Herbas 

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS PREZIDENTAS

 

DEKRETAS

Dėl RESPUBLIKOS PREZIDENTO 2014 M. SAUSIO 8 D. DEKRETO

NR. 1K-1695 3 STRAIPSNIO PAKEITIMO

 

2014 m. kovo 7 d. Nr. 1K-1747

Vilnius

 

1 straipsnis.

K e i č i u Respublikos Prezidento 2014 m. sausio 8 d. dekreto Nr. 1K-1695 „Dėl Lietuvos Respublikos Seimo priimto Lietuvos Respublikos žuvininkystės įstatymo 2, 5, 6, 15, 16 straipsnių pakeitimo ir papildymo ir įstatymo papildymo 141, 142, 143, 144 straipsniais įstatymo grąžinimo Lietuvos Respublikos Seimui pakartotinai svarstyti“ 3 straipsnį ir jį išdėstau taip:

3 straipsnis.

P a v e d u Respublikos Prezidentės vyriausiajai patarėjai Rasai Svetikaitei pateikti šį dekretą Lietuvos Respublikos Seimui.“

 

 

 

Respublikos Prezidentė                                                                          Dalia Grybauskaitė