rūšių projekcinis padengimas yra <10 proc.

 

 

 

 

 

Bendras buveinės „6510, Šienaujamos mezofitų pievos“ apsaugos tikslo plotas yra 0,6 ha, kuriame reikia atkurti gerą buveinės būklę.

Taikomos visos GAB rinkinio kriterijų tikslinės vertės, kai kurioms jų – šios specifikacijos:

6510.1. bendras buveinės užimamas plotas didėja.

6510.2. gerų struktūros ir funkcijų buveinių plotas didėja.

6510.6. medžių ir krūmų projekcinis padengimas yra <5 proc.

6510.7. apleidimą rodančių rūšių projekcinis padengimas yra <15 proc.

 

 

 

 

 

Bendras auksuotajai šaškytei tinkamų buveinių apsaugos tikslo plotas yra

1,7 ha, kuriame reikia atkurti gerą buveinės būklę.

Taikomos visos GAB rinkinio kriterijų tikslinės vertės, kai kurioms jų – šios specifikacijos:

1065.4. pasiekti bent 3 tinkamos buveinės požymius.

1065.8. užtikrintas tęstinumas.

289

Raudono-ji bala

LTVIN0006

Vilniaus r.

Buveinių apsaugai svarbios teritorijos ribos ir gamtinių buveinių ribos pateiktos 289 priede

Bendras buveinės „7110, Aktyvios aukštapelkės“ apsaugos tikslo plotas yra 73,5 ha, kuriame reikia atkurti gerą buveinės būklę.

 

Taikomos visos GAB rinkinio kriterijų tikslinės vertės, kai kurioms jų – šios specifikacijos:

7110.2. gerų struktūros ir funkcijų buveinių plotas stabilus arba didėjantis.

7110.5. nebūdingų medžių projekcinis padengimas yra

<1 proc.

7110.7. hidrologinės sąlygos yra atkurtos.

 

 

 

 

 

Bendras buveinės „91D0, Pelkiniai miškai“ apsaugos tikslo plotas yra

27,5 ha, kuriame reikia atkurti gerą buveinės būklę.

Paplitęs buveinės „91D0a Gailiniai pušynai“ potipis.

Taikomos visos GAB rinkinio kriterijų tikslinės vertės, kai kurioms jų – šios specifikacijos:

91D0a.5. negyvos medienos kiekis yra

>5 m3/ha.

91D0.9. hidrologinės sąlygos yra atkurtos.

290

Sakonių bala

LTKUP0002

Kupiškio r.

Buveinių apsaugai svarbios teritorijos ribos ir gamtinių buveinių ribos pateiktos

290 priede

Bendras buveinės „91D0, Pelkiniai miškai“ apsaugos tikslo plotas yra

42,8 ha, kuriame reikia atkurti gerą buveinės būklę.

Paplitęs buveinės „91D0a Gailiniai pušynai“ potipis.

Taikomos visos GAB rinkinio kriterijų tikslinės vertės, kai kurioms jų – šios specifikacijos:

91D0a.5. negyvos medienos kiekis yra

>5 m3/ha.

91D0.9. hidrologinės sąlygos yra atkurtos.

291

Klangių pievos

LTJUR0004

Jurbarko r.

Buveinių apsaugai svarbios teritorijos ribos ir gamtinių buveinių ribos pateiktos

291 priede

Bendras buveinės „6210, Stepinės pievos“ apsaugos tikslo plotas yra

1,6 ha, kuriame reikia atkurti gerą buveinės būklę.

Taikomos visos GAB rinkinio kriterijų tikslinės vertės, kai kurioms jų – šios specifikacijos:

6210.1. plotas išlieka stabilus ar didėja.

6210.2. gerų struktūros ir funkcijų buveinių plotas didėja.

6210.6. apleidimą rodančių žolinių augalų rūšių padengimas yra <5 proc.

6210.7. medžių ir krūmų projekcinis padengimas yra

<10 proc.

 

 

 

 

 

Bendras buveinės „9180, Griovų ir šlaitų miškai“ apsaugos tikslo plotas yra 4,8 ha, kuriame reikia išsaugoti gerą buveinės būklę.

Taikomos visos GAB rinkinio kriterijų tikslinės vertės, kai kurioms jų – šios specifikacijos:

9180.1. bendras buveinių užimamas plotas yra stabilus arba didėja.

9180.4. stambių negyvų medžių kiekis yra

>10 m3/ha.

9180.5. pirmame arde

>50 proc. medžių sudaro tipinės rūšys.

292

Lepšynės miškas

LTPAS0001

Pasvalio r.

