Paveikslėlis, kuriame yra žinutė  Automatiškai sugeneruotas aprašymas

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS TEISINGUMO MINISTRAS

 

 

ĮSAKYMAS

DĖL TEISINGUMO MINISTRO 1996 M. RUGSĖJO 12 D. ĮSAKYMO NR. 57 „DĖL ĮKAINIŲ UŽ NOTARINIŲ VEIKSMŲ ATLIKIMĄ, SANDORIŲ PROJEKTŲ PARENGIMĄ, KONSULTACIJAS IR TECHNINES PASLAUGAS SĄRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2022 m. gruodžio 23  d. Nr. 1R-433

Vilnius

 

1.Pakeičiu Įkainių už notarinių veiksmų atlikimą, sandorių projektų parengimą, konsultacijas ir technines paslaugas sąrašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 1996 m. rugsėjo 12 d. įsakymu Nr. 57 „Dėl Įkainių už notarinių veiksmų atlikimą, sandorių projektų parengimą, konsultacijas ir technines paslaugas sąrašo patvirtinimo“:

1.1. Papildau 91 punktu:

91. Už nekilnojamojo daikto, kuris yra šeimos turtas, sandorio ir (ar) sandorio, susijusio su nepilnamečio vaiko turtu, patvirtinimą notaras turi teisę be Įkainių sąrašo III–XII skyriuose nustatytų įkainių papildomai taikyti tokius įkainius:

91.1. tais atvejais, kai Įkainių sąraše nustatytas procentinis įkainis, – 0,03 procento nuo vertės, pagal kurią apskaičiuojamas tvirtinamo sandorio įkainis, bet ne mažiau kaip 20 eurų ir ne daugiau kaip 250 eurų;

91.2. kitais, nei nurodyta Įkainių sąrašo 91.1 papunktyje, atvejais 33 eurus.“

1.2. Papildau nauju 29.5 papunkčiu:

 

„29.5.

už sutarties dėl santuokos nutraukimo pasekmių, už sutarties dėl gyvenimo skyrium pasekmių patvirtinimą, kai sutuoktiniai neturi dalijamo turto

36–101 euras;“.

 

1.3. Papildau nauju 29.6 papunkčiu:

 

„29.6.

už sutarties dėl santuokos nutraukimo pasekmių, už sutarties dėl gyvenimo skyrium pasekmių patvirtinimą, kai sutuoktiniai turi dalijamo turto

0,17 procento nuo viso dalijamo turto bendros vertės, bet ne mažiau kaip 70 eurų ir ne daugiau kaip 2 500 eurų;“.

 

1.4. Papildau nauju 29.7 papunkčiu:

 

„29.7.

už prašymo dėl santuokos nutraukimo bendru sutikimu, už prašymo patvirtinti gyvenimą skyrium patvirtinimą

3–8 eurai;“.

 

1.5. Buvusius 29.5–29.15 papunkčius laikau atitinkamai 29.8–29.18 papunkčiais.

1.6. Papildau IX skyrių 291 punktu:

291. Jeigu imamas atlyginimas už sutarties dėl santuokos nutraukimo pasekmių ir už sutarties dėl gyvenimo skyrium pasekmių patvirtinimą, kai sutuoktiniai turi dalijamo turto, atlyginimas pagal Įkainių sąrašo 29.5 ir 29.8 papunkčius neimamas.“

2. Nustatau, kad šis įsakymas įsigalioja 2023 m. sausio 1 d.

 

 

 

Teisingumo ministrė                                                                                            Ewelina Dobrowolska

                                                                                                                                 

 

SUDERINTA

Lietuvos Respublikos finansų ministerijos

2022 m. gruodžio 22 d. raštu Nr. ((2.121Mr-06)-5K-2219977)-6K-2207712