Lietuvos Respublikos Vyriausybė

 

nutarimas

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 2015 M. KOVO 18 D. NUTARIMO NR. 281 „Dėl VALSTYBINĖS VARTOTOJŲ TEISIŲ APSAUGOS 2015–2018 METŲ STRATEGIJOS PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2018 m. vasario 28 d. Nr. 199

Vilnius

 

 

Lietuvos Respublikos Vyriausybė nutaria:

Pakeisti Valstybinę vartotojų teisių apsaugos 2015–2018 metų strategiją, patvirtintą Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2015 m. kovo 18 d. nutarimu Nr. 281 „Dėl Valstybinės vartotojų teisių apsaugos 2015–2018 metų strategijos patvirtinimo“:

1. Pakeisti priedo trisdešimt ketvirtąją pastraipą ir ją išdėstyti taip:

 

 

P-3-2-5; vartotojams ir verslo subjektams suteiktų rekomendacijų, konsultacijų ir (ar) metodinės pagalbos paslaugų kibernetinio saugumo klausimais (skleidžiant informaciją per žiniasklaidos priemones ir interneto svetaines www.nksc.lt, www.cert.lt) skaičius, vienetais

100

100

100

100

Nacionalinis kibernetinio saugumo centras prie Krašto apsaugos ministerijos“.

 

2. Pakeisti priedo trisdešimt penktąją pastraipą ir ją išdėstyti taip:

 

 

P-3-2-6; interneto svetainėse www.nksc.lt ir www.cert.lt pateiktų rekomendacijų ir elektroninių priemonių, padėjusių Lietuvos interneto vartotojams, efektyvumas, procentais

70

75

80

85

Nacionalinis kibernetinio saugumo centras prie Krašto apsaugos ministerijos“.

 

 

 

Ministras Pirmininkas                                                                      Saulius Skvernelis

 

 

Teisingumo ministrė                                                                        Milda Vainiutė