Buveinių apsaugai svarbios teritorijos ribos ir gamtinių buveinių ribos pateiktos

292 priede

Bendras buveinės „9020, Plačialapių ir mišrūs miškai“ apsaugos tikslo plotas yra 67 ha, kuriame reikia atkurti gerą buveinės būklę.

Taikomos visos GAB rinkinio kriterijų tikslinės vertės, kai kurioms jų – šios specifikacijos:

9020.3. įvairiaamžis medynas ir plačialapiai medžiai visuose 3 (A1, A2, B) arduose.

9020.5. negyvos medienos kiekis yra >15 m3/ha.

9020.6. indikatorinių rūšių skaičius yra > 2.

 

 

 

 

 

Bendras buveinės „9080, Pelkėti lapuočių miškai“ apsaugos tikslo plotas yra 1,5 ha, kuriame reikia atkurti gerą buveinės būklę.

Taikomos visos GAB rinkinio kriterijų tikslinės vertės, kai kurioms jų – šios specifikacijos:

9080.4. negyvos medienos kiekis yra >10 m3/ha.

9080.5. indikatorinių rūšių skaičius yra >3.

9080.7. hidrologinės sąlygos yra atkurtos.

293

Diržame-nių pelkė

LTVAR0019

Varė-

nos r.

Buveinių apsaugai svarbios teritorijos ribos ir gamtinių buveinių ribos pateiktos

293 priede

Bendras buveinės „3160, Natūralūs distrofiniai ežerai“ apsaugos tikslo plotas yra 0,2 ha, kuriame reikia atkurti gerą buveinės būklę.

Taikomos visos GAB rinkinio kriterijų tikslinės vertės, kai kurioms jų – šios specifikacijos:

3160.4. visi buveinę sausinę grioviai yra užtvenkti.

 

 

 

 

 

Bendras buveinės „7110, Aktyvios aukštapelkės“ apsaugos tikslo plotas yra 0,1 ha, kuriame reikia atkurti gerą buveinės būklę.

Taikomos visos GAB rinkinio kriterijų tikslinės vertės, kai kurioms jų – šios specifikacijos:

7110b.4. indikatorinių rūšių skaičius yra ≥4.

7110.5. nebūdingų medžių projekcinis padengimas yra 0 proc.

7110.7. užtvenkti visi buveinę sausinę grioviai.

 

 

 

 

 

Bendras buveinės „7120, Degradavusios aukštapelkės“ apsaugos tikslo plotas yra 27 ha, kuriame reikia pasiekti buveinės „7110, Aktyvios aukštapelkės“ susiformavimą.

Taikomos visos GAB rinkinio kriterijų tikslinės vertės, kai kurioms jų – šios specifikacijos:

7120a.5. medžių ir krūmų projekcinis padengimas yra <5 proc.

7120.8. ploto dalis, kurioje hidrologinės sąlygos yra palankios aukštapelkių, tarpinių pelkių ir liūnų augalijai, yra >90 proc.

 

 

 

 

 

Bendras buveinės „7140, Tarpinės pelkės ir liūnai“ apsaugos tikslo plotas yra 0,4 ha, kuriame reikia atkurti gerą buveinės būklę.

Taikomos visos GAB rinkinio kriterijų tikslinės vertės, kai kurioms jų – šios specifikacijos:

7140.6. medžių ir krūmų projekcinis padengimas yra 0 proc.

7140.7. buveinės hidrologinės sąlygos yra atkurtos.

 

 

 

 

 

Bendras buveinės „9010, Vakarų taiga“ apsaugos tikslo plotas yra 3,6 ha, kuriame reikia išsaugoti gerą buveinės būklę.

Taikomos visos GAB rinkinio kriterijų tikslinės vertės, kai kurioms jų – šios specifikacijos:

9010b.6. negyvos medienos kiekis yra >25 m3/ha.

9010.10. invazinių augalų padengimas yra <5 proc.

 

 

 

 

 

Bendras buveinės „91D0, Pelkiniai miškai“ apsaugos tikslo plotas yra 13 ha, kuriame reikia atkurti gerą buveinės būklę.

Taikomos visos GAB rinkinio kriterijų tikslinės vertės, kai kurioms jų – šios specifikacijos:

91D0.6. indikatorinių rūšių skaičius yra ≥4.

91D0a.8. sausėjimą rodančių rūšių projekcinis padengimas yra <5 proc.

 

 

 

 

 

Bendras buveinės „7110, Aktyvios aukštapelkės“ apsaugos tikslo plotas yra 0,1 ha, kuriame reikia atkurti gerą buveinės būklę.

