LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMAS

 

 

NUTARIMAS

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO, SEIMO KANCELIARIJOS IR SEIMUI ATSKAITINGŲ INSTITUCIJŲ, RESPUBLIKOS PREZIDENTO KANCELIARIJOS IR RESPUBLIKOS PREZIDENTUI ATSKAITINGŲ INSTITUCIJŲ, NACIONALINĖS TEISMŲ ADMINISTRACIJOS, TEISMŲ, PROKURATŪROS, SAVIVALDYBIŲ INSTITUCIJŲ IR ĮSTAIGŲ SĄRAŠO PAGAL GRUPES PATVIRTINIMO

 

2018 m. gruodžio 20 d. Nr. XIII-1896

Vilnius

 

 

 

 

Lietuvos Respublikos Seimas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymo Nr. VIII-1316 pakeitimo įstatymo Nr. XIII-1370 1 straipsnyje išdėstyto Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymo 7 straipsnio 3 dalimi, nutaria:

 

1 straipsnis.

Patvirtinti Lietuvos Respublikos Seimo, Seimo kanceliarijos ir Seimui atskaitingų institucijų, Respublikos Prezidento kanceliarijos ir Respublikos Prezidentui atskaitingų institucijų, Nacionalinės teismų administracijos, teismų, prokuratūros, savivaldybių institucijų ir įstaigų sąrašą pagal grupes (pridedamas).

 

2 straipsnis.

Pripažinti netekusiu galios Lietuvos Respublikos Seimo 2008 m. balandžio 24 d. nutarimą Nr. X-1511 „Dėl Lietuvos Respublikos Seimo, Seimo kanceliarijos ir Seimui atskaitingų institucijų, Respublikos Prezidento institucijos ir Respublikos Prezidentui atskaitingų institucijų, Nacionalinės teismų administracijos, teismų, prokuratūros, savivaldybių institucijų ir įstaigų sąrašo pagal grupes, į kurias atsižvelgiant nustatomos valstybės tarnautojų suvienodintų pareigybių kategorijos, patvirtinimo“ su visais pakeitimais ir papildymais.

 

3 straipsnis.

Šis nutarimas įsigalioja 2019 m. sausio 1 d.

 

Seimo Pirmininkas                                                                                              Viktoras Pranckietis

 

 

 

 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos Seimo

2018 m. gruodžio 20 d.

nutarimu Nr. XIII-1896

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO, SEIMO KANCELIARIJOS IR SEIMUI ATSKAITINGŲ INSTITUCIJŲ, RESPUBLIKOS PREZIDENTO KANCELIARIJOS IR RESPUBLIKOS PREZIDENTUI ATSKAITINGŲ INSTITUCIJŲ, NACIONALINĖS TEISMŲ ADMINISTRACIJOS, TEISMŲ, PROKURATŪROS, SAVIVALDYBIŲ INSTITUCIJŲ IR ĮSTAIGŲ SĄRAŠAS PAGAL GRUPES

 

Grupė

Valstybės ar savivaldybių institucijos ar įstaigos pavadinimas

I

Lietuvos Respublikos Seimas, Seimo kanceliarija

Respublikos Prezidento kanceliarija

Lietuvos Respublikos Konstitucinis Teismas

Lietuvos Aukščiausiasis Teismas

Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas

Lietuvos apeliacinis teismas

Nacionalinė teismų administracija

Lietuvos Respublikos generalinė prokuratūra

Lietuvos Respublikos valstybės kontrolė

Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierių įstaiga

Lietuvos Respublikos valstybės saugumo

departamentas

Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnyba

II

Lietuvos Respublikos vyriausioji rinkimų komisija

Lietuvos Respublikos konkurencijos taryba

Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija

Lygių galimybių kontrolieriaus tarnyba

Vaiko teisių apsaugos kontrolieriaus įstaiga

Valstybinė lietuvių kalbos komisija

Akademinės etikos ir procedūrų kontrolieriaus tarnyba

Apygardų teismai

Apygardų administraciniai teismai

Apygardų prokuratūros

Lietuvos mokslo taryba

Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo

centras

Žurnalistų etikos inspektoriaus tarnyba

Vyriausioji tarnybinės etikos komisija

Savivaldybių tarybos (savivaldybėse, kuriose daugiau

kaip 100 000 gyventojų)

Savivaldybių kontrolierių tarnybos (savivaldybėse,

kuriose daugiau kaip 100 000 gyventojų)

Savivaldybių administracijos (savivaldybėse, kuriose

daugiau kaip 100 000 gyventojų)

Biudžetinės įstaigos – seniūnijos (savivaldybėse,

kuriose daugiau kaip 100 000 gyventojų)

III

Apylinkių teismai

Apylinkių prokuratūros

Valstybinė kultūros paveldo komisija

Nacionalinė sveikatos taryba

Etninės kultūros globos taryba

Savivaldybių tarybos (savivaldybėse,

kuriose mažiau kaip 100 000 gyventojų)

Savivaldybių kontrolierių tarnybos (savivaldybėse,

kuriose mažiau kaip 100 000 gyventojų)

Savivaldybių administracijos (savivaldybėse,

kuriose mažiau kaip 100 000 gyventojų)

Biudžetinės įstaigos – seniūnijos (savivaldybėse,

kuriose mažiau kaip 100 000 gyventojų)