LIETUVOS RESPUBLIKOS UŽSIENIO REIKALŲ MINISTERIJOS

TEISĖS IR TARPTAUTINIŲ SUTARČIŲ DEPARTAMENTo

Tarptautinių sutarčių skyrius

 

 

Biudžetinė įstaiga, J.Tumo-Vaižganto g. 2, 01108 Vilnius, tel.: (8 5) 236 2444, faksas (8 5) 236 2626

El. p. urm@urm.lt, http://www.urm.lt

Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 188613242

 

 

 

 

2022-02-04 Nr. (22.35E)3-711

 

 

DĖL TARPTAUTINĖS SUTARTIES TAIKYMO SUSTABDYMO

 

Pranešame, kad Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir Čekijos Respublikos Vyriausybės susitarimo dėl abipusio atstovavimo išduodant vizas, sudaryto pasikeičiant diplomatinėmis notomis, skelbto Teisės aktų registre 2015 m. vasario 10 d., i. k. 2015-02022, taikymas tiek, kiek tai susiję su susitarimo 1 straipsnio 2 dalimi, t. y. Lietuvos Respublikos atstovavimu Čekijos Respublikai nagrinėjant prašymus išduoti vizą ir išduodant trumpalaikes Šengeno vizas Baltarusijos Respublikoje – Lietuvos Respublikos generaliniame konsulate Gardine, atsižvelgiant į Čekijos Respublikos Vyriausybės pranešimą ir vadovaujantis susitarimo 6 straipsnio b punktu, sustabdytas nuo 2022 m. sausio 26 d.

 

 

 

Skyriaus vedėja

 

Ingrida Bačiulienė