STUDIJŲ KOKYBĖS VERTINIMO CENTRO DIREKTORIUS

 

ĮSAKYMAS

DĖL KAI KURIŲ STUDIJŲ KOKYBĖS VERTINIMO CENTRO DIREKTORIAUS ĮSAKYMŲ PRIPAŽINIMO NETEKUSIAIS GALIOS

 

2020 m. birželio 30 d. Nr. V-59

Vilnius

 

 

Pripažįstu netekusiais galios:

1.  Studijų kokybės vertinimo centro direktoriaus 2018 m. vasario 28 d. įsakymą Nr. SV6-4;

2.  Studijų kokybės vertinimo centro direktoriaus 2018 m. kovo 2 d. įsakymą Nr. SV6-5;

3.  Studijų kokybės vertinimo centro direktoriaus 2018 m. kovo 7 d. įsakymą Nr. SV6-6;

4.  Studijų kokybės vertinimo centro direktoriaus 2018 m. gegužės 2 d. įsakymą Nr. SV6-16.

 

 

 

Direktorius                                                                                                         Almantas Šerpatauskas