VALSTYBINIO TURIZMO DEPARTAMENTO

PRIE ŪKIO MINISTERIJOS

DIREKTORIUS

 

ĮSAKYMAS

DĖL KELIONIŲ ORGANIZAVIMO PASLAUGŲ KONTROLINIO KLAUSIMYNO PATVIRTINIMO

 

2016 m. gegužės 23 d. Nr. V-95

Vilnius

 

 

Vadovaudamasi Valstybinio turizmo departamento prie Ūkio ministerijos nuostatų, patvirtintų Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2011 m. gruodžio 20 d. įsakymu Nr. 4-951 Dėl Valstybinio turizmo departamento prie Ūkio ministerijos nuostatų patvirtinimo, 10.4 punktu:

1.   Tvirtinu Kelionių organizavimo paslaugų kontrolinį klausimyną.

2.   Pripažįstu netekusiu galios 2015 m. vasario 27 d. Valstybinio turizmo departamento direktoriaus įsakymą Nr. V-44 „Dėl kelionių organizavimo paslaugų kontrolinio klausimyno patvirtinimo“.

3.   Pavedu Turizmo veiklos priežiūros skyriui paskelbti šį įsakymą Teisės aktų registre.

 

 

 

Direktorė                                                                                                                 Jurgita Kazlauskienė