ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS

DIREKTORIUS

 

ĮSAKYMAS

DĖL ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS 2016 M. GEGUŽĖS 30 D. ĮSAKYMO NR. A-675 „DĖL VIETINIO REGULIARAUS SUSISIEKIMO MARŠRUTŲ NUSTATYMO“ PAKEITIMO

 

2018 m. sausio30 d. Nr. A-119

Šiauliai

 

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 18 straipsnio 1 dalimi, 29 straipsnio 8 dalies 2 punktu:

1. P a k e i č i u Šiaulių rajono savivaldybės vietinio reguliaraus susisiekimo maršrutų eismo tvarkaraščių, patvirtintų Šiaulių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2016 m. gegužės 30 d. įsakymu Nr. A-675 „Dėl vietinio reguliaraus susisiekimo maršrutų nustatymo“, 7, 11 ir 18 priedus bei išdėstau juos nauja redakcija (pridedama).

2. N u s t a t a u, kad šis įsakymas įsigalioja nuo 2018 m. vasario 1 d.

Šis įsakymas skelbiamas Teisės aktų registre ir gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

 

 

 

Administracijos direktorius                                                                                      Gipoldas Karklelis


 

Šiaulių rajono savivaldybės administracijos

direktoriaus 2016 m. gegužės 30 d.

įsakymo Nr. A-675

7 priedas

(Šiaulių rajono savivaldybės administracijos

direktoriaus 2018 m. sausio 30 d. įsakymo

Nr. A-119 redakcija)

 

 

 

MARŠRUTO KURŠĖNAIGEDINTĖSPAKŠTELIAIŽILIAIKURŠĖNAI

EISMO TVARKARAŠTIS

 

 

DARBO DIENŲ EISMO TVARKARAŠTIS

 

Stotelė

Išvykimo laikas (val. min.)

Kuršėnai

6.50

7.50

14.50

15.50

Centras

6.52

7.48

14.52

15.47

Kuršėnų  mok.

-

7.47

14.53

-

Gedintės

6.59

7.32

15.00

15.39

Ringuvėlės

7.00

7.30

15.01

15.37

Merkelynė

-

-

15.04

-

Pakšteliai

-

-

15.08

-

Merkelynė

-

-

15.13

-

Romučiai

7.02

7.25

15.16

15.35

Papalskiai

7.01

7.24

15.17

15.34

Rekčiai

7.06

7.20

15.18

15.31

Žiliai

7.09

7.10

15.23

15.24

 

PASTABA. Maršrutu važiuojama mokslo metų metu darbo dienomis (šeštadieniais, sekmadieniais ir švenčių dienomis nevažiuojama).

 

Reguliaraus vietinio susisiekimo maršruto Kuršėnai–Gedintės–Pakšteliai–Žiliai–Kuršėnai reisų trasos ilgiai:

- reiso, kuriuo iš Kuršėnų autobusų stoties išvykstama 6.50 val. –  28,00  km;

- reiso, kuriuo iš Kuršėnų autobusų stoties išvykstama 14.48  val. – 32,8 km.

 

____________________


 

Šiaulių rajono savivaldybės administracijos

direktoriaus 2016 m. birželio 15 d.

įsakymo Nr. A-755

18 priedas

(Šiaulių rajono savivaldybės administracijos

direktoriaus 2018 m. sausio 30 d. įsakymo

Nr. A-119 redakcija)

 

MARŠRUTO ŠIAULIAI–SAUGINIAI–GILVYČIAI–KURŠĖNAI

EISMO TVARKARAŠTIS

 

DARBO DIENŲ EISMO TVARKARAŠTIS

 

Stotelė

Išvykimo laikas (val. min.)

Šiauliai

11.40

Lieporiai

11.46

Beržynė

11.51

Aukštelkė

11.54

Raizgiai

11.56

Jakštaičiukai

12.00

Sauginiai

12.02

Jonelaičiai

12.07

Biručiai

12.11

Šemetiškiai

12.14

Gilvyčiai

12.22

Gilvyčių ūk.

12.24

Užkalniai

12.26

Butkaičiai

12.27

Pušynas

12.30

Ketūnai

12.40

Šilelis

12.42

Guragiai

12.44

Pervaža

12.45

Daugėliai

12.46

Kuršėnai

12.47

 

PASTABA. Maršrutu važiuojama darbo dienomis (šeštadieniais, sekmadieniais ir švenčių dienomis nevažiuojama).

 

Reguliaraus vietinio susisiekimo maršruto Šiauliai–Sauginiai–Gilvyčiai–Kuršėnai reiso trasos ilgis 43,5 km.

_________________


 

Šiaulių rajono savivaldybės administracijos

direktoriaus 2016 m. gegužės 30 d.

įsakymo Nr. A-675

11 priedas

(Šiaulių rajono savivaldybės administracijos

direktoriaus 2018 m. sausio 30 d.

įsakymo Nr. A-119 redakcija)

 

 

MARŠRUTO KURŠĖNAIRAUDĖNAISKAČIAIKURŠĖNAI EISMO TVARKARAŠTIS

 

 

DARBO DIENŲ EISMO TVARKARAŠTIS

 

Stotelė

Išvykimo laikas (val. min.)

Kuršėnų a. st.

6.35

7.40

14.50

15.50

17.10

17.30

Centras

6.38

7.38

14.53

15.48

17.13

17.26

Pakumulšiai

6.43

7.33

14.58

15.42

17.18

17.20

Skačiai

-

7.29

15.03

-

-

-

Dubikiai

6.48

7.25

15.06

15.40

-

-

Vozbučiai

6.51

7.22

15.10

15.36

-

-

Taučiai

6.55

7.18

15.16

15.33

-

-

Vanagiškės

7.02

7.13

15.19

15.30

-

-

Raudėnai

7.05

7.10

15.24

15.25

-

-

 

PASTABA. Maršrutu važiuojama mokslo metų metu darbo dienomis (šeštadieniais, sekmadieniais ir švenčių dienomis nevažiuojama).

 

Reguliaraus vietinio susisiekimo maršruto reiso KuršėnaiRaudėnaiSkačiaiKuršėnai reiso trasos ilgis – 36,2 km;

Reguliaraus vietinio susisiekimo maršruto reiso KuršėnaiPakumulšiaiKuršėnai reiso trasos ilgis – 10,00 km.

 

___________________