VALSTYBINIO SOCIALINIO DRAUDIMO FONDO VALDYBOS

PRIE SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTERIJOS

DIREKTORIUS

 

ĮSAKYMAS

Dėl korektūros klaidos ištaisymo Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus 2022 m. kovo 21 d. įsakyme Nr. V-100 „DĖL SKAIDRIAI DIRBANČIO ASMENS IDENTIFIKAVIMO KODO ir jame užšifruotų duomenų atvaizdavimo FORMOS IR SKAIDRIAI DIRBANČIO ASMENS IDENTIFIKAVIMO KODO IŠDAVIMO, PANAIKINIMO, KODO GALIOJIMO IR JAME UŽŠIFRUOTŲ DUOMENŲ TEISINGUMO PATIKRINIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“

 

2022 m. kovo 21 d. Nr. V-104

Vilnius

 

 

1. Ištaisau korektūros klaidą Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (toliau – Fondo valdyba) direktoriaus 2022 m. kovo 21 d. įsakyme Nr. V-100 „Dėl Skaidriai dirbančio asmens identifikavimo kodo ir jame užšifruotų duomenų atvaizdavimo formos ir Skaidriai dirbančio asmens identifikavimo kodo išdavimo, panaikinimo, kodo galiojimo ir jame užšifruotų duomenų teisingumo patikrinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ – įsakymu patvirtintame Skaidriai dirbančio asmens identifikavimo kodo išdavimo, panaikinimo, kodo galiojimo ir jame užšifruotų duomenų teisingumo patikrinimo tvarkos apraše vietoj skyriaus, kurio pavadinimas „Skaidriai dirbančiojo ID galiojimo ir jame užšifruotų duomenų teisingumo patikrinimas“, eilės numerio „II“ įrašau eilės numerį „III“.

2. Įpareigoju:

2.1. Fondo valdybos Teisės skyrių šį įsakymą pateikti Teisės aktų registrui;

2.2. Fondo valdybos Klientų aptarnavimo valdymo skyrių šį įsakymą paskelbti Fondo valdybos interneto svetainėje;

2.3. Fondo valdybos Registrų tvarkymo skyrių šį įsakymą paskelbti Valstybinio socialinio draudimo fondo administravimo įstaigų intraneto svetainėje;

2.4. Fondo valdybos Informacinės sistemos eksploatavimo ir informacijos valdymo skyrių šį įsakymą išsiųsti Fondo valdybos direktoriaus pavaduotojams, Fondo valdybos padaliniams, Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos teritoriniams skyriams ir Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijai.

 

 

 

Direktorė                                                                                                            Julita Varanauskienė