LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTRAS

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTRO IR LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO 2010 M. LIEPOS 28 D. ĮSAKYMO NR. A1-376/V-676 „DĖL INSTITUCIJŲ, ATSAKINGŲ UŽ EUROPOS SĄJUNGOS SOCIALINĖS APSAUGOS SISTEMŲ KOORDINAVIMO

REGLAMENTŲ ĮGYVENDINIMĄ, PASKYRIMO“ PAKEITIMO

 

2021 m. liepos 12 d. Nr. A1-512/V-1644

Vilnius

 

 

P a k e i č i a m e  Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro ir Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2010 m. liepos 28 d. įsakymą Nr. A1-376/V-676 „Dėl institucijų, atsakingų už Europos Sąjungos socialinės apsaugos sistemų koordinavimo reglamentų įgyvendinimą, paskyrimo“:

 

1.   Pakeičiame 1 punkto lentelės 2.11 eilutę ir ją išdėstome taip:

„2.11.

Nedarbo išmokos

Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Panevėžio skyrius“.

 

2. Pakeičiame 1 punkto lentelės 3.9 eilutę ir ją išdėstome taip:

„3.9.

Nedarbo išmokos

Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Panevėžio skyrius“.

 

3. Pakeičiame 1 punkto lentelės 3.11 eilutę ir ją išdėstome taip:

„3.11.

Išmokos šeimai

Savivaldybių administracijos (išmokos vaikams), Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos teritoriniai skyriai (papildomos ar specialios išmokos našlaičiams)“.

 

4. Pakeičiame 1 punkto lentelės 4.9 eilutę ir ją išdėstome taip:

„4.9.

Nedarbo išmokos

Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Panevėžio skyrius“.

 

 

 

 

Socialinės apsaugos ir darbo ministrė                                                 Monika Navickienė

 

 

 

 

 

Sveikatos apsaugos ministras                                                             Arūnas Dulkys