LIETUVOS RESPUBLIKOS ŠVIETIMO, MOKSLO IR SPORTO MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL 20222023 MOKSLO METŲ LIETUVIŲ KALBOS IR LITERATŪROS ĮSKAITOS,  BRANDOS EGZAMINŲ IR TARPINIO PATIKRINIMO  TVARKARAŠČIŲ PATVIRTINIMO

 

2022 m. rugsėjo 2 d. Nr. V-1378

Vilnius

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos švietimo įstatymo 38 straipsnio 4 dalimi, Brandos egzaminų organizavimo ir vykdymo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro 2006 m. gruodžio 18 d. įsakymu Nr. ISAK-2391 „Dėl Brandos egzaminų organizavimo ir vykdymo tvarkos aprašo ir Lietuvių kalbos ir literatūros įskaitos organizavimo ir vykdymo tvarkos aprašo patvirtinimo“, 20 punktu ir Lietuvių kalbos ir literatūros įskaitos organizavimo ir vykdymo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro 2006 m. gruodžio 18 d. įsakymu Nr. ISAK-2391 „Dėl Brandos egzaminų organizavimo ir vykdymo tvarkos aprašo ir Lietuvių kalbos ir literatūros įskaitos organizavimo ir vykdymo tvarkos aprašo patvirtinimo“, 6 punktu,

t v i r t i n u 20222023 mokslo metų Lietuvių kalbos ir literatūros įskaitos, brandos egzaminų ir tarpinio patikrinimo tvarkaraščius (pridedama).

 

 

 

Švietimo, mokslo ir sporto ministrė                                                             Jurgita Šiugždinienė

 


 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro

2022 m. rugsėjo 2 d. įsakymu Nr. V-1378

 

2022–2023 MOKSLO METŲ LIETUVIŲ KALBOS IR LITERATŪROS ĮSKAITOS, BRANDOS EGZAMINŲ IR TARPINIO PATIKRINIMO TVARKARAŠČIAI

 

 

LIETUVIŲ KALBOS IR LITERATŪROS ĮSKAITOS TVARKARAŠTIS

Įskaita

Data

1. Lietuvių kalba ir literatūra

2023 m. vasario 27 d. – 2023 m. balandžio 25 d., išskyrus balandžio 11 d. – balandžio 14 d.*

 

UGDYMO PROCESO METU VYKSTANTYS BRANDOS EGZAMINAI

Egzaminas

Egzamino tipas

Data

2. Technologijos

Mokyklinis

2022 m. spalio 3 d. – 2023 m. gegužės 12 d.

3. Menai

Mokyklinis

2022 m. spalio 3 d. – 2023 m. gegužės 12 d.

4. Gimtoji kalba (baltarusių, lenkų, rusų, vokiečių) (I dalis)

Mokyklinis

2023 m. balandžio 4 d. – 2023 m. gegužės 22 d., išskyrus balandžio 11 d. – balandžio 14 d.*

5. Brandos darbas:

5.1. IV gimnazijų klasių mokiniams

5.2. III gimnazijų klasių mokiniams

Mokyklinis

 

2022 m. spalio 3 d. – 2023 m. gegužės 12 d.

2023 m. sausio 30 d. – 2024 m. gegužės 12 d.

 

PAGRINDINĖ SESIJA

Egzaminas

Egzamino tipas

Data

Pradžia

6. Užsienio kalbos (anglų) kalbėjimo dalis

Valstybinis

2023 m. balandžio 12, 13, 14 d. (T, K, Pt)          

9 val.

7. Užsienio kalbos (rusų) kalbėjimo dalis

Valstybinis

2023 m. balandžio 13, 14 d. (K, Pt)          

9 val.

8. Užsienio kalbos (prancūzų, vokiečių) kalbėjimo dalis

Valstybinis

2023 m. balandžio 14 d. (Pt)          

9 val.

9. Lietuvių kalba ir literatūra

Mokyklinis

Valstybinis

2023 m. birželio 5 d. (P)

9 val.

10. Biologija

Valstybinis

2023 m. birželio 7 d. (T)

9 val.

11. Užsienio kalbos (anglų) klausymo, skaitymo ir rašymo dalys

Valstybinis

2023 m. birželio 9 d. (Pt)

9 val.

12. Geografija

Valstybinis

2023 m. birželio 12 d. (P)

9 val.

