KŪNO KULTŪROS IR SPORTO DEPARTAMENTO

PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS

generalinis direktorius

 

Įsakymas

dėl KŪNO KULTŪROS IR SPORTO DEPARTAMENTO PRIE Lietuvos RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS GENERALINIO DIREKTORIAUS 1995 m. balandžio 6 d. įsakymo nr. 94 „dėl sporto trenerių kvalifikacijos kategorijų nuostatų“ pakeitimo

 

2016 m. spalio 13 d. Nr. V - 659

Vilnius

 

 

Pakeičiu Lietuvos sporto trenerių kvalifikacijos kategorijų suteikimo nuostatus, patvirtintus Kūno kultūros ir sporto departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės generalinio direktoriaus 1995 m. balandžio 6 d. įsakymu Nr. 94 „Dėl sporto trenerių kvalifikacijos kategorijų nuostatų“:

1.  Išdėstau 4.7 punktą taip:

4.7. Trenerių kategorijų suteikimo komisijos suteiktą kategoriją tvirtina atitinkamą kvalifikacinių kategorijų komisiją sudaręs įstaigos vadovas savo įsakymu.“

2. Išdėstau 3.11 punktą taip:

3.11. Sportininkui pasiekus vieną iš šių nuostatų 3.4.18, 3.4.19, 3.4.24, 3.13.1, 3.13.2 arba 3.13.3 punktuose nurodytų rezultatų nacionalinio sporto trenerio kategorija suteikiama visiems treneriams, kurie ne mažiau kaip 2 metus sportininką treniravo įvairiose amžiaus pakopose ir tuo metu užtikrino jo tobulėjimą. Už to paties sportininko pasiekimą tokie treneriai gali įgyti kategoriją tik vieną kartą.“

 

 

 

Generalinis direktorius                                                                                       Edis Urbanavičius