LIETUVOS RESPUBLIKOS

NOTARIATO ĮSTATYMO NR. I-2882 26 STRAIPSNIO PAKEITIMO

ĮSTATYMAS

 

2022 m. birželio 30 d. Nr. XIV-1354

Vilnius

 

 


 

 

1 straipsnis. 26 straipsnio pakeitimas

Pripažinti netekusiu galios 26 straipsnio 1 dalies 6 punktą.

 

2 straipsnis. Įstatymo įsigaliojimas ir įgyvendinimas

1. Šis įstatymas, išskyrus šio straipsnio 2 dalį, įsigalioja 2022 m. rugsėjo 1 d.

2. Lietuvos Respublikos Vyriausybė iki 2022 m. rugpjūčio 31 d. priima šio įstatymo įgyvendinamuosius teisės aktus.

 

Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą.

 

 

 

Respublikos Prezidentas                                                                                          Gitanas Nausėda

part_c83b1a2d5c4740569f3182f4b4d6158b_end