Lietuvos Respublikos Vyriausybė

 

nutarimas

Dėl LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 2000 M. RUGPJŪČIO 16 D. NUTARIMO NR. 927 „DĖL DIDELIO MEISTRIŠKUMO SPORTININKŲ IR KITŲ RINKTINĖS NARIŲ SKATINIMO“ PAKEITIMO

 

2015 m. sausio 28 d. Nr. 80
Vilnius

 

Lietuvos Respublikos Vyriausybė nutaria:

Pakeisti premijų, skiriamų didelio meistriškumo sportininkams ir kitiems rinktinės nariams už sporto laimėjimus, dydžius, patvirtintus Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000 m. rugpjūčio 16 d. nutarimu Nr. 927 „Dėl didelio meistriškumo sportininkų ir kitų rinktinės narių skatinimo“, ir juos išdėstyti nauja redakcija (pridedama).

 

 

 

Ministrą Pirmininką pavaduojantis

finansų ministras                                                                             Rimantas Šadžius

 


 

PATVIRTINTA
Lietuvos Respublikos Vyriausybės
2000 m. rugpjūčio 16 d. nutarimu Nr. 927
(Lietuvos Respublikos Vyriausybės
2015 m. sausio 28 d. nutarimo Nr. 80
redakcija)

 

 

premijų, skiriamų didelio meistriškumo sportininkams ir kitiems rinktinės nariams už sporto laimėjimus, dydžiai

 

 

Sporto varžybų pavadinimas

Iškovota vieta ir premijos dydis (tūkst. eurų)

pirmoji

antroji

trečioji

ketvirtoji

penktoji

šeštoji

septintoji

aštuntoji

Olimpinės sporto šakos (olimpinės rungtys)

 

 

 

 

 

 

 

 

Olimpinės žaidynės

115,85

57,92

43,44

23,17

17,38

11,58

8,69

5,79

Pasaulio čempionatas

23,17

14,48

8,69

5,79

4,34

2,90

Europos čempionatas

11,58

5,79

4,34

Olimpinių sporto šakų neolimpinės rungtys, neolimpinės sporto šakos studentų ir neįgaliųjų sporto varžybos

 

 

 

 

 

 

 

 

Pasaulio čempionatas, pasaulio neįgaliųjų čempionatas (sporto šakų, įtrauktų į parolimpinių, kurčiųjų žaidynių programas, pasaulio čempionatai), universiada, pasaulio žaidynės, pasaulio aviacijos žaidynės, pasaulio neįgaliųjų žaidynės

4,34

3,48

2,90

Europos čempionatas, Europos neįgaliųjų čempionatas (sporto šakų, įtrauktų į parolimpinių, kurčiųjų žaidynių programas, Europos čempionatai)

2,32

1,74

1,16

Parolimpinės, kurčiųjų žaidynės

17,38

8,69

5,79

Specialiosios olimpiados žaidynės, sporto šakų, neįtrauktų į parolimpinių, kurčiųjų žaidynių programas, pasaulio čempionatai

1,74

1,16

0,58

Sporto šakų, neįtrauktų į parolimpinių, kurčiųjų žaidynių programas, Europos čempionatai

0,87

0,58

0,29

 

 

 

 

 

Pastabos: 1. Lentelėje nurodyto dydžio premijos skiriamos:

1.1. olimpinių sporto šakų olimpinių individualiųjų ir komandinių rungčių, sportinių žaidimų sportininkams, neatsižvelgiant į varžovų skaičių;

1.2. olimpinių sporto šakų neolimpinių individualiųjų ir komandinių rungčių sportininkams, jeigu sporto varžybose dalyvavo ne mažiau kaip 16 varžovų, ne mažiau kaip 16 valstybių atstovai, ir neolimpinių sporto šakų individualiųjų ir komandinių rungčių sportininkams, jeigu sporto varžybose dalyvavo ne mažiau kaip 32 varžovai, ne mažiau kaip 16 valstybių atstovai. Ši pastaba netaikytina universiados sportininkams;

1.3. neįgaliesiems sportininkams, kai tarptautinės neįgaliųjų sporto organizacijos apriboja komandų ar dalyvių skaičių, jeigu varžybose dalyvauja organizatorių nustatytas maksimalus komandų ar dalyvių skaičius;

1.4. neįgaliesiems sportininkams, kai tarptautinės neįgaliųjų sporto organizacijos neapriboja komandų ar varžovų skaičiaus, jeigu varžybose dalyvauja ne mažiau kaip 12 komandų ar varžovų. Jeigu komandų ar varžovų yra mažiau nei 12, premijos dydis apskaičiuojamas, lentelėje nurodytą dydį mažinant tokiomis proporcijomis, kiek komandų (varžovų) trūksta iki 12.

2. Premijos individualiųjų sporto šakų treneriams, rengusiems sportininką, dydis – 50 procentų lentelėje už atitinkamą sporto laimėjimą nustatyto premijos dydžio. Jeigu sportininką rengė keli treneriai, premija padalijama treneriams, atsižvelgiant į tai, koks jų indėlis į sportininko rengimą (šią informaciją pateikia atitinkama sporto (šakos) federacija).

3. Olimpinių sporto šakų olimpinių individualiųjų rungčių sporto varžybose, parolimpinėse, kurčiųjų, specialiosios olimpiados žaidynėse atitinkamą vietą užėmusio sportininko rinktinės nariams, išskyrus trenerius, visa skiriamos premijos suma – 25 procentai lentelėje už atitinkamą sporto laimėjimą nustatyto premijos dydžio. Visa premijos suma padalijama sportininko rinktinės nariams, išskyrus trenerius, atsižvelgiant į tai, koks jų indėlis į pergalę (šią informaciją pateikia atitinkama sporto (šakos) federacija).

4. Premijos sportinių žaidimų komandų ir komandinių rungčių nariams (sportininkams ir kitiems rinktinės nariams) dydis apskaičiuojamas, lentelėje nurodytą premijos dydį dauginant iš oficialaus komandos arba komandinės rungties sportininkų skaičiaus. Premijos sportinių žaidimų komandų ir komandinių rungčių nariams suma paskirstoma komandos arba komandinės rungties nariams (sportininkams ir kitiems rinktinės nariams), atsižvelgiant į tai, koks jų indėlis į pergalę (šią informaciją pateikia atitinkama sporto (šakos) federacija).

5. Premijomis vertinamos tik tos komandinės rungtys, kurių sporto varžybų rezultatai nėra suminė individualiųjų rungčių rezultatų išraiška (tai yra už kurias sportininkas nėra gavęs premijos).

6. Jeigu pasaulio, Europos čempionatai rengiami dažniau nei kas dveji metai, premijos dydis apskaičiuojamas, lentelėje nurodytą premijos dydį dalijant iš dviejų.

 

 

––––––––––––––––––––