LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO 2011 M. BIRŽELIO 27 D. ĮSAKYMO NR. V-638 „DĖL INTERNETO SVETAINIŲ, KURIOSE GALI BŪTI REKLAMUOJAMI RECEPTINIAI VAISTINIAI PREPARATAI, SĄRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2016 m. gegužės 9 d. Nr. V-605

Vilnius

 

 

Pakeičiu Interneto svetainių, kuriose gali būti reklamuojami receptiniai vaistiniai preparatai, sąrašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2011 m. birželio 27 d. įsakymu Nr. V-638 „Dėl Interneto svetainių, kuriose gali būti reklamuojami receptiniai vaistiniai preparatai, sąrašo patvirtinimo“, ir jį papildau 14 punktu:

„14. evisit.lt. Interneto svetainės tvarkytoja UAB „Evisit LT“, Vilnius.“

 

 

 

Sveikatos apsaugos ministras                                                                                        Juras Požela