Lietuvos Respublikos Vyriausybė

 

nutarimas

DĖL VIEŠUOSIUS INTERESUS ATITINKANČIŲ PASLAUGŲ TEIKĖJŲ IR VIEŠUOSIUS INTERESUS ATITINKANČIŲ PASLAUGŲ TEIKIMO APIMTIES 2018 METAMS NUSTATYMO

 

2017 m. lapkričio 29 d. Nr. 966

Vilnius

 

 

Vadovaudamasi Viešuosius interesus atitinkančių paslaugų elektros energetikos sektoriuje teikimo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2012 m. liepos 18 d. nutarimu Nr. 916 „Dėl Viešuosius interesus atitinkančių paslaugų elektros energetikos sektoriuje teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ (toliau – Aprašas), 11 punktu, Lietuvos Respublikos Vyriausybė nutaria:

1Patvirtinti, kad 2018 metais Aprašo 7.4 papunktyje nurodytą viešuosius interesus atitinkančią paslaugą 212 MW elektros energijos gamybos apimtimi teikia „Lietuvos energijos gamyba“, AB, padalinys Lietuvos elektrinė. Šiai paslaugai teikti negali būti naudojami tretinį aktyviosios galios rezervą užtikrinantys įrenginiai.

2Netvirtinti Aprašo 7.2–7.3 ir 7.5–7.6 papunkčiuose nustatytų viešuosius interesus atitinkančių paslaugų teikiančių asmenų ir Aprašo 7.5–7.6 papunkčiuose nustatytų vykdomų projektų 2018 metams.

3. Nenustatyti remtinos elektros energijos gamybos didelio naudingumo kogeneracijos būdu apimties 2018 metams.

4. Nenustatyti remtinos elektros energijos gamybos, būtinos elektros energijos tiekimo saugumui užtikrinti, apimties 2018 metams.

 

 

 

Ministras Pirmininkas                                                                      Saulius Skvernelis

 

 

 

Energetikos ministras                                                                      Žygimantas Vaičiūnas