KAUNO MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

SPRENDIMAS

DĖL KAUNO MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2014 M. GRUODŽIO 22 D. SPRENDIMO NR. T-739 „DĖL VIETINĖS RINKLIAVOS UŽ LEIDIMO ĮVAŽIUOTI MECHANINĖMIS TRANSPORTO PRIEMONĖMIS Į VALSTYBĖS SAUGOMAS TERITORIJAS IŠDAVIMĄ NUSTATYMO“ PAKEITIMO

 

2018 m. spalio 9 d. Nr. T-505

Kaunas

 

 

Kauno miesto savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a:

Pakeisti Kauno miesto savivaldybės tarybos 2014 m. gruodžio 22 d. sprendimą Nr. T-739 „Dėl Vietinės rinkliavos už leidimo įvažiuoti mechaninėmis transporto priemonėmis į valstybės saugomas teritorijas išdavimą nustatymo“:

1. Pakeisti 1 punktą ir jį išdėstyti taip:

1. Nustatyti vietinę rinkliavą už leidimo įvažiuoti mechaninėmis transporto priemonėmis į valstybės saugomas teritorijas – Laisvės al. (nuo Nepriklausomybės a. iki Vilniaus g.), Vilniaus g., S. Daukanto g., Nepriklausomybės a. ir Vienybės a., Naugardiškių parką (tarp Mokolų g. ir Aukštažio g.), Santakos parką (tarp Nemuno, Neries upių ir Papilio g.), Dainavos parką, Draugystės parką (prie Kovo 11-osios g. ir V. Krėvės pr.), Kalniečių parką (tarp Lakajų g., P. Lukšio g. ir Savanorių pr.), Kovo 11-osios parką, Panemunės miško parką, Aukštųjų Šančių ąžuolyną (prie Verkių g. ir Švenčionių g.), Santarvės parką, Neries krantinės parką, Ąžuolyną (Radastų g., Vydūno al. ir Radvilėnų pl.) – išdavimą.“

2. Pakeisti nurodytu sprendimu patvirtintus Vietinės rinkliavos už leidimo įvažiuoti mechaninėmis transporto priemonėmis į valstybės saugomas teritorijas išdavimą nuostatus ir 1 punktą išdėstyti taip:

1. Vietinė rinkliava už leidimo įvažiuoti mechaninėmis transporto priemonėmis į valstybės saugomas teritorijas – Laisvės al. (nuo Nepriklausomybės a. iki Vilniaus g.), Vilniaus g., S. Daukanto g., Nepriklausomybės a. ir Vienybės a., Naugardiškių parką (tarp Mokolų g. ir Aukštažio g.), Santakos parką (tarp Nemuno, Neries upių ir Papilio g.), Dainavos parką, Draugystės parką (prie Kovo 11-osios g. ir V. Krėvės pr.), Kalniečių parką (tarp Lakajų g., P. Lukšio g. ir Savanorių pr.), Kovo 11-osios parką, Panemunės miško parką, Aukštųjų Šančių ąžuolyną (prie Verkių g. ir Švenčionių g.), Santarvės parką, Neries krantinės parką, Ąžuolyną (Radastų g., Vydūno al. ir Radvilėnų pl.) – išdavimą (toliau – rinkliava) yra Kauno miesto savivaldybės (toliau – Savivaldybė) tarybos sprendimu nustatyta ir rinkliavos mokėtojams privaloma įmoka, galiojanti Savivaldybės teritorijoje. Jei mechaninėmis transporto priemonėmis, kurių bendroji masė yra didesnė kaip 3,5 t, bus įvažiuojama į Laisvės al. rekonstruotas atkarpas, turi būti gautas Savivaldybės administracijos Miesto tvarkymo skyriaus suderinimas.“

 

 

 

Savivaldybės meras                                                                             Visvaldas Matijošaitis