herbas

 

JAUNIMO REIKALŲ DEPARTAMENTO

prie socialinės apsaugos ir darbo ministerijos

DIREKTORIUS

 

 

ĮSAKYMAS

DĖL JAUNIMO REIKALŲ DEPARTAMENTO PRIE SOCIALINĖS APSAUGOS IR
DARBO MINISTERIJOS DIREKTORIAUS 2016 M. LAPKRIČIO 18 D. ĮSAKYMO
Nr. 2V-196-(1.4) „DĖL LIETUVOS IR LENKIJOS JAUNIMO MAINŲ FONDO LĖŠOMIS 2017 METAIS FINANSUOJAMŲ PROJEKTŲ KONKURSO NUOSTATŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2017 m. sausio 26 d. Nr. 2V-21-(1.4)

Vilnius

 

 

Atsižvelgdamas į 2016 m. spalio 13 d. Lietuvos ir Lenkijos jaunimo mainų fondo komiteto nutarimą Nr. 25 „Dėl konkurso projektams skelbimo“,

p a k e i č i u Lietuvos ir Lenkijos jaunimo mainų fondo lėšomis 2017 metais finansuojamų projektų konkurso nuostatų, patvirtintų Jaunimo reikalų departamento prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus 2016 m. lapkričio 18 d. įsakymu Nr. 2V-196-(1.4) „Dėl Lietuvos ir Lenkijos jaunimo mainų fondo lėšomis 2017 metais finansuojamų projektų konkurso nuostatų patvirtinimo“, 32 punktą ir jį išdėstau taip:

32. Lėšos gali būti naudojamos nuo Sutarties pasirašymo dienos, tačiau ne anksčiau kaip nuo 2017 m. balandžio 1 d. iki 2017 m. spalio 31 d. (imtinai).“

 

 

 

Direktorius                                                                                                      Vydūnas Trapinskas