LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO 2002 M. BIRŽELIO 13 D. ĮSAKYMO NR. 278 „DĖL PAVOJINGŲ IR YPAČ PAVOJINGŲ UŽKREČIAMŲJŲ LIGŲ, DĖL KURIŲ LIGONIAI, ASMENYS, ĮTARIAMI, KAD SERGA PAVOJINGOMIS AR YPAČ PAVOJINGOMIS UŽKREČIAMOSIOMIS LIGOMIS, ASMENYS, TURĖJĘ SĄLYTĮ, AR ŠIŲ LIGŲ SUKĖLĖJŲ NEŠIOTOJAI TURI BŪTI HOSPITALIZUOJAMI, IZOLIUOJAMI, TIRIAMI IR (AR) GYDOMI PRIVALOMAI, SĄRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2022 m. balandžio 26 d. Nr. V-822

Vilnius

 

1.Pakeičiu Pavojingų ir ypač pavojingų užkrečiamųjų ligų, dėl kurių ligoniai, asmenys, įtariami, kad serga pavojingomis ar ypač pavojingomis užkrečiamosiomis ligomis, asmenys, turėję sąlytį, ar šių ligų sukėlėjų nešiotojai turi būti hospitalizuojami, izoliuojami, tiriami ir (ar) gydomi privalomai, sąrašą, patvirtiną Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2002 m. birželio 13 d. įsakymu Nr. 278 „Dėl Pavojingų ir ypač pavojingų užkrečiamųjų ligų, dėl kurių ligoniai, asmenys, įtariami, kad serga pavojingomis ar ypač pavojingomis užkrečiamosiomis ligomis, asmenys, turėję sąlytį, ar šių ligų sukėlėjų nešiotojai turi būti hospitalizuojami, izoliuojami, tiriami ir (ar) gydomi privalomai, sąrašo patvirtinimo“:

1.1. Papildau skyrių „Pavojingos užkrečiamosios ligos“ 75 punktu:

75. COVID-19 liga (koronaviruso infekcija)“.

1.2. Pripažįstu netekusiu galios skyriaus „Ypač pavojingos užkrečiamosios ligos“ 7 punktą.

2. Nustatau, kad šis įsakymas įsigalioja 2022 m. gegužės 1 d.

 

 

 

Sveikatos apsaugos ministras                                                                                          Arūnas Dulkys