LIETUVOS RESPUBLIKOS SUSISIEKIMO MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SUSISIEKIMO MINISTRO 2017 M. LAPKRIČIO 24 D. ĮSAKYMO NR. 3-555 „DĖL LIETUVOS ATVIRŲ DUOMENŲ PORTALO NUOSTATŲ PATVIRTINIMO“ PRIPAŽINIMO NETEKUSIU GALIOS

 

2020 m. sausio 17 d. Nr. 3-26

Vilnius

 

 

P r i p a ž į s t u netekusiu galios Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2017 m. lapkričio 24 d. įsakymą Nr. 3-555 „Dėl Lietuvos atvirų duomenų portalo nuostatų patvirtinimo“.

 

 

 

Susisiekimo ministras                                                                                                Jaroslav Narkevič