LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO

2012 M. LIEPOS 5 D. ĮSAKYMO NR. V-698 „DĖL PRIVALOMOJO SVEIKATOS DRAUDIMO FONDO BIUDŽETO LĖŠOMIS KOMPENSUOJAMŲ ORTOPEDIJOS TECHNINIŲ PRIEMONIŲ IR JŲ BAZINIŲ KAINŲ SĄRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2021 m. birželio 1 d.  Nr. V-1275

Vilnius

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos sveikatos draudimo įstatymo 91 straipsnio 3 dalimi ir atsižvelgdamas į Privalomojo sveikatos draudimo tarybos 2021 m. balandžio 27 d. nutarimą Nr. DT-5/4 „Dėl Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto lėšomis kompensuojamų ortopedijos techninių priemonių ir jų bazinių kainų sąrašo pakeitimo“,

pakeičiu Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto lėšomis kompensuojamų ortopedijos techninių priemonių ir jų bazinių kainų sąrašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2012 m. liepos 5 d. įsakymu Nr. V-698 „Dėl Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto lėšomis kompensuojamų ortopedijos techninių priemonių ir jų bazinių kainų sąrašo patvirtinimo“:

1.   Papildau 31 punktu:

„31

Mioelektrinis dilbio (žemiau alkūnės) protezas

RP1-9-M***

17 659

Q71.2 Įgimtas dilbio ir plaštakos nebuvimas

Gydytojai: ortopedas traumatologas, fizinės medicinos ir reabilitacijos gydytojas

100“

Q71.8 Kiti redukciniai rankos (-ų) defektai

Q74.89 Kitos patikslintos įgimtos galūnės (-ių) formavimosi ydos

Z89.1 Plaštakos ir riešo nebuvimas

Z89.2 Įgytas rankos virš riešo nebuvimas

Z89.3 Įgytas abiejų rankų [bet kuriame lygyje] nebuvimas

 

2.   Pakeičiu *** pastabą ir ją išdėstau taip:

„*** Šlaunies (aukščiau kelio) protezus su hidrauliniu kelio sąnariu, blauzdos (žemiau kelio) protezus su vakuuminio tvirtinimo sistema ir mioelektrinius dilbio (žemiau alkūnės) protezus skiria tretinio lygio asmens sveikatos priežiūros paslaugas teikiančios įstaigos gydytojų konsiliumas, kurio sudėtyje turi būti bent vienas fizinės medicinos ir reabilitacijos gydytojas ir bent vienas gydytojas ortopedas traumatologas.“

 

 

 

Sveikatos apsaugos ministras                                                                                     Arūnas Dulkys