Valstybinė energetikos reguliavimo taryba

 

NUTARIMAS

Dėl Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos 2020 m. balandžio 9 d. nutarimo Nr. O3E-281DĖL ADMINISTRACINIO NUSIŽENGIMO TEISENOS, PROTOKOLO IR NUTARIMO ADMINISTRACINIO NUSIŽENGIMO BYLOJE REGISTRAVIMO BEI NUTARIMO VYKDYMO VALSTYBINĖJE ENERGETIKOS REGULIAVIMO TARYBOJE TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO“ pakeitimo

 

2020 m. gegužės 20 d. Nr. O3E-425

Vilnius

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekso 45, 46, 96, 506, 526, 589 ir 608 straipsnių pakeitimo įstatymu bei atsižvelgdama į Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos (toliau – Taryba) Teisės departamento Teisės taikymo skyriaus 2020 m. gegužės 12 d. pažymą Nr. O5E-335 „Dėl Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos 2020 m. balandžio 9 d. nutarimo Nr. O3E-281 „Dėl Administracinio nusižengimo teisenos, protokolo ir nutarimo administracinio nusižengimo byloje registravimo bei nutarimo vykdymo Valstybinėje energetikos reguliavimo taryboje taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo“, Taryba n u t a r i a:

Pakeisti Tarybos 2020 m. balandžio 9 d. nutarimu Nr. O3E-281Dėl Administracinio nusižengimo teisenos, protokolo ir nutarimo administracinio nusižengimo byloje registravimo bei nutarimo vykdymo Valstybinėje energetikos reguliavimo taryboje taisyklių patvirtinimo patvirtintų Administracinio nusižengimo teisenos, protokolo ir nutarimo administracinio nusižengimo byloje registravimo bei nutarimo vykdymo Valstybinėje energetikos reguliavimo taryboje taisyklių 18 punktą ir jį išdėstyti taip:

18. Administracinio nusižengimo protokolas gali būti surašytas administracinėn atsakomybėn traukiamam asmeniui nedalyvaujant tuo atveju, kai administracinėn atsakomybėn traukiamas asmuo kviečiamas jam ANK 573 straipsnio 1 dalyje nustatyta tvarka įteiktu šaukimu dėl protokolo surašymo neatvyko. Šiuo atveju protokolas siunčiamas asmeniui ANK 573 straipsnyje nustatyta tvarka.“

 

 

 

Tarybos pirmininkė                                                                                                              Inga Žilienė