LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMAS

 

 

NUTARIMAS

DĖL MILDOS VAINIUTĖS SKYRIMO LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO KONTROLIERE

 

2018 m. rugsėjo 27 d. Nr. XIII-1508

Vilnius

 

 

 

 

Lietuvos Respublikos Seimas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierių įstatymo 7 straipsniu ir atsižvelgdamas į Lietuvos Respublikos Seimo Pirmininko teikimą,
n u t a r i a:

 

1 straipsnis.

Skirti Mildą Vainiutę Lietuvos Respublikos Seimo kontroliere savivaldybių institucijų ir įstaigų pareigūnų veiklai tirti.

 

 

 

Seimo Pirmininkas                                                                                              Viktoras Pranckietis