Taikomos visos GAB rinkinio kriterijų tikslinės vertės, kai kurioms jų – šios specifikacijos:

7110b.4. indikatorinių rūšių skaičius ≥4.

7110.5. nebūdingų medžių projekcinis padengimas yra 0 proc.

7110.7. užtvenkti visi buveinę sausinę grioviai.

294

Jusinės upė

LTVIN0033

Vilniaus r.

Buveinių apsaugai svarbios teritorijos ribos ir gamtinių buveinių ribos pateiktos

294 priede

Bendras buveinės „6510, Šienaujamos mezofitų pievos“ apsaugos tikslo plotas yra 0,4 ha: išsaugoti gerą būklę ne mažesniame kaip

0,1 ha plote ir atkurti gerą būklę ne mažesniame kaip

0,3 ha plote.

Taikomos visos GAB rinkinio kriterijų tikslinės vertės, kai kurioms jų – šios specifikacijos:

6510.6. medžių ir krūmų projekcinis padengimas yra

<2 proc.

6510.7. apleidimą rodančių žolinių augalų rūšių padengimas yra <5 proc.

 

 

 

 

 

Bendras pleištinei skėtei tinkamų buveinių apsaugos tikslo plotas yra

1,07 ha: atkurti gerą buveinių būklę ne mažesniame kaip

0,65 ha plote ir pasiekti buveinių susiformavimą ne mažesniame kaip

0,42 ha plote.

Taikomos visos GAB rinkinio kriterijų tikslinės vertės, kai kurioms jų – šios specifikacijos:

1037.6. apšviestumas yra  ≥50 proc.

1037.7. atvirų pakrantės plotų dalis yra

≥30 proc.

295

 

Veiviržo ir Šalpės upės

LTKLA0010

Klaipė-

dos r., Šilutės r.

Buveinių apsaugai svarbios teritorijos ribos ir gamtinių buveinių ribos pateiktos

295 priede

Bendras buveinės „3260, Upių sraunumos su kurklių bendrijomis“ apsaugos tikslo plotas yra 30 ha: atkurti gerą būklę ne mažesniame kaip

20 ha plote ir pasiekti susiformavimą ne mažesniame kaip

10 ha plote.

Taikomos visos GAB rinkinio kriterijų tikslinės vertės, kai kurioms jų – šios specifikacijos:

3260.6. Elodea canadensis projekcinis padengimas yra

<5 proc.

 

 

 

 

 

Bendras didžiajam auksinukui tinkamų buveinių apsaugos tikslo plotas yra

5,08 ha: išsaugoti gerą būklę ne mažesniame kaip 0,04 ha plote ir atkurti gerą būklę ne mažesniame kaip

5,04 ha plote.

Taikomos visos GAB rinkinio kriterijų tikslinės vertės, kai kurioms jų – šios specifikacijos:

1060.2. buveinės turi apimti ne mažiau kaip 19 nutolusių kontūrų.

 

 

 

 

 

Bendras kraujalakiniui melsviui tinkamų buveinių apsaugos tikslo plotas yra

2,84 ha, kuriame reikia atkurti gerą buveinių būklę.

Taikomos visos GAB rinkinio kriterijų tikslinės vertės, kai kurioms jų – šios specifikacijos:

6177.2. buveinės turi apimti ne mažiau kaip 10 nutolusių kontūrų.

 

 

 

 

 

Bendras pleištinei skėtei tinkamų buveinių apsaugos tikslo plotas yra

71,8 ha, kuriame reikia išsaugoti gerą buveinės būklę.

Taikomos visos GAB rinkinio kriterijų tikslinės vertės.

 

 

 

 

 

Bendras šarvuotajai skėtei tinkamų buveinių apsaugos tikslo plotas yra

0,04 ha, kuriame reikia atkurti gerą buveinės būklę.

Taikomos visos GAB rinkinio kriterijų tikslinės vertės.

 

 

 

 

 

 

Bendras dvijuostei nendriadusei tinkamų buveinių apsaugos tikslo plotas yra

0,34 ha, kuriame reikia atkurti gerą buveinės būklę.

Taikomos visos GAB rinkinio kriterijų tikslinės vertės.

 

 

 

 

 

 

Bendras ūdrai tinkamų buveinių apsaugos tikslo plotas yra

580 ha, kuriame reikia išsaugoti gerą buveinių būklę

Taikomos visos GAB rinkinio kriterijų tikslinės vertės.

 

 

 

 

 

 

Bendras ovaliajai geldutei tinkamų buveinių apsaugos tikslo plotas yra

161 ha: išsaugoti gerą buveinių būklę ne mažesniame kaip

26 ha plote ir atkurti gerą buveinių būklę ne mažesniame kaip

135 ha plote.

Taikomos visos GAB rinkinio kriterijų tikslinės vertės.

 

 

 

 

 

Paprastajam kūjagalviui tinkamos buveinės yra Veiviržo upė, kurioje reikia išsaugoti gerą buveinių būklę.

Taikomos visos GAB rinkinio kriterijų tikslinės vertės, kai kurioms jų – šios specifikacijos:

1163.1. vidutinis tankumas yra ne mažesnis kaip

3 ind./100 m2.

 

 

 

 

 

Upinei nėgei tinkamos buveinės yra Veiviržo upė, kurioje reikia išsaugoti gerą buveinių būklę.

Taikomos visos GAB rinkinio kriterijų tikslinės vertės, kai kurioms jų – šios specifikacijos:

1099.2. vidutinis tankumas yra ne mažesnis kaip

30 ind./ m2.

296

Versekos upė

LTVAR0016

Šalčinin-

kų r., Varė-

nos r.

Buveinių apsaugai svarbios teritorijos ribos ir gamtinių buveinių ribos pateiktos

296 priede

Mažajai nėgei tinkamos buveinės yra Pasgrindos upė, kurioje reikia išsaugoti gerą buveinių būklę.

Taikomos visos GAB rinkinio kriterijų tikslinės vertės, kai kurioms jų – šios specifikacijos:

1096.2. vidutinis tankumas yra ne mažesnis kaip

20 ind./ m2.

 

 

 

 

 

Paprastajam kirtikliui tinkamos buveinės yra Versekos upė, kurioje reikia išsaugoti gerą buveinių būklę.

Taikomos visos GAB rinkinio kriterijų tikslinės vertės, kai kurioms jų – šios specifikacijos:

1149.1. vidutinis tankumas yra ne mažesnis kaip

5 ind./ m2.

 

 

 

 

 

Paprastajam kūjagalviui tinkamos buveinės yra Versekos ir Pasgrindos upės, kuriose reikia išsaugoti gerą buveinių būklę.

Taikomos visos GAB rinkinio kriterijų tikslinės vertės, kai kurioms jų – šios specifikacijos:

1163.1. vidutinis tankumas Pasgrindos upėje yra ne mažesnis kaip

3 ind./100 m2, Versekos upėje – 1,3 ind./100 m2.

 

 

 

 

 

Bendras ūdrai tinkamų buveinių apsaugos tikslo plotas yra

110 ha, kuriame reikia išsaugoti gerą buveinių būklę.

Taikomos visos GAB rinkinio kriterijų tikslinės vertės.

 

 

 

 

 

Bendras purpuriniam plokščiavabaliui tinkamų buveinių apsaugos tikslo plotas yra 2,56 ha, kuriame reikia išsaugoti gerą buveinių būklę.

Taikomos visos GAB rinkinio kriterijų tikslinės vertės.

 

 

 

 

 

 

Bendras buveinės „3260, Upių sraunumos su kurklių bendrijomis“ apsaugos tikslo plotas yra 17 ha: išsaugoti gerą būklę ne mažesniame kaip

2 ha plote ir atkurti gerą būklę ne mažesniame kaip

15 ha plote.

Taikomos visos GAB rinkinio kriterijų tikslinės vertės, kai kurioms jų taikant šias specifikacijas:

3260.4. sraunių atkarpų dalis yra >70 proc.

3260.7. invazinių rūšių gausa pakrančių augalijoje yra <1 proc.

 

 

 

 

 

Bendras buveinės „6230, Rūšių turtingi briedgaurynai“ apsaugos tikslo plotas yra 0,19 ha, kuriame reikia išsaugoti gerą buveinės būklę.

Taikomos visos GAB rinkinio kriterijų tikslinės vertės, kai kurioms jų – šios specifikacijos:

6230.6. apleidimą ir per intensyvų naudojimą rodančių žolinių rūšių augalų projekcinis padengimas  yra

<1 proc.

 

 

 

 

 

Bendras buveinės „6270, Rūšių turtingi smilgynai“ apsaugos tikslo plotas yra

2,2 ha: išsaugoti gerą būklę ne mažesniame kaip 0,7 ha plote, atkurti gerą būklę ne mažesniame kaip

1,1 ha plote ir pasiekti susiformavimą ne mažesniame kaip

0,4 ha plote.

Taikomos visos GAB rinkinio kriterijų tikslinės vertės, kai kurioms jų – šios specifikacijos:

6270.6. apaugimas medžiais ir krūmais yra <5 proc.

6270.7. apleidimą rodančių žolinių rūšių augalų projekcinis padengimas  yra

<3 proc.

 

 

 

 

 

Bendras buveinės „6450, Aliuvinės pievos“ apsaugos tikslo plotas yra

1,3 ha: išsaugoti gerą būklę ne mažesniame kaip 0,7 ha plote, atkurti gerą būklę ne mažesniame kaip

0,4 ha plote ir pasiekti susiformavimą ne mažesniame kaip

0,2 ha plote.

Taikomos visos GAB rinkinio kriterijų tikslinės vertės, kai kurioms jų – šios specifikacijos:

6450.5. apleidimą rodančių rūšių augalų projekcinis padengimas yra <3 proc.

6450.6. medžių ir krūmų projekcinis padengimas yra

<5 proc.

 

 

 

 

 

Bendras buveinės „6510, Šienaujamos mezofitų pievos“ apsaugos tikslo plotas yra 4,3 ha: išsaugoti gerą būklę ne mažesniame kaip

2,7 ha plote, atkurti gerą būklę ne mažesniame kaip

1,3 ha plote ir pasiekti susiformavimą ne mažesniame kaip

0,3 ha plote.

Taikomos visos GAB rinkinio kriterijų tikslinės vertės, kai kurioms jų – šios specifikacijos:

6510.6. medžių ir krūmų projekcinis padengimas yra

<5 proc.

6510.7. apleidimą rodančių žolinių rūšių augalų projekcinis padengimas  yra

<5 proc.

 

 

 

 

 

Bendras buveinės „9010, Vakarų taiga“ apsaugos tikslo plotas yra 1,3 ha: išsaugoti gerą būklę ne mažesniame kaip

0,9 ha plote ir pasiekti susiformavimą ne mažesniame kaip

0,4 ha plote.

Taikomos visos GAB rinkinio kriterijų tikslinės vertės, kai kurioms jų – šios specifikacijos:

9010a.6. negyvos medienos kiekis yra >20 m3/ha.

 

 

 

 

 

Bendras buveinės „9050, Rūšių turtingi eglynai“ apsaugos tikslo plotas yra

1,9 ha, kuriame reikia išsaugoti gerą buveinės būklę.

Taikomos visos GAB rinkinio kriterijų tikslinės vertės, kai kurioms jų – šios specifikacijos:

9050.6. negyvos medienos kiekis yra >20 m3/ha.

9050.9. invazinių augalų padengimas yra <2 proc.

 

 

 

 

 

Bendras buveinės „91E0, Aliuviniai miškai“ apsaugos tikslo plotas yra 14 ha: išsaugoti gerą būklę ne mažesniame

kaip 12 ha plote, atkurti gerą būklę ne mažesniame kaip

2 ha plote.

Taikomos visos GAB rinkinio kriterijų tikslinės vertės, kai kurioms jų – šios specifikacijos:

91E0a.4. negyvos medienos kiekis yra >20 m3/ha.

91E0.5. būdingų medžių kiekis yra

>90 proc.

91E0.8. svetimžemių rūšių augalų padengimas yra

<2 proc.

297

Merkio ir Šalčios upių santaka

LTVAR0028

 

Buveinių apsaugai svarbios teritorijos ribos ir gamtinių buveinių ribos pateiktos 297 priede

Bendras buveinės „3260, Upių sraunumos su kurklių bendrijomis“ apsaugos tikslo plotas yra 1.9 ha, kuriame reikia atkurti gerą buveinės būklę.

Taikomos visos GAB rinkinio kriterijų tikslinės vertės, kai kurioms jų – šios specifikacijos:

3260.6. Elodea canadensis projekcinis padengimas yra <5 proc.

 

 

 

 

 

Bendras buveinės „6120, Karbonatinių smėlynų pievos“ apsaugos tikslo plotas yra 0,29 ha: atkurti gerą būklę ne mažesniame kaip

0,24 ha plote ir pasiekti susiformavimą ne mažesniame kaip

0,05 ha plote.

Taikomos visos GAB rinkinio kriterijų tikslinės vertės, kai kurioms jų – šios specifikacijos:

6120.3. žemaūgių augalų projekcinis padengimas yra

80 proc.

612.6. apleidimą rodančių ir svetimžemių neinvazinių rūšių projekcinis padengimas yra 5 proc.

6120.7. medžių ir krūmų projekcinis padengimas yra 5 proc.

 

 

 

 

 

Bendras buveinės „6230, Rūšių turtingi briedgaurynai“ apsaugos tikslo plotas yra 0,17 ha: išsaugoti gerą būklę ne mažesniame kaip

0,03 ha plote ir atkurti gerą būklę ne mažesniame kaip

0,14 ha plote.

Taikomos visos GAB rinkinio kriterijų tikslinės vertės, kai kurioms jų – šios specifikacijos:

6230.3. žemaūgių žolinių augalų projekcinis padengimas yra 80 proc.

6230.6. apleidimą rodančių žolinių rūšių augalų projekcinis padengimas yra

3 proc.

6230.7. krūmų, išskyrus Juniperus communis, projekcinis padengimas yra 5 proc.

 

 

 

 

 

Bendras buveinės „6270, Rūšių turtingi smilgynai“ apsaugos tikslo plotas yra

27,3 ha: išsaugoti gerą būklę ne mažesniame kaip

8,2 ha plote, atkurti gerą būklę ne mažesniame kaip

4,2 ha plote ir pasiekti susiformavimą ne mažesniame kaip

14,9 ha plote.

Taikomos visos GAB rinkinio kriterijų tikslinės vertės, kai kurioms jų – šios specifikacijos:

6270.6. krūmų projekcinis padengimas yra 5 proc.

6270.7. apleidimą rodančių žolinių augalų rūšių padengimas yra

3 proc.

 

 

 

 

 

Bendras buveinės „6430, Eutrofiniai aukštieji žolynai“ apsaugos tikslo plotas yra 0,5 ha, kuriame reikia išsaugoti gerą buveinės būklę.

Taikomos visos GAB rinkinio kriterijų tikslinės vertės, kai kurioms jų – šios specifikacijos:

6430.4. krūmų projekcinis padengimas yra 10 proc.

6430.7. svetimžemių augalų projekcinis padengimas yra 3 proc.

 

 

 

 

 

Bendras buveinės „6450, Aliuvinės pievos“ apsaugos tikslo plotas yra

5,3 ha: išsaugoti gerą būklę ne mažesniame kaip 0,3 ha plote ir atkurti gerą būklę ne mažesniame kaip 5 ha plote.

Taikomos visos GAB rinkinio kriterijų tikslinės vertės, kai kurioms jų – šios specifikacijos:

6450.6. medžių ir krūmų projekcinis padengimas yra

5 proc.

 

 

 

 

 

Bendras buveinės „6510, Šienaujamos mezofitų pievos“ apsaugos tikslo plotas yra 3,5 ha: išsaugoti gerą būklę ne mažesniame kaip

0,7 ha plote ir atkurti gerą būklę ne mažesniame kaip

2,8 ha plote.

Taikomos visos GAB rinkinio kriterijų tikslinės vertės, kai kurioms jų – šios specifikacijos:

6510.6. medžių ir krūmų projekcinis padengimas yra

5 proc.

 

 

 

 

 

Bendras didžiajam auksinukui tinkamų buveinių apsaugos tikslo plotas yra

0,95 ha, kuriame reikia atkurti gerą buveinės būklę.

Taikomos visos GAB rinkinio kriterijų tikslinės vertės, kai kurioms jų – šios specifikacijos:

1060.2. buveinės turi apimti ne mažiau kaip penkis nutolusius kontūrus.

 

 

 

 

 

Bendras šarvuotajai skėtei apsaugos tikslo plotas yra 0,03 ha, kuriame reikia išsaugoti gerą buveinės būklę.

Taikomos visos GAB rinkinio kriterijų tikslinės vertės.

298

Versekos upės slėnis ties Krūmi-niais

LTVAR0029

Varė-

nos r.

Buveinių apsaugai svarbios teritorijos ribos ir gamtinių buveinių ribos pateiktos

298 priede

Bendras buveinės „6120, Karbonatinių smėlynų pievos“ apsaugos tikslo plotas yra 0,1 ha, kuriame reikia pasiekti buveinės susiformavimą.

Taikomos visos GAB rinkinio kriterijų tikslinės vertės, kai kurioms jų – šios specifikacijos:

6120.6. apleidimą rodančių ir svetimžemių neinvazinių rūšių projekcinis padengimas yra <5 proc.

 

 

 

 

 

Bendras buveinės „6210, Stepinės pievos“ apsaugos tikslo plotas yra

0,3 ha, kuriame reikia pasiekti buveinės susiformavimą.

Taikomos visos GAB rinkinio kriterijų tikslinės vertės, kai kurioms jų – šios specifikacijos:

6210.7. medžių ir krūmų projekcinis padengimas yra

<5 proc.

 

 

 

 

 

Bendras buveinės „6230, Rūšių turtingi briedgaurynai“ apsaugos tikslo plotas yra 0,2 ha, kuriame reikia išsaugoti gerą buveinės būklę.

Taikomos visos GAB rinkinio kriterijų tikslinės vertės, kai kurioms jų – šios specifikacijos:

6230.6. apleidimą ir per intensyvų naudojimą rodančių žolinių rūšių augalų projekcinis padengimas yra <2 proc.

 

 

 

 

 

Bendras buveinės „6270, Rūšių turtingi smilgynai“ apsaugos tikslo plotas yra

12,5 ha: išsaugoti gerą būklę ne mažesniame kaip 6 ha plote, atkurti gerą būklę ne mažesniame kaip 4 ha plote ir pasiekti susiformavimą ne mažesniame kaip

2,5 ha plote.

Taikomos visos GAB rinkinio kriterijų tikslinės vertės, kai kurioms jų – šios specifikacijos:

6270.6. medžių ir krūmų projekcinis padengimas yra

<5 proc.

6270.7. apleidimą rodančių žolinių augalų rūšių padengimas yra <3 proc.

 

 

 

 

 

Bendras buveinės „6450, Aliuvinės pievos“ apsaugos tikslo plotas yra 2 ha: išsaugoti gerą būklę ne mažesniame kaip

1 ha plote ir atkurti gerą būklę ne mažesniame kaip 1 ha plote.

Taikomos visos GAB rinkinio kriterijų tikslinės vertės, kai kurioms jų – šios specifikacijos:

6450.5. apleidimą rodančių žolinių rūšių augalų projekcinis padengimas yra

<2 proc.

6450.6. medžių ir krūmų projekcinis padengimas yra

<3 proc.

 

 

 

 

 

Bendras buveinės „6510, Šienaujamos mezofitų pievos“ apsaugos tikslo plotas yra 9,3 ha: išsaugoti gerą būklę ne mažesniame kaip

3,6 ha plote, atkurti gerą būklę ne mažesniame kaip

4 ha plote ir pasiekti susiformavimą ne mažesniame kaip

1,7 ha plote.

Taikomos visos GAB rinkinio kriterijų tikslinės vertės, kai kurioms jų – šios specifikacijos:

6510.3. indikatorinių rūšių skaičius yra >6.

6510.7. apleidimą rodančių žolinių rūšių augalų projekcinis padengimas yra

<5 proc.

 

 

 

 

 

Bendras šarvuotajai skėtei tinkamų buveinių apsaugos tikslo plotas yra

0,1 ha, kuriame reikia išsaugoti gerą buveinės būklę.

Taikomos visos GAB rinkinio kriterijų tikslinės vertės.

 

299

 

Šešuvies upės slėnis žemiau Molavėnų

LTRAS0005

Rasei-

nių r.

Buveinių apsaugai svarbios teritorijos ribos ir gamtinių buveinių ribos pateiktos

299 priede

 

Bendras buveinės „6210, Stepinės pievos“ apsaugos tikslo plotas yra

1,8 ha: atkurti gerą būklę ne mažesniame kaip 1,1 ha plote ir pasiekti susiformavimą ne mažesniame kaip

0,7 ha plote.

Taikomos visos GAB rinkinio kriterijų tikslinės vertės.

 

 

 

 

 

 

Bendras buveinės „6270, Rūšių turtingi smilgynai“ apsaugos tikslo plotas yra 23 ha: išsaugoti gerą būklę ne mažesniame kaip 16 ha plote, atkurti gerą būklę ne mažesniame kaip

3 ha plote ir pasiekti susiformavimą ne mažesniame kaip 4 ha plote.

Taikomos visos GAB rinkinio kriterijų tikslinės vertės.

 

 

 

 

 

 

Bendras buveinės „6410, Melvenynai“ apsaugos tikslo plotas yra 0,7 ha: atkurti gerą būklę ne mažesniame kaip 0,6 ha plote ir pasiekti susiformavimą ne mažesniame kaip

0,08 ha plote.

Taikomos visos GAB rinkinio kriterijų tikslinės vertės.

 

 

 

 

 

 

Bendras buveinės „6430, Eutrofiniai aukštieji žolynai“ apsaugos tikslo plotas yra 1,3 ha: atkurti gerą būklę ne mažesniame kaip 1 ha plote ir pasiekti susiformavimą ne mažesniame kaip

0,3 ha plote.

Taikomos visos GAB rinkinio kriterijų tikslinės vertės.

 

 

 

 

 

 

Bendras buveinės „6450, Aliuvinės pievos“ apsaugos tikslo plotas yra

12,5 ha: išsaugoti gerą būklę ne mažesniame kaip 1,5 ha plote, atkurti gerą būklę ne mažesniame kaip 9 ha plote ir pasiekti susiformavimą ne mažesniame kaip 2 ha plote.

Taikomos visos GAB rinkinio kriterijų tikslinės vertės.

 

 

 

 

 

 

Bendras buveinės „6510, Šienaujamos mezofitų pievos“ apsaugos tikslo plotas yra 41 ha: išsaugoti gerą būklę ne mažesniame kaip 7 ha plote, atkurti gerą būklę ne mažesniame kaip 24 ha plote ir pasiekti susiformavimą ne mažesniame kaip

10 ha plote.

Taikomos visos GAB rinkinio kriterijų tikslinės vertės.

 

 

 

 

 

 

Bendras buveinės „7220, Šaltiniai su besiformuojančiais tufais“ apsaugos tikslo plotas yra 0,15 ha, kuriame reikia išsaugoti gerą buveinės būklę.

Taikomos visos GAB rinkinio kriterijų tikslinės vertės.

 

 

 

 

 

 

Bendras buveinės „9020, Plačialapių ir mišrūs miškai“ apsaugos tikslo plotas yra 3 ha, kuriame reikia atkurti gerą buveinės būklę.

Taikomos visos GAB rinkinio kriterijų tikslinės vertės.

 

 

 

 

 

 

Bendras buveinės „9050, Rūšių turtingi eglynai“ apsaugos tikslo plotas yra

0,8 ha, kuriame reikia atkurti gerą buveinės būklę.

Taikomos visos GAB rinkinio kriterijų tikslinės vertės.

 

 

 

 

 

 

Bendras buveinės „9160, Skroblynai“ apsaugos tikslo plotas yra 7 ha: išsaugoti gerą būklę ne mažesniame kaip 6 ha plote ir atkurti gerą būklę ne mažesniame kaip 1 ha plote.

Taikomos visos GAB rinkinio kriterijų tikslinės vertės.

 

 

 

 

 

 

Bendras buveinės „9180, Griovų ir šlaitų miškai“ apsaugos tikslo plotas yra 69 ha, kuriame reikia išsaugoti gerą buveinės būklę.

Taikomos visos GAB rinkinio kriterijų tikslinės vertės.

 

 

 

 

 

 

Bendras ūdrai tinkamų buveinių apsaugos tikslo plotas yra 65 ha, kuriame reikia išsaugoti gerą buveinių būklę.

Taikomos visos GAB rinkinio kriterijų tikslinės vertės.

 

 

 

 

 

 

Bendras kraujalakiniui melsviui tinkamų buveinių apsaugos tikslo plotas yra

1,59 ha, kuriame reikia išsaugoti gerą buveinės būklę.

Taikomos visos GAB rinkinio kriterijų tikslinės vertės.

 

 

1.1.6. Pakeičiu 94 priedą ir jį išdėstau nauja redakcija (pridedama).

1.1.7. Pakeičiu 121 priedą ir jį išdėstau nauja redakcija (pridedama).

1.1.8. Pakeičiu 125 priedą ir jį išdėstau nauja redakcija (pridedama).

1.1.9. Pakeičiu 167 priedą ir jį išdėstau nauja redakcija (pridedama).

1.1.10. Pakeičiu 194 priedą ir jį išdėstau nauja redakcija (pridedama).

1.1.11. Pakeičiu 198 priedą ir jį išdėstau nauja redakcija (pridedama).

1.1.12. Papildau 281–299 priedais (pridedama).

1.2. Pakeičiu nurodytu įsakymu patvirtintą Europos Bendrijos svarbos natūralių buveinių geros apsaugos būklės kriterijų sąrašą ir jį išdėstau nauja redakcija (pridedama).

1.3. Pakeičiu nurodytu įsakymu patvirtintą Europos Bendrijos svarbos rūšių buveinių geros apsaugos būklės kriterijų sąrašą ir jį išdėstau nauja redakcija (pridedama).

2. P a v e d u Valstybinei saugomų teritorijų tarnybai prie Aplinkos ministerijos per 1 mėnesį nuo įsakymo įsigaliojimo atnaujinti Europos ekologinio tinklo „Natura 2000“ standartines formas ir pateikti Europos Komisijai.

 

 

 

Aplinkos ministras                                                                                          Simonas Gentvilas