Lietuvos Respublikos Vyriausybė

 

nutarimas

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 2020 M. KOVO 14 D. NUTARIMO NR. 207 „DĖL karantino lietuvos respublikoS TERITORIJOJE PASKELBIMO“ PAKEITIMO

 

2020 m. balandžio 22 d. Nr. 398

Vilnius

 

Lietuvos Respublikos Vyriausybė nutaria:

1.    Pakeisti Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. kovo 14 d. nutarimą Nr. 207 „Dėl karantino Lietuvos Respublikos teritorijoje paskelbimo“:

1.1.   Pakeisti 3.1.1 papunktį ir jį išdėstyti taip:

3.1.1. Uždrausti užsieniečiams atvykti į Lietuvos Respubliką, išskyrus užsieniečius, kurie yra Lietuvos Respublikos piliečių šeimos nariai (tėvai (įtėviai), vaikai (įvaikiai), sutuoktiniai, globėjai), taip pat ekipažų ir įgulų narius, kurie dirba tarptautinius komercinius vežimus vykdančiose Lietuvos įmonėse ar vykdo tarptautinius komercinius vežimus visų rūšių transporto priemonėmis, taip pat asmenis, turinčius teisę gyventi Lietuvos Respublikoje, asmenis, turinčius imunitetų ir privilegijų pagal 1961 m. Vienos konvenciją dėl diplomatinių santykių ir 1963 m. Vienos konvenciją dėl konsulinių santykių, ir NATO bei NATO šalių kariniuose vienetuose tarnaujančius asmenis ir juos aptarnaujantį personalą bei jų šeimos narius, sveikatos priežiūros specialistus, atvykstančius teikti transplantacijos paslaugų, taip pat šio nutarimo 3.1.3 papunktyje nurodytas išimtis ir užsieniečius, kuriems išimtiniais atvejais leidžiama atvykti į Lietuvos Respubliką atskiru atitinkamos valdymo srities ministro leidimu ir kurių atvykimui pritaria Vyriausybė. Ekipažų ir įgulų nariai, vykdantys tarptautinius komercinius vežimus visų rūšių transporto priemonėmis, per Lietuvos Respublikos teritoriją vyksta be būtinojo sustojimo.“

1.2.   Pakeisti 3.1.3 papunktį ir jį išdėstyti taip:

3.1.3. Leidžiamas asmenų, grįžtančių į savo gyvenamosios vietos valstybę arba dėl kurių yra motyvuotas užsienio valstybės prašymas, tranzitas per Lietuvos Respublikos teritoriją be būtinojo sustojimo, suformavus asmenų ar transporto priemonių grupes ir užtikrinus šių grupių privalomą palydą (konvojų) nuo atvykimo į Lietuvos Respubliką iki išvykimo iš jos per tarptautinius sienos kirtimo punktus. Supaprastintas asmenų tranzitas iš Rusijos Federacijos teritorijos į Rusijos Federacijos Kaliningrado sritį ir atgal per Lietuvos Respublikos teritoriją vykdomas tik per Kenos geležinkelio pasienio kontrolės punktą ir Kybartų geležinkelio pasienio kontrolės punktą Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministro nustatytomis sąlygomis.“

1.3.   Pakeisti 3.1.5 papunktį ir jį išdėstyti taip:

3.1.5. Asmenims, grįžusiems ar atvykusiems iš užsienio valstybių, privaloma 14 dienų izoliacija, išskyrus ekipažų ir įgulų narius, kurie dirba tarptautinius komercinius vežimus vykdančiose Lietuvos įmonėse ar vykdo tarptautinius komercinius vežimus visų rūšių transporto priemonėmis, sveikatos priežiūros specialistus, atvykstančius teikti transplantacijos paslaugų, bei oficialių delegacijų narius, diplomatus ir specialiuosius kurjerius, dirbančius tranzitiniuose traukiniuose, nurodytuose šio nutarimo 3.1.3 papunktyje, užsienio valstybių piliečius, tranzitu vykstančius per Lietuvos Respubliką su privaloma palyda (konvojumi) į savo gyvenamosios vietos valstybę, neturinčius COVID-19 ligos (koronavirusinės infekcijos) simptomų. Ekipažų ir įgulų nariams, kurie dirba tarptautinius komercinius vežimus vykdančiose Lietuvos įmonėse ar vykdo tarptautinius komercinius vežimus visų rūšių transporto priemonėmis, izoliacija privaloma nuo atvykimo į Lietuvos Respubliką iki išvykimo iš jos teritorijos dienos, bet ne ilgiau kaip 14 dienų. Nacionalinis visuomenės sveikatos centras prie Sveikatos apsaugos ministerijos šio nutarimo 3.1.2 papunktyje nurodytuose tarptautiniuose valstybės sienos perėjimo punktuose organizuoja visų asmenų, grįžusių ar atvykusių iš užsienio valstybių, patikrinimą dėl COVID-19 ligos (koronavirusinės infekcijos) simptomų. Nustačius tranzitu per Lietuvos Respublikos teritoriją vykstantiems ekipažų ar įgulų nariams, kurie vykdo tarptautinius komercinius vežimus bet kokios rūšies transporto priemonėmis, COVID-19 ligos (koronavirusinės infekcijos) simptomų, Valstybės sienos apsaugos tarnyba prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos privalo į Lietuvos Respublikos teritoriją šių asmenų neįleisti, išskyrus Lietuvos Respublikos piliečius ir asmenis, turinčius teisę gyventi Lietuvos Respublikoje.“

1.4.   Pakeisti 3.1.10.3 papunktį ir jį išdėstyti taip:

3.1.10.3. viešosiose vietose dėvėti nosį ir burną dengiančias apsaugos priemones (veido kaukes, respiratorius ar kitas priemones), išskyrus valgant ir geriant viešojo maitinimo organizavimo vietose, nurodytose šio nutarimo 3.2.6.2 papunktyje.“

1.5.   Pakeisti 3.1.14 papunkčio pirmąją pastraipą ir ją išdėstyti taip:

3.1.14. Nuo 2020 m. balandžio 16 d. 07:00 val. iki 2020 m. balandžio 24 d. 24:00 val. draudžiamas:“.

1.6.   Papildyti 3.2.12 papunkčiu:

3.2.1.2 Leidžiama organizuoti transporto priemonių valdymo įgūdžių ir gebėjimų vertinimo egzaminus ir aviacijos praktinius mokymus.

1.7.   Pakeisti 3.2.2 papunktį ir jį išdėstyti taip:

3.2.2. Draudžiamas kultūros, laisvalaikio, pramogų, sporto įstaigų lankymas ir fizinis lankytojų aptarnavimas. Šis draudimas netaikomas ne didesnių nei 2 asmenų grupių, išskyrus artimuosius giminaičius, įtėvius, įvaikius, globėjus ir rūpintojus:

3.2.2.1.    laisvalaikio užsiėmimams atviroje erdvėje – golfo ir lauko teniso aikštynuose, lauko šaudyklose, kartodromuose, vandenlenčių parkuose, jeigu užtikrinamas ne mažesnis kaip 10 kv. m plotas, tenkantis vienam lankytojui, ir ne mažesnis nei 10 m atstumas tarp asmenų ir (ar) asmenų grupių;

3.2.2.2.    pažintinių ir mokomųjų takų (išskyrus apžvalgos bokštus), parkų, zoologijos, botanikos sodų, esančių atvirose lauko erdvėse, lankymui, jeigu užtikrinamas ne mažesnis nei 2 m atstumas tarp asmenų ir (ar) asmenų grupių;

3.2.2.3.    sportininkų aukšto meistriškumo sporto pratyboms atviruose sporto paskirties inžineriniuose statiniuose, jeigu užtikrinamas ne mažesnis kaip 10 kv. m plotas, tenkantis vienam lankytojui, ir ne mažesnis nei 10 m atstumas tarp asmenų ir (ar) asmenų grupių;

3.2.2.4.    atrankos į olimpines ir paralimpines žaidynes reikalavimus įvykdžiusių sportininkų ir olimpinių rinktinių kandidatų, kurčiųjų, pasaulio ar Europos čempionatams besirengiančių sportininkų aukšto meistriškumo sporto pratyboms sporto paskirties pastatuose ir (ar) sporto paskirties inžineriniuose statiniuose, jeigu užtikrinamas ne mažesnis kaip 10 kv.  m plotas, tenkantis vienam lankytojui, ir ne mažesnis nei 10 m atstumas tarp asmenų ir (ar) asmenų grupių;

3.2.2.5.    archyvų, bibliotekų ir muziejų lankymui, jeigu užtikrinamas ne mažesnis kaip 10 kv. m plotas, tenkantis vienam lankytojui, ir ne mažesnis nei 2 m atstumas tarp asmenų ir (ar) asmenų grupių.

1.8.   Pakeisti 3.2.6 papunktį ir jį išdėstyti taip:

3.2.6. Draudžiama viešojo maitinimo įstaigų, restoranų, kavinių, barų, naktinių klubų ir kitų pasilinksminimo vietų veikla. Šis draudimas netaikomas:

3.2.6.1. kai maistas tiekiamas išsinešti arba pristatomas fiziniams ir juridiniams asmenims kitais būdais;

3.2.6.2. kai viešasis maitinimas organizuojamas atvirose erdvėse.“

1.9.      Pakeisti 3.2.7 papunktį ir jį išdėstyti taip:

3.2.7. Draudžiama parduotuvių, turgaviečių ir kitų viešųjų prekybos vietų veikla. Šis draudimas netaikomas:

3.2.7.1. parduotuvėms, kurių pagrindinė veikla yra maisto, veterinarijos, vaistinių, optikos prekių ir ortopedijos techninių priemonių pardavimas;

3.2.7.2. maisto prekybai turgavietėse ir kitose viešosiose prekybos vietose;

3.2.7.3. augalų, skirtų sodinti, sėklų, trąšų prekybai lauko sąlygomis specialiai tokiai prekybai skirtose prekybos vietose, turgavietėse, taip pat naudojant laikinuosius prekybos įrenginius kitose viešosiose prekybos vietose;

3.2.7.4. internetinei prekybai ir kai prekės pristatomos fiziniams ir juridiniams asmenims ar atsiimamos atsiėmimo punktuose;

3.2.7.5. parduotuvėms, kioskams, kurių patalpose, teritorijose ir (ar) šalia jų ribojamas pirkėjų ir kitų lankytojų (toliau – pirkėjas) srautas – užtikrinamas ne mažesnis kaip 10 kv. m vienam pirkėjui tenkantis prekybos plotas arba vienu metu aptarnaujamas ne daugiau kaip vienas pirkėjas.“

1.10. Pakeisti 3.2.8 papunktį ir jį išdėstyti taip:

3.2.8. Draudžiama teikti grožio paslaugas. Šis draudimas netaikomas plaukų priežiūros ir nagų priežiūros paslaugoms, jeigu paslaugų teikimo vietose ribojamas paslaugų gavėjų ir kitų lankytojų srautas – užtikrinamas ne mažesnis kaip 10 kv. m paslaugos teikimo vietos patalpų plotas, tenkantis vienam paslaugos gavėjui arba kitam lankytojui, arba vienu metu paslaugos teikiamos ne daugiau kaip vienam paslaugos gavėjui.“

1.11. Pakeisti 3.2.81 papunktį ir jį išdėstyti taip:

3.2.8.1 Leidžiama teikti stacionariose paslaugų teikimo vietose, išskyrus šio nutarimo kituose papunkčiuose nustatytus paslaugų teikimo draudimus, paslaugas, kurių metu būtinas ne ilgesnis kaip 20 min. tiesioginis kontaktas su paslaugos gavėju, išskyrus šio nutarimo 3.2.8  papunktį, taip pat jeigu paslaugų teikimo vietose ribojamas paslaugų gavėjų ir kitų lankytojų srautas – užtikrinamas ne mažesnis kaip 10 kv. m paslaugos teikimo vietos patalpų plotas, tenkantis vienam paslaugos gavėjui arba kitam lankytojui, arba vienu metu paslaugos teikiamos ne daugiau kaip vienam paslaugos gavėjui. Nedraudžiama teikti finansines paslaugas ir kvalifikuotų patikimumo užtikrinimo paslaugų teikėjų sudarytų kvalifikuotų sertifikatų išdavimo paslaugas maisto prekių parduotuvėse, prekybos ir (arba) pramogų centruose.“

1.12.    Pakeisti 3.2.82 papunktį ir jį išdėstyti taip:

3.2.8.2 Šio nutarimo 3.2.12, 3.2.2, 3.2.3, 3.2.6, 3.2.7.1–3.2.7.5, 3.2.8 ir 3.2.81  papunkčiuose nurodytose prekybos ir paslaugų teikimo arba veiklos vykdymo vietose, kuriose veikla nedraudžiama, turi būti užtikrintos valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo sprendimu nustatytos būtinos visuomenės sveikatos saugos, higienos, asmenų aprūpinimo būtinosiomis asmeninėmis apsaugos priemonėmis sąlygos.“

1.13. Pakeisti 3.5.3 papunktį ir jį išdėstyti taip:

3.5.3. Draudžiama veikla vaikų, žmonių su negalia ir pagyvenusių žmonių dienos ir užimtumo centruose. Savivaldybių administracijos privalo užtikrinti vaikų ir žmonių su negalia priežiūrą, maitinimo organizavimą ir nuotolinį mokymą įstaigose, kai yra tėvų, įtėvių, globėjų ar rūpintojų kreipimasis ir pateikiama darbdavio pažyma dėl būtinumo atitinkamas funkcijas (darbus) atlikti darbo vietoje, arba kai vaikų, žmonių su negalia priežiūros neįmanoma užtikrinti namuose.“

1.14. Pakeisti 6 punktą ir jį išdėstyti taip:

6. Karantino režimo trukmė – nuo 2020 m. kovo 16 d. 00:00 val. iki gegužės 11 d. 24:00 val.“

2. Šio nutarimo 1.4, 1.6–1.8, 1.10–1.13 papunkčiai įsigalioja 2020 m. balandžio 27 d.

 

 

 

Ministras Pirmininkas                                                                      Saulius Skvernelis

 

 

 

Sveikatos apsaugos ministras                                                          Aurelijus Veryga