Lietuvos Respublikos Vyriausybė

 

nutarimas

Dėl EINAMŲJŲ 2015 METŲ DRAUDŽIAMŲJŲ PAJAMŲ DYDŽIO PATVIRTINIMO

 

2014 m. gruodžio 23 d. Nr. 1474
Vilnius

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos valstybinių socialinio draudimo pensijų įstatymo 16 straipsnio 1 dalimi, Lietuvos Respublikos Vyriausybė nutaria:

1. Patvirtinti einamųjų 2015 metų draudžiamųjų pajamų dydį – 431 (keturi šimtai trisdešimt vienas) euras.

2. Šis nutarimas įsigalioja 2015 m. sausio 1 dieną.

 

 

 

Ministras Pirmininkas                                                                      Algirdas Butkevičius

 

 

 

Socialinės apsaugos ir darbo ministrė                                             Algimanta Pabedinskienė