Herbas 

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS PREZIDENTAS

 

DEKRETAS

Dėl LIETUVOS RESPUBLIKOS SPECIALIŲJŲ TYRIMŲ TARNYBOS DIREKTORIAUS SAULIAUS URBANAVIČIAUS ATŠAUKIMO IŠ KASMETINIŲ ATOSTOGŲ

 

2014 m. liepos 3 d. Nr. 1K-1886

Vilnius

 

1 straipsnis.

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Konstitucijos 77 straipsniu,

a t š a u k i u Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybos direktorių Saulių URBANAVIČIŲ iš kasmetinių atostogų, suteiktų Lietuvos Respublikos Prezidento 2014 m. birželio 3 d. dekretu Nr. 1K-1843, 2014 m. liepos 3-6 d.

 

Respublikos Prezidentė                                                                          Dalia Grybauskaitė