LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO 2020 M. KOVO 4 D. ĮSAKYMO NR. V-281 „DĖL SVEIKATOS PRIEŽIŪROS PASLAUGŲ DĖL COVID-19 LIGOS (KORONAVIRUSO INFEKCIJOS) ORGANIZAVIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2021 m. vasario 26 d. Nr. V-412

Vilnius

 

 

P a k e i č i u Sveikatos priežiūros paslaugų dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) organizavimo tvarkos aprašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2020 m. kovo 4 d. įsakymu Nr. V-281 „Dėl Sveikatos priežiūros paslaugų dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) organizavimo tvarkos  aprašo patvirtinimo“, ir 2 priedą išdėstau nauja redakcija (pridedama).

 

 

 

Sveikatos apsaugos ministras                                                                                   Arūnas Dulkys

 

Sveikatos priežiūros paslaugų dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) organizavimo tvarkos aprašo

2 priedas

 

COVID-19 LIGA (KORONAVIRUSO INFEKCIJA) SERGANTIEMS PACIENTAMS GYDYTI SKIRTŲ LOVŲ PLANAS

 

Eil. Nr.

Regionas ir asmens sveikatos priežiūros įstaigos

Lovų su deguonies teikimo įranga skaičius (ne mažiau kaip)

Reanimacijos intensyvios terapijos ir (ar) lovų su DPV aparatais skaičius (ne mažiau kaip)

Lovų be deguonies tiekimo įrangos  skaičius

Lovų plėtra

1.

Vilniaus regionas

 

 

 

 

1.1.

VšĮ Vilniaus universiteto ligoninė Santaros klinikos

141

36

Pagal

poreikį.

Užimtumo vertinimas kasdien.

Planinių paslaugų teikimo atnaujinimas planuojamas mažinant COVID-19 liga (koronaviruso infekcija) sergantiems pacientams gydyti skirtų lovų skaičių.

1.2.

VšĮ Vilniaus miesto klinikinė ligoninė

171

6

1.3.

VšĮ Ukmergės ligoninė

28

7

1.4.

VšĮ Alytaus S. Kudirkos ligoninė

40

4

1.5.

VšĮ Respublikinė Vilniaus universitetinė ligoninė

24

8

1.6.

VšĮ Druskininkų ligoninė

20

0

1.7.

VšĮ Respublikinė Vilniaus psichiatrijos ligoninė

20

3

 

Iš viso regione

444

64

2.

Kauno regionas

 

 

 

 

2.1.

Lietuvos sveikatos mokslų universiteto Kauno ligoninė

180

18

Pagal poreikį.

Užimtumo vertinimas kasdien.

Planinių paslaugų teikimo atnaujinimas planuojamas mažinant COVID-19 liga (koronaviruso infekcija) sergantiems pacientams gydyti skirtų lovų skaičių.

2.2.

Lietuvos sveikatos mokslų universiteto Kauno klinikos

30

18

2.3.

VšĮ Kėdainių ligoninė

25

2

2.4.

VšĮ Jonavos ligoninė

25

2

2.5.

VšĮ Marijampolės ligoninė

50

4

2.6.

VšĮ Jurbarko ligoninė

25

4

 

Iš viso regione

335

48

3.

Klaipėdos regionas

 

 

 

 

3.1.

VšĮ Klaipėdos universitetinė ligoninė

60

15

Pagal poreikį.

Užimtumo vertinimas kasdien.

Planinių paslaugų teikimo atnaujinimas planuojamas mažinant COVID-19 liga (koronaviruso infekcija) sergantiems pacientams gydyti skirtų lovų skaičių.

3.2.

VšĮ Respublikinė Klaipėdos ligoninė

40

6

3.3.

VšĮ Klaipėdos jūrininkų ligoninė

25

8

3.4.

VšĮ Klaipėdos vaikų ligoninė

40

4

3.5.

VšĮ Tauragės ligoninė

40

4

3.6.

VšĮ Šilutės ligoninė

30

4

3.7.

VšĮ Šilalės ligoninė

10

0

3.8.

VšĮ Kretingos ligoninė

20

3

3.9.

VšĮ Gargždų ligoninė

12

0

 

Iš viso regione

277

44

4.

Šiaulių regionas

 

 

 

 

4.1.

VšĮ Respublikinė Šiaulių ligoninė

60

13

Pagal poreikį.

Užimtumo vertinimas kasdien.

Planinių paslaugų teikimo atnaujinimas planuojamas mažinant COVID-19 liga (koronaviruso infekcija) sergantiems pacientams gydyti skirtų lovų skaičių.

4.2.

VšĮ Mažeikių ligoninė

30

3

4.3.

VšĮ Regioninė Telšių ligoninė

26

3

4.4.

VšĮ Plungės ligoninė

18

2

 

Iš viso regione

134

21

5.

Panevėžio regionas

 

 

 

 

5.1.

VšĮ Respublikinė Panevėžio ligoninė

124

 

14

Pagal poreikį.

Užimtumo vertinimas kasdien.

Planinių paslaugų teikimo atnaujinimas planuojamas mažinant COVID-19 liga (koronaviruso infekcija) sergantiems pacientams gydyti skirtų lovų skaičių.

5.2.

VšĮ Utenos ligoninė

45

0

5.3.

VšĮ Rokiškio r. ligoninė

29

0

5.4.

VšĮ Molėtų ligoninė

26

0

5.5.

VšĮ Visagino ligoninė

12

2

5.6.

VšĮ Kupiškio ligoninė

8

0

5.7.

VšĮ Pasvalio ligoninė

8

0

5.8.

VšĮ Biržų ligoninė

15

0

5.9.

VšĮ Ignalinos r. ligoninė

4

0

5.10.

VšĮ Anykščių r. savivaldybės ligoninė

3

0

5.11.

Zarasų rajono savivaldybės VšĮ Zarasų ligoninė

4

0

 

Iš viso regione

278

16

 

Iš viso

1468

193

 

 

 

___________