LIETUVOS RESPUBLIKOS VIDAUS REIKALŲ MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VIDAUS REIKALŲ MINISTRO 2019 M. liepos 23 D. ĮSAKYMO NR. 1V-655 „DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VIDAUS REIKALŲ MINISTERIJOS DARBUOTOJŲ, DIRBANČIŲ PAGAL DARBO SUTARTIS, DARBO APMOKĖJIMO TVARKOS APRAŠO BEI LIETUVOS RESPUBLIKOS VIDAUS REIKALŲ MINISTRO VALDYMO SRIČIAI PRISKIRTŲ BIUDŽETINIŲ ĮSTAIGŲ VADOVŲ, DIRBANČIŲ PAGAL DARBO SUTARTIS, DARBO APMOKĖJIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2020 m. sausio 22 d. Nr. 1V-48

Vilnius

 

 

1.    Pakeičiu Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2019 m. liepos 23 d. įsakymą Nr. 1V-655 „Dėl Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, darbo apmokėjimo tvarkos aprašo bei Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro valdymo sričiai priskirtų biudžetinių įstaigų vadovų, dirbančių pagal darbo sutartis, darbo apmokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo“:

1.1. Pakeičiu nurodytu įsakymu patvirtintą Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, darbo apmokėjimo tvarkos aprašą ir 1 bei 2 priedus išdėstau nauja redakcija (pridedama);

1.2. Pakeičiu nurodytu įsakymu patvirtintą Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro valdymo sričiai priskirtų biudžetinių įstaigų vadovų, dirbančių pagal darbo sutartis, darbo apmokėjimo tvarkos aprašą ir 1 priedą išdėstau nauja redakcija (pridedama).

2Nustatau, kad šis įsakymas įsigalioja 2020 m. vasario 1 d.

 

 

 

Vidaus reikalų ministrė                                                                                      Rita Tamašunienė

 

 

Vidaus reikalų ministerijos darbuotojų,

dirbančių pagal darbo sutartis, darbo

apmokėjimo tvarkos aprašo

1 priedas 

 

DARBUOTOJŲ, SU KURIAIS SUDARYTOS SUTARTYS DĖL MENTORYSTĖS, BEI SPECIALISTŲ PAREIGINĖS ALGOS PASTOVIOSIOS DALIES KOEFICIENTŲ LENTELĖ

 

 

 

Pareigybės lygis

Pastoviosios dalies koeficientai (pareiginės algos baziniais dydžiais)

Profesinio darbo patirtis (metais)

iki 2

nuo daugiau kaip   2 iki 5

nuo daugiau kaip 5 iki 10

daugiau kaip 10

 

A2 lygis*

4,7–8,36

4,73–9,35

4,8–10,45

5,01–11,55

 

Programinės įrangos kūrėjas

 

7,6

 

8,5

 

9

 

9,5

 

Viešojo administravimo specialistas

 

7,6

 

8,1

 

8,6

 

9,1

 

Informacinių technologijų sistemų administratorius

 

7,6

 

8

 

8,4

 

8,8

 

Patarėjas

 

6,6

 

7,3

 

8

 

8,7

 

Pareigūnų kūno rengybos ekspertas

 

6,3

 

7

 

7,9

 

8,7

 

Ryšių su žiniasklaida specialistas

 

6,3

 

6,8 

 

7,3  

 

 

Paramos administravimo specialistas

6,3

6,8 

7,3

 

Vadybos ir organizavimo analitikas

 

6,3

 

6,8 

 

7,3 

 

 

Teisininkas

 

6,3

 

6,8 

 

7,3 

 

 

Ekonomistas

 

6,3

 

6,8 

 

7,3 

 

 

Buhalteris

 

6,3

 

6,8 

 

7,3 

 

 

Administratorius referentas

 

6,1 

 

6,3 

 

6,5 

 

6,7 

 

Administratorius

 

5,9 

 

6,1 

 

6,3 

 

6,5 

 

Kalbos tvarkytojas

 

5,9 

 

6,1 

 

6,3 

 

6,5

 

Dokumentų tvarkytojas

 

5,4 

 

5,6 

 

5,8 

 

 

Specialistas

 

5,4 

 

5,6 

 

5,8 

 

 

Archyvaras

 

5,4 

 

5,6 

 

5,8 

 

 

B lygis

4,3–8,03

4,35–8,14

4,43–8,36

4,49–8,8

 

Buhalteris

 

 

6,3 

 

6,6 

 

6,9 

 

Dokumentų tvarkytojas

 

4,8 

 

 

5,2 

 

5,4 

 

Specialistas

 

4,8 

 

 

5,2 

 

5,4 

 

* A1 lygio pareigybių pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientai didinami 20 procentų.

_____________________________________

 

 

Vidaus reikalų ministerijos darbuotojų,

dirbančių pagal darbo sutartis, darbo

apmokėjimo tvarkos aprašo

2 priedas

 

KVALIFIKUOTŲ DARBUOTOJŲ PAREIGINĖS ALGOS PASTOVIOSIOS DALIES KOEFICIENTŲ LENTELĖ

 

 

 

Pareigybės lygis

Pastoviosios dalies koeficientai (pareiginės algos baziniais dydžiais)

Profesinio darbo patirtis (metais)

iki 2

nuo daugiau kaip 2 iki 5

nuo daugiau kaip 5 iki 10

daugiau kaip 10

 

C lygis

4–5,83

4,03–5,94

4,06–6,16

4,08–7,7

 

Buhalteris

 

5,2 

 

5,4 

 

5,7 

 

6,3 

 

Informacijos rinkimo specialistas

 

5,2

 

5,4

 

5,6

 

6

 

Dokumentų tvarkytojas

 

4,7 

 

4,9 

 

5,1 

 

5,3 

 

Archyvaras

 

4,7 

 

4,9 

 

5,1 

 

5,3 

 

____________________________________

 

Lietuvos Respublikos vidaus

reikalų ministro valdymo sričiai

priskirtų biudžetinių įstaigų

vadovų, dirbančių pagal darbo

sutartis, darbo apmokėjimo

tvarkos aprašo

1 priedas

 

BIUDŽETINIŲ ĮSTAIGŲ VADOVŲ PAREIGINĖS ALGOS PASTOVIOSIOS DALIES KOEFICIENTŲ LENTELĖ

 

Įstaigos grupė

Vadovaujamo darbo patirtis (metais)

 

Pastoviosios dalies koeficientai (pareiginės algos baziniais dydžiais), kai pareigybės lygis A2*

I grupė

(201 ir daugiau

pareigybių)

 

vadovaujamo darbo patirtis iki 5 metų

 

12,8 

 

vadovaujamo darbo patirtis nuo daugiau kaip 5 iki 10 metų

 

13 

 

vadovaujamo darbo patirtis daugiau kaip 10 metų

 

13,5

II grupė

(nuo 51 iki 200

pareigybių)

 

vadovaujamo darbo patirtis iki 5 metų

 

10,8 

 

vadovaujamo darbo patirtis nuo daugiau kaip 5 iki 10 metų

 

11 

 

vadovaujamo darbo patirtis daugiau kaip 10 metų

 

11,5 

III grupė

 

(iki 50 pareigybių)

 

vadovaujamo darbo patirtis iki 5 metų

 

7,8 

 

vadovaujamo darbo patirtis nuo daugiau kaip 5 iki 10 metų

 

 

vadovaujamo darbo patirtis daugiau kaip 10 metų

 

8,5 

 

* A1 lygio pareigybių  pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientai didinami 20 procentų.