KV zenklas 2cm

 

lietuvos kariuomenės vadas

įsakymas

DĖL LIETUVOS KARIUOMENĖS VADO 2017 M. LIEPOS 28 D. ĮSAKYMO
NR. V-1042 „DĖL KARINIŲ TERITORIJŲ, VIRŠ KURIŲ RIBOJAMI BEPILOČIŲ ORLAIVIŲ SKRYDŽIAI, SĄRAŠO IR LEIDIMO VYKDYTI SKRYDŽIUS, PANAUDOJANT BEPILOČIUS ORLAIVIUS, VIRŠ KARINIŲ TERITORIJŲ, KURIOSE TOKIUS SKRYDŽIUS RIBOJA LIETUVOS KARIUOMENĖS VADAS, SUTEIKIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PRIPAŽINIMO NETEKUSIU GALIOS

 

2018 m. liepos 10 d. Nr. V-916

Vilnius

 

 

P r i p a ž į s t u  netekusiu galios  Lietuvos kariuomenės vado 2017 m. liepos 28 d. įsakymą Nr. V-1042 „Dėl Karinių teritorijų, virš kurių ribojami bepiločių orlaivių skrydžiai, sąrašo ir Leidimo vykdyti skrydžius, panaudojant bepiločius orlaivius, virš karinių teritorijų, kuriose tokius skrydžius riboja Lietuvos kariuomenės vadas, suteikimo tvarkos aprašo patvirtinimo“.

 

 

 

Gynybos štabo viršininkas,

vykdantis Lietuvos kariuomenės vado funkcijas                               gen. mjr. Vitalijus Vaikšnoras