Lietuvos Respublikos Vyriausybė

 

nutarimas

Dėl LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 2008 M. BALANDŽIO 24 D. NUTARIMO NR. 358 „DĖL MINISTERIJŲ, VYRIAUSYBĖS KANCELIARIJOS, VYRIAUSYBĖS ĮSTAIGŲ IR ĮSTAIGŲ PRIE MINISTERIJŲ, KITŲ VALSTYBĖS INSTITUCIJŲ IR ĮSTAIGŲ SĄRAŠO PAGAL GRUPES PATVIRTINIMO IR KAI KURIŲ LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS NUTARIMŲ PRIPAŽINIMO NETEKUSIAIS GALIOS“ PAKEITIMO

 

2014 m. gruodžio 23 d. Nr. 1502
Vilnius

 

Lietuvos Respublikos Vyriausybė nutaria:

1. Pakeisti ministerijų, Vyriausybės kanceliarijos, Vyriausybės įstaigų ir įstaigų prie ministerijų, kitų valstybės institucijų ir įstaigų sąrašą pagal grupes, patvirtintą Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2008 m. balandžio 24 d. nutarimu Nr. 358 „Dėl ministerijų, Vyriausybės kanceliarijos, Vyriausybės įstaigų ir įstaigų prie ministerijų, kitų valstybės institucijų ir įstaigų sąrašo pagal grupes patvirtinimo ir kai kurių Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų pripažinimo netekusiais galios“:

1.1. Papildyti II grupę nauja tryliktąja pastraipa:

„Kibernetinio saugumo ir telekomunikacijų tarnyba prie Krašto apsaugos ministerijos“.

1.2. II grupės buvusias tryliktąją–septyniasdešimt septintąją pastraipas laikyti atitinkamai keturioliktąja–septyniasdešimt aštuntąja pastraipomis.

1.3. Pripažinti netekusia galios II grupės keturiasdešimt aštuntąją pastraipą.

1.4. II grupės buvusias keturiasdešimt devintąją–septyniasdešimt aštuntąją pastraipas laikyti atitinkamai keturiasdešimt aštuntąja–septyniasdešimt septintąja pastraipomis.

2. Šis nutarimas įsigalioja 2015 m. sausio 1 dieną.

 

 

 

Ministras Pirmininkas                                                                      Algirdas Butkevičius

 

 

 

Vidaus reikalų ministras                                                                  Saulius Skvernelis