13. Muzikologija (I dalis)

Mokyklinis

2023 m. birželio 13 d. (A)

9 val.

14. Matematika

Valstybinis

2023 m. birželio 14 d. (T)

9 val.

15. Informacinės technologijos

Valstybinis

2023 m. birželio 16 d. (Pt)

9 val.

16. Istorija

Valstybinis

2023 m. birželio 19 d. (P)

9 val.

17. Užsienio kalbos (prancūzų, vokiečių) klausymo, skaitymo ir rašymo dalys

Valstybinis

2023 m. birželio 20 d. (A)

9 val.

18. Chemija

Valstybinis

2023 m. birželio 21 d. (T)

9 val.

19. Gimtosios kalbos (baltarusių, lenkų, rusų, vokiečių) (II, III dalys)

Mokyklinis

2023 m. birželio 22 d. (K)

9 val.

20. Užsienio kalbos (rusų) klausymo, skaitymo ir rašymo dalys

Valstybinis

2023 m. birželio 23 d. (Pt)

9 val.

21. Fizika

Valstybinis

2023 m. birželio 26 d. (P)

9 val.

22. Muzikologija II dalis

Mokyklinis

2023 m. birželio 27 d. (A)

9 val.

PAKARTOTINĖ SESIJA

Egzaminas

Egzamino tipas

Data

Pradžia

 

23. Lietuvių kalba ir literatūra

 

Valstybinis

2023 m. birželio 28 d. (T)

 

9 val.

 

24. Biologija

 

Valstybinis

 

2023 m. birželio 29 d. (K)

 

9 val.

 

25. Geografija

 

Valstybinis

 

2023 m. birželio 29 d. (K)

 

13 val.

 

26. Istorija

 

Valstybinis

 

2023 m. birželio 30 d. (Pt)

 

9 val.

 

27. Užsienio kalbos (anglų) klausymo, skaitymo ir rašymo dalys

 

Valstybinis

 

2023 m. birželio 30 d. (Pt)

 

13 val.

 

28. Matematika

 

Valstybinis

 

2023 m. liepos 3 d. (P)

 

9 val.

 

29. Užsienio kalbos (rusų) klausymo, skaitymo ir rašymo dalys

 

Valstybinis

2023 m. liepos 3 d. (P)

 

13 val.

30. Užsienio kalbos (anglų, prancūzų, rusų, vokiečių) kalbėjimo dalis

Valstybinis

2023 m. liepos 4 d. (A)

9 val.

31. Užsienio kalbos (prancūzų, vokiečių) klausymo, skaitymo ir rašymo dalys

Valstybinis

2023 m. liepos 4 d. (A)

13 val.

32. Informacinės technologijos

Valstybinis

2023 m. liepos 5 d. (T)

9 val.

 

33. Muzikologija (I dalis)

 

Mokyklinis

2023 m. liepos 5 d. (T)

 

13 val.

 

34. Fizika

 

Valstybinis

2023 m. liepos 7 d. (Pt)

 

9 val.

 

35. Chemija

 

Valstybinis

2023 m. liepos 7 d. (Pt)

 

13 val.

 

36. Gimtoji kalba (baltarusių, lenkų, rusų, vokiečių) (II, III dalys)

 

Mokyklinis

 

2023 m. liepos 10 d. (P)

 

9 val.

 

37. Muzikologija (II dalis)

 

Mokyklinis

 

2023 m. liepos 10 d. (P)

 

13 val.

 

38. Lietuvių kalba ir literatūra

 

Mokyklinis

 

2023 m. liepos 13 d. (K)

 

9 val.

* Įskaitos ir egzamino pradžia mokyklos vadovo nustatytu laiku.

 

TARPINIO PATIKRINIMO TVARKARAŠTIS

Tarpinis patikrinimas

Data

Pradžia

39. Lenkų tautinės mažumos gimtoji kalba ir literatūra**

2023 m. balandžio 19 d. (T)

9 val.

** Tarpinis patikrinimas organizuojamas ir vykdomas mokyklų, kurių nuostatose (įstatuose) įteisintas mokymas lenkų tautinės mažumos kalba arba kalbos, III gimnazijų klasių mokiniams.

______________________________________________________

 

 

part_fe8949faca3e4cff8dc4e6e7ab5aa